Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: Academia Financials Γενική Λογιστική

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.16 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.13 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες
 
 
Academia Financials Γενική Λογιστική: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.00
Academia Financials Γενική Λογιστική: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 5.91
Academia Financials Γενική Λογιστική: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 5.90
Academia Financials Γενική Λογιστική: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Academia Financials Γενική Λογιστική: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 5.70
 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.26 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το π εδίο «Ημ/νία Καταχ. Κιν.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λογιστικό Σχέδιο» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Να εμφανίζονται Ανωτεροβάθμιοι;». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λοιπά Ημερολόγια» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Α.Φ.Μ. , Διεύθυνση, Πόλη Τ.Κ., Επάγγελμα, ΔΟΥ, Τηλέφωνο1, Τηλέφωνο2, Fax, E-mail» από τη «Διαχείριση Εταιριών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένη διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο.
Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες που επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε «Έναρξη Μεταφοράς». Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο φάκελο \DCWinera\_backup  θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο backup αρχείο για την κάθε εταιρία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα dcbemp_a και τον 3ψήφιο κωδικό της εταιρίας  (π.χ. dcbemp_a001.dat).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» η προθεσμία καταχώρισης προηγούμενων κινήσεων άλλαξε  και μπορείτε πλέον να καταχωρείτε από την αρχή του προηγούμενου μήνα.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Όριο Πίστωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπολογισμός μειώσεων τερματισμού ζωής;» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς «Όχι» να μην απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης για τα πάγια με  ημερομηνία τερματισμού ζωή τις εγγραφές που μηδενίζουν την αξία αγοράς και την αναπόσβεστη αξία λόγω πώλησης .
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή του εντύπου Ε2 διορθώθηκε το θέμα με την υποβολή των ακινήτων με μηδενικό μίσθωμα.
M.I.S. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορές
ΝΕΟ! Στο μενού της εφαρμογής προστέθηκε η επιλογή «M.I.S Αναφορές» στην οποία έχουν συγκεντρωθεί σε 4 ομάδες εργαλεία reporting που αφορούν σε όλα τα υποσυστήματα του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από διαθέσιμα πεδία και όταν εμφανίζονται σε μορφή κύβου σας επιτρέπoυν να  ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Οι πρότυπες φόρμες που έχουν δημιουργηθεί είναι ενδεικτικές και μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα διαθέσιμα ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εταιρίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έχει επιλυθεί το θέμα κατά τη δημιουργία νέας εταιρίας .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκε το κριτήριο «Λογαριασμός Λογιστικής».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.23 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση Εγγραφών από Ascii, και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «Μόνο αυτές» να απεικονίσετε μόνο τις εγγραφές που έχουν προέλθει από την διαδικασία «Ενημέρωση Κινήσεων από Ascii» .
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Ποσό Τελευταίας Χρέωσης», «Ποσό Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Χρέωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Έναρξης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» από τη «Διαχείριση Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Δρομολόγιο» και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ημ/νία Τελευταίας Χρέωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Έναρξης», «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Προηγ.Χρήση», «Προηγ.Ημ/νία» και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τζίρος Προηγ.Χρήσης» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΡΓΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού» και αφορά τον αριθμό λογαριασμού τράπεζας από τη «Διαχείριση πελατών-προμηθευτών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! στην εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «ΑΦΜ».
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Προϋπολογισμοί
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Λογ/σμών Προϋπ/σμού ανά Σενάριο» προστέθηκε  στα κριτήρια  το πεδίο «Με αξία απογραφής;», και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «όχι» να μην απεικονίσετε την αξία της απογραφής στην στήλη «εκτελεσθείσα αξία» .
Ιστορικό Αλλαγής Δεδομένων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Ιστορικού» στο αποτέλεσμα προστέθηκε το πεδίο «Α/Α Κίνησης».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.20 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Ημερομηνία Καταχώρησης Κίνησης» .
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Σχόλια» από τις κινήσεις λογιστικής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Αξιογράφων» προστέθηκε το πεδίο «Ενεργό». Αν ένα αξιόγραφο είναι μη ενεργό δεν εμφανίζεται στις κινήσεις αξιογράφων κατά την αναζήτηση, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα τα αξιόγραφα που υπάρχουν θα χαρακτηριστούν αυτόματα ως ενεργά. 
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Μητρώο Αξιογράφων», «Πινάκια Αξιογράφων» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το  πεδίο «Ενεργό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Ημερολόγιο Κινήσεων Αξιογράφων», «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή», «Ληξιπρόθεσμα Αξιόγραφα» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το  πεδίο «Ενεργό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2017
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
2. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
3. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
4. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
5. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων  του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.19 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Λογαριασμών», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Κατηγορία Ε3», «Κατηγορία Ε3 Έτος<2017».
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» η δυνατότητα ανεύρεσης ενός στοιχείου των πελατών/προμηθευτών με βάση το «Α.φ.μ» και το «Ποσό», λειτουργεί και για τις επιπλέον εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις επιλογές «Πίνακας Μερισμού Εξόδων για ΕΛΠ», «Πίνακας Μερισμού Εσόδων για ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Πελατών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ/μός Λογ/κής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Οριζ.Περιγραφή 1-5».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Καταχώριση Ε3»  προστέθηκαν οι νέοι τρόποι υπολογισμού:
- Εμπορική-Αγροτική
- Εμπορική-Παραγωγική-ΠΥ-Αγροτική
- Εμπορική-ΠΥ-Αγροτική - Εμπορική-Παραγωγική-Αγροτική.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ιστορικό Αλλαγής Δεδομένων
ΝΕΟ! Οι αλλαγές που γίνονται στην επιλογή  «Διαχείριση Ιστορικού» εφαρμόζονται  πλέον σε όλες τις εταιρίες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ήδη το ιστορικό, μπορείτε να επιλέξετε  από τη γραμμή εργαλείων «Μεταφορά Ρυθμ. Ιστορικού για Κοινή Χρήση» και να μεταφέρετε τις ρυθμίσεις του ιστορικού που έχετε από όλες τις εταιρίες στην Common εταιρία.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Γενικές Παράμετροι». Στο παράθυρο αυτό έχουν μεταφερθεί  γενικές παράμετροι τις εφαρμογής που αφορούν σε όλους τους χρήστες. Στις παραμέτρους του χρήστη (Προφίλ\Παράμετροι), απλά εμφανίζονται οι τιμές των γενικών παραμέτρων, χωρίς ο χρήστης να μπορεί να τις αλλάξει.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.18 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τον χρόνο αυτόματου κλειδώματοςτης εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη . Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Χρόνος Ελέγχου Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά έπειτα από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιείται κλείδωμα των λειτουργιών της εφαρμογής. Η παράμετρος θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη είσοδο στην εφαρμογή. Ο χρήστης μετά το κλείδωμα της εφαρμογής θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του ώστε να συνεχίσει την λειτουργία της εφαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0. 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Α.Φ.Μ Εταιρίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017.
Επίσης προστέθηκαν όλες οι νέες επιλογές της Ηλεκτρονικής Υποβολής από την Γ.Γ.Π.Σ. και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω Είδη Μίσθωσης στην στήλη 17:
- Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται.
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Καταχώριση Ε3» προστέθηκε η δυνατότητα «Μεταφ. Στοιχείων από TaxisNet». Πατώντας την σχετική ένδειξη, αντλούνται από το site της ΑΑΔΕ όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των πινάκων που αφορούν τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και των ενοικίων (πχ Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κ.α.).
3. ΝΕΟ! Στην Φορολογική Αναμόρφωση το πεδίο  2023 αποθηκεύεται πλέον κανονικά.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
2. ΝΕΟ! Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3 είναι πλέον δυνατή και η υποβολή των δεδομένων των πινάκων 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης) και 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) στο Taxis Net.
Περιβαλλοντικό Τέλος
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Καταχώριση Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου για την Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Internet-Υποβολή Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα υποβολής στο site της Α.Α.Δ.Ε. του εντύπου Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ιστορικό συνδέσεων χρηστών» η οποία απεικονίζει τις συνδέσεις (επιτυχημένες και αποτυχημένες) στην εφαρμογή και αποσυνδέσεις από την εφαρμογή για όλους τους χρήστες.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.17 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Για την αυτόματη ενημέρωση του εντύπου και την σωστή απεικόνιση των δεδομένων χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη, πραγματοποιήθηκε με την παρούσα έκδοση μεταβολή στην τιμή του πεδίου «Κατηγορία  Ε3» από το έτος 2017 και έπειτα. Για παράδειγμα η κατηγορία 401 (Αγορές Εμπ/των) μεταβλήθηκε σε 1021, η κατηγορία 405 (Αγορές α΄& β΄υλών) μεταβλήθηκε σε 2021 κλπ.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017. Στα κριτήρια της εκτύπωσης προστέθηκε το νέο πεδίο «Εμφάνιση δεδομένων υποπίνακα Ζ’ 2». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αναλυτική εμφάνιση των δεδομένων του υποπίνακα Ζ΄2 (Σύνολο Εξόδων), επιλέγοντας ΟΧΙ στο συγκεκριμένο κριτήριο, ο πίνακας εκτυπώνεται κενός.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ταχυκαταχώριση-Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox καθώς και της κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης. 
2. ΝΕΟ!Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.16 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚA
Έχει επιλυθεί το θέμα με το αυτόματο κλείσιμο της εφαρμογής.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.15 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε το χρόνο τερματισμού της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη ή από την ίδια την εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Τερματισμός σε Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά στον οποίο θέλετε να συμβεί ο αυτόματος τερματισμός. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0.   
ΠΕΛΑΤΕΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Αλλαγή Κωδικού Πελ./Προμ.» και έχετε τη δυνατότητα διαγραφής ενός κωδικού πελάτη ή προμηθευτή μεταφέροντας τις κινήσεις σε έναν άλλο κωδικό.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Λογαριασμών», στο πεδίο «Κατηγορία Ε3», πλέον καταχωρείτε τον κωδικό για το νέο έντυπο του Ε3 που θα χρησιμοποιείται για το έτος 2017 και μετά. Το προηγούμενο πεδίο έχει μετονομαστεί σε «Έτος <2017» και εφαρμόζεται από το έτος 2016 και πριν.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με την αποθήκευση σε excel.
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με τη λάθος εμφάνιση του «Παρ/κού» και του «Χρήστη».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Υπογραφές Καταστάσεων ΕΛΠ», από την οποία έχετε τη δυνατότητα καταχώρισης επικεφαλίδων, σημειώσεων και υπογραφών για κάθε περίοδο για τις καταστάσεις ΕΛΠ.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Στις καταστάσεις ΕΛΠ (Β.1.1, Β.1.2, Β.2.1, Β.2.2, Β.3, Β.5, Β.6) προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία: 1η Επικεφαλίδα, 2η επικεφαλίδα, Σημειώσεις1, Σημειώσεις2, Υπογραφή1, Υπογραφή2, Υπογραφή3, Υπογραφή4. Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Για δική σας διευκόλυνση σε όλες τις καταστάσεις στη Φόρμα Εκτύπωσης έχει προστεθεί μία επιπλέον φόρμα (Β.1.1_Υπογραφές, Β.1.2_Υπογραφές, Β.2.1_Υπογραφές, Β.2.2_Υπογραφές, Β.3_Υπογραφές, Β.5_Υπογραφές, Β.6_Υπογραφές) στην οποία έχουν προστεθεί τα  πεδία 1η Επικεφαλίδα, Σημειώσεις1 και Yπογραφές 1-3.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α», στο πεδίο «Κατηγορία Ε3», πλέον καταχωρείτε τον κωδικό για το νέο έντυπο του Ε3 που θα χρησιμοποιείται για το έτος 2017 και μετά. Το προηγούμενο πεδίο έχει μετονομαστεί σε «<2017» και εφαρμόζεται από το έτος 2016 και πριν.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Πολιτικές Ασφαλείας» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσετε πολιτικές ασφαλείας στον κωδικό πρόσβασης κάθε χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν το μήκος του κωδικού, τα αναγκαία σύμβολα, τη διάρκεια ισχύος του κάθε κωδικού κτλ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.14 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με τη λάθος εμφάνιση της «Ημερομηνίας» και του «Α/Α».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.13 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση από Μισθοδοσία HRM», στην περίπτωση που o Sql Server όπου είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας HRM είναι διαφορετικός από αυτόν του Winera, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας εμφανίζεται παράθυρο, προκειμένου να επιλέξετε τον server της Μισθοδοσίας. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.11 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκε ο κωδικός 15 ο οποίος αναφέρετε  στην ΠΟΛ.1045/2018.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» στο είδος αμοιβής «Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)» έγινε αλλαγή του συντελεστή παρακράτησης φόρου από 10% σε 15% .
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.08 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις», στο κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής», προστέθηκε η επιλογή «Όλα τα Πάγια» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς την να απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης όλα τα πάγια ανεξαρτήτως ημερομηνίας τερματισμού ζωής
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Διορθώθηκε το πρόβλημα της καθυστέρησης  της προεπισκόπησης των έντυπων Ε3, Ν που υπήρχε σε κάποια server συστήματα.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση Α/Α Κινήσεων (ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)», και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς το να διορθώσετε το Α/Α κίνησης ώστε να μην εμφανίζονται προβλήματα λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων από μία εγγραφών με ίδιο Α/Α στην ίδια χρήση.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση μόνο Εγγραφών από Courier;», και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «Ναι» να απεικονίσετε μόνο τις εγγραφές που έχουν προέλθει από την διαδικασία του courier.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ισοζύγιο Λογαριασμών ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Η έκδοση 6.10.01 για πιο αποτελεσματική δημιουργία pdf αρχείων προτείνει την εγκατάσταση και χρήση του bullzip pdf εκτυπωτή. Αν δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή, κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και έχετε την δυνατότητα εγκατάστασής του.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός 1η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 2η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 3η Κατηγ.Έργου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός 1η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 2η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 3η Κατηγ.Έργου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.54 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.44 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.41 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.37 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.36 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.35 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.31 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έχει επιλυθεί το πρόβλημα στη χρήση του προγράμματος με λειτουργία λίστας.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.54 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή  του εντύπου Ε2 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με Mozilla Firefox.
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
4. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
5. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με Mozilla Firefox.
6. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
7. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
8. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Πάγια», έχει προστεθεί το πεδίο «% ΕΛΠ Απόσβ.» στο οποίο έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκε το κριτήριο «Αναδίπλωση Αιτιολογίας». Το νέο κριτήριο έχει προεπιλεγμένη τιμή  «Ναι» και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης εμφανίζετε πλέον ολόκληρη η αιτιολογία της εγγραφής .
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούρια εκτύπωση «Πλήθος Εγγραφών ανά Χρήστη», η  οποία απεικονίζει το πλήθος εγγραφών που έχουν κάνει οι χρήστες της εφαρμογής ανά εταιρία.
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Αντιλογισμού» στις αναλυτικές γραμμές έχει προστεθεί η στήλη «Έκδοση/Λήψη» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε συμψηφιστικές εγγραφές μεταξύ πελατών και προμηθευτών στην ίδια εγγραφή.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκε τo κριτήριο «Προμηθευτές ME Κίνηση», το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ. Αποσβεσμένων Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ!Στις «Κινήσεις Αξιογράφων» το πεδίο της αιτιολογίας ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την επωνυμία του συναλλασσόμενου που θα επιλέξετε.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημέρωση της εφαρμογής με νέα γραμματοσειρά για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν μετά το Creators Update (ver. 1703) που κυκλοφόρησε η Microsoft σε λειτουργικό Windows 10.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής», στο παράθυρο «Επιλογή Πελάτη-Προμηθευτή», έχει προστεθεί και η στήλη με τον «ΑΦΜ».
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Α.Φ.Σ. Μ.Κ.(xml)»,«Αξία Μ.Κ.(xml)»,«Φ.Π.Α. Μ.Κ.(xml)».Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών, στο μενού «Επιλογές»(επάνω δεξιά) στο στοιχείο «Τζίρος Χρήσης Πελάτη» έχει προστεθεί επιλογή εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Γενική Λογιστική/Πίνακες/Παραστατικά).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Γενική Λογιστική/Πίνακες/Παραστατικά).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε3 τα πεδία 428,431 είναι διαθέσιμα στο χρήστη για καταχώριση.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» του Φορολογικού Έτους 2016. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οικονομικές Αναφορές
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Σχεδιασμός Φόρμας για Laser-Inkjet», προστέθηκαν οι επιλογές  «Κανονικό Πλέγμα» & «Πυκνό Πλέγμα» για τη μέτρηση χαρακτήρων σε κανονική ή συμπυκνωμένη γραμματοσειρά. αντίστοιχα. Επιπλέον, στο μενού της μορφοποίησης ενός επιλεγμένου πεδίου (Επιλογή>δεξί κλικ) προστέθηκαν οι επιλογές «Βήμα Μετακίνησης» και «Αντιγραφή Μορφοποίησης». Το «Βήμα Μετακίνησης» σάς επιτρέπει να μετακινήσετε τα πεδία της φόρμας προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά το 1/4 της γραμμής, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τα πεδία της εκτυπωτικής φόρμας ακριβώς στο σημείο που επιθυμείτε. Η «Αντιγραφή Μορφοποίησης» σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός πεδίου (Χρώμα, Γραμματοσειρά, Μέγεθος Χαρακτήρων Γραμματοσειράς, Στοίχιση κλπ) και με βάση αυτήν να μορφοποιήσετε μαζικά διάφορα πεδία της εκτυπωτικής σας φόρμας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Λογαριασμών», στο πεδίο «Αιτιολογία» στις αναλυτικές γραμμές, έχετε πλέον τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε 100 χαρακτήρες.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Πεδίων Ομάδων-Χρηστών», στα υποσυστήματα «Διαχείριση Πελατών» & «Διαχείριση Προμηθευτών», έχουν προστεθεί τα πεδία «Ηλεκτρ. Τιμ.», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.».
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση Έργων», και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς το να ενημερώσετε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των έργων από τις αναλυτικές κινήσεις στην περίπτωση που έχουν αλλαγές.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον με αναβαθμισμένη έκδοση η οποία  περιλαμβάνει και δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Λογαριασμών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Πίνακας 1-5», από τη «Διαχείριση Λογαριασμών», tab «Οριζόμενα» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε τo κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως» το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Πελάτες ME Κίνηση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκαν τα νέα κριτήρια «Οικογένεια» και «Υποoικογένεια» προμηθευτή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «%  ΕΛΠ Απόσβ.».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
4. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
4. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Ταχυκαταχώριση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Διόρθωση στο αρχείο υποβολής του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών», στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 13 και 14 της ΠΟΛ.1025/2017.
Κύριες Εργασίες
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε τo κριτήριο  «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκαν  στο  αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκαν οι κωδικοί 13, 14 οι οποίοι αναφέρονται στην ΠΟΛ.1025/2017.
ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1025/2017
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Επικοινωνίες
Ενημέρωση κινήσεων Λογ/κής από ASCII
ΝΕΟ! Στην «Ενημέρωση Κινήσεων από ASCII» πραγματοποιήθηκε αλλαγή, ώστε να γίνεται ενημέρωση κατά τη μεταφορά αρχείου Πελατών-Προμηθευτών και των πεδίων «Περιγραφή Επαγγέλματος», «Περιγραφή Δ.Ο.Υ.».  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.44 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet
Διορθώθηκε το πρόβλημα κατά την υποβολή του εντύπου «Intrastat» μετά την αλλαγή του συνδέσμου.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Αξιογράφων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα  τα παραμετρικά οριζόμενα πεδία «Υπολογιζόμενο 1», «Υπολογιζόμενο 2», «Υπολογιζόμενο 3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) έχετε πλέον τη δυνατότητα να βλέπετε την ανάλυση των κωδικών του έντυπου που αντλούν στοιχεία από την εφαρμογή.  Συγκεκριμένα, πατώντας σε έναν τέτοιο κωδικό, π.χ. 303, εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις κινήσεις λογιστικής (Κινήσεις) και τους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ (Λογαριασμοί) από τα οποία ο κωδικός έχει ενημερωθεί. Κάνοντας διπλό κλικ σε μία κίνηση ή σε έναν λογαριασμό, εμφανίζεται η καταχωρημένη κίνηση ή τα στοιχεία του λογαριασμού αναλυτικά. Οι κωδικοί της εκτύπωσης που παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης έχουν μορφή κουμπιών.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet

Είναι δυνατή  η υποβολή του εντύπου «Intrastat»  στο site της Στατιστικής Υπηρεσίας μετά την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, στο σύνδεσμο.

  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών-Διαχείριση Προμηθευτών
Είναι δυνατή η εύρεση στοιχείων μητρώου ΓΓΠΣ σε win 7, 8, 8.1, 10 μετά την αναβάθμιση του πρωτόκολλου επικοινωνίας TLS 1.2 του taxisnet.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.41 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
Διορθώθηκε το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί κατά την  υποβολή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκε η επιλογή  «Προβολή» από την οποία έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο site του Taxis και να υποβάλετε τις διορθώσεις για τις εισροές. Εμφανίζεται και μήνυμα υπενθύμισης μόλις πατήσετε την επιλογή «TAXISnet».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» από την οποία μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία για την υποβολή των βεβαιώσεων για Γ’ κατηγορίας βιβλία.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» ώστε να προβάλετε στην οθόνη και να εκτυπώσετε  τα στοιχεία της καταχώρισης βεβαιώσεων για Γ’ κατηγορίας βιβλία.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ!Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)»  από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από την καταχώριση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)».
2. ΝΕΟ!Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Β’κατ)» από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Βεβαιώσεις Εταίρων - Μελών του εντύπου Ν.
3. ΝΕΟ!Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Ν ταχ)» από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Βεβαιώσεις Εταίρων - Μελών του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», στο πεδίο «Διαγραφή Περιόδου», προστέθηκαν οι επιλογές «Ναι-Εκροές», «Ναι-Εισροές», «Ναι-Όλα». Και έχετε πλέον την δυνατότητα να επιλέξετε για ποιο είδος συναλλαγής θέλετε να αποστείλετε στο Taxis  μηδενικό xml αρχείο με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Εκτυπώσεις
Η Εκτύπωση του «Intrastat» λειτουργεί πλέον κανονικά.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.37 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ημερολόγιο», στην πρότυπη φόρμα «Γενικό Ημερολόγιο (Α4)», προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Από Ημερομηνία», «Έως Ημερομηνία».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις
Οι καταστάσεις ΕΛΠ λειτουργούν πλέον κανονικά στην εταιρία με λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.36- Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Χρήστης Τελ.Εγγραφής», στο οποίο αποθηκεύεται το όνομα του χρήστη που έκανε τελευταίος αλλαγή στην εγγραφή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού».
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού».
ΕΡΓΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «1η Κατηγορία Έργου», «2η Κατηγορία Έργου», «3η Κατηγορία Έργου» προστέθηκε το πεδίο «Ενεργό». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν μια κατηγορία έργου θα είναι ενεργή ή όχι, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμη και να μπορείτε να την επιλέξετε κατά την καταχώριση των κινήσεων.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούρια εκτύπωση Prorata  με την οποία σας δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης της προς απόδοση ή επιστροφή Prorata με βάση τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στην εταιρία σας. Στα κριτήρια της νέας εκτύπωσης επιλέγετε το διάστημα που επιθυμείτε, για παράδειγμα από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο, και «Τρόπο Υπολογισμού=Ανά Μήνα». Στα πεδία «Απόδοση Prorata βάσει Περιοδικών» εμφανίζονται τα ποσά του κωδικού 411 των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού φόρου προς διακανονισμό και της αποδοθείσας prorata εμφανίζεται στα πεδία «Prorata Προς Απόδοση» και «Prorata προς Επιστροφή» κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ ΔΕΝ μεταφέρεται αυτόματα η παραπάνω διαφορά. Εάν επιθυμείτε, την καταχωρείτε στην επιλογή «Δηλώσεις Φ.Π.Α./Καταχώριση Στοιχείων/Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)-Πρόσθετα Πεδία».
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α» προστέθηκε το πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός», στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε αν ένας λογαριασμός συμμετέχει στις «Απαλλασσόμενες Συν/γες ΠΟΛ.1262/93», για να είναι δυνατή η απεικόνιση αυτών των συναλλαγών στην εκτύπωση «Οικονομική Διαχείριση/ Εκτυπώσεις/ΚΕΠΥΟ/Απαλλασσόμενες Συναλλαγές (ΠΟΛ.1262/93)».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.35- Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε νέο on line σύστημα Βοήθειας, με πλούσιο πληροφοριακό υλικό στο οποίο μπορείτε να ανατρέχετε για απορίες και ερωτήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι πατώντας F1 έχετε πρόσβαση στη Γενική Βοήθεια της εφαρμογής (από  το ευρετήριο, τα περιεχόμενα ή τη λειτουργία της αναζήτησης) ενώ  πατώντας Shift+F1 μπορείτε να λάβετε ειδική βοήθεια σε επίπεδο πεδίου για τη λειτουργία του προγράμματος στην οποίο βρίσκεστε.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «2 Τηλέφωνο», «Fax», «Telex». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα «Μεταφορά σε Εταιρία ΕΛΠ», από την οποία μπορείτε να μεταφέρεται όλα τα στοιχεία από την εταιρία με το γενικό λογιστικό σχέδιο στην εταιρία ΕΛΠ και να χρησιμοποιείτε πλέον το νέο λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ, όπως αυτό δημιουργείτε από τις αντιστοιχίες λογαριασμών ΕΓΛΣ με λογαριασμούς ΕΛΠ που έχετε κάνει στην εταιρία σας.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.34- Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής γίνεται πλέον αυτόματη προσαρμογή στο πλάτος του χαρτιού, όταν το πλάτος της εκτύπωσης είναι μεγαλύτερο από το όριο εκτύπωσης του επιλεγμένου χαρτιού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Διαφορές Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης», από την οποία έχετε την δυνατότητα καταχώρισης των διαφορών Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ημερολόγιο Διαφ. Λογιστ - Φορολ Βάσης», στην οποία απεικονίζονται οι διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης που έχουν καταχωρηθεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.33- Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)- Πρόσθετα πεδία» έχει επιλυθεί το πρόβλημα στην καταχώριση στοιχείων.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.32- Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις εκτυπώσεις και τα παραστατικά της εφαρμογής σε μορφή PDF ( Acrobat Reader) με τον εικονικό εκτυπωτή Bullzip PDF. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι» και στο πεδίο «Δημιουργία pdf με χρήση bullzip εκτυπωτή» να επιλέξετε «Ναι». Αν στον υπολογιστή σας δεν είναι ήδη εγκατεστημένος ο συγκεκριμένος pdf εκτυπωτής, τότε την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε μέσα από την εφαρμογή θα σας ζητηθεί να τον εγκαταστήσετε. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όλα τα τερματικά που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις - Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2016, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2016.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ!  Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int) στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1084/2016.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.31- Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «% ΕΛΠ», «Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Απόσβ.Αναπρ/γής ΕΛΠ», «Συνολικές Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία», «Απόσβ.ΕΛΠ Επιδότησης» ,«Αναπόσβ.Αξία ΕΛΠ Επιδότησης» και  «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποσβέσεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «Απόσβ. Αναπρ/γής ΕΛΠ», «Αποσβ. ΕΛΠ Επιδότησης», «Αναπόσβ.Αξία ΕΛΠ Επιδότησης», «Συνολική Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» και  «Συνολική Αναπόσβεστη Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
2. ΝΕΟ!  Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3(Β Κατηγορίας)», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3-Ταχυκαταχώρηση», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης Τροποποιητικής Δήλωσης Φ4 και Φ5. Στο κριτήριο «Τύπος Δήλωσης» το πρόγραμμα σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα τυπώσετε «Κανονική» ή «Τροποποιητική» δήλωση. Εάν επιλέξετε «Τροποποιητική», ανοίγει παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξετε τις κινήσεις που θέλετε να εμφανιστούν.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής Τροποποιητικής Δήλωσης Φ4 και Φ5. Στο κριτήριο «Τύπος Δήλωσης» το πρόγραμμα σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα τυπώσετε «Κανονική» ή «Τροποποιητική» δήλωση. Εάν επιλέξετε «Τροποποιητική», ανοίγει παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξετε τις κινήσεις που θέλετε να εμφανιστούν.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε2 προστέθηκε η δυνατότητα «Μεταφ.Ακινήτων από Taxis Net».
2. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε3 τα πεδία 428, 431 είναι διαθέσιμα στο χρήστη για καταχώριση.
3. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ν στον κωδικό 009, προστέθηκε πινακάκι για τη συμπλήρωση των παρακρατηθέντων φόρων, για τους οποίους δεν υπήρχε ηλεκτρονική πληροφόρηση.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πόλη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικές Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet» προστέθηκε το  tab «ΠΑΙΔΙΑ», στο οποίο μπορείτε να καταχωρίσετε τους κωδικούς TAXIS 1ου Παιδιού,  2ου Παιδιού, 3ου Παιδιού, 4ου Παιδιού για την υποβολή του εντύπου «Ε9».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώρηση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο πρόγραμμα η δυνατότητα για «Καταχώριση Ε9». Τσεκάροντας το πεδίο Υπόχρεου, Συζύγου, 1ου Παιδιού,  2ου Παιδιού, 3ου Παιδιού ή 4ου Παιδιού σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρίσετε τα στοιχεία ανάλογα με τον ιδιοκτήτη. Επιπλέον. υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε «Μεταφορά από το Προηγούμενο Έτος» καθώς επίσης και «Μεταφ.Ακινήτων από Taxis Net».
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η «Εκτύπωση Ε9» ώστε να προβάλετε στην οθόνη και να εκτυπώσετε το έντυπο Ε9. Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε, προκειμένου να εμφανίσετε την εκτύπωση, είναι τα «Αντίγραφα» και το «Είδος Εντύπου». Το κριτήριο «Εμφάνιση Αμετάβλητων» σας δίνει τη δυνατότητα μίας εκτύπωσης για έναν τελικό έλεγχο όλων των στοιχείων που έχουν κατατεθεί. Επιλέγοντας «Ναι» ορίζετε να εμφανιστούν και τα στοιχεία στα οποία δεν έχει παρουσιαστεί μεταβολή.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Με τη λειτουργία Ε9-Internet είναι δυνατή η αυτόματη αποστολή του εντύπου Ε9 μέσω TAXISnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά το πεδίο «Ιδιοκτήτης» δηλώνοντας ποιος υποβάλλει το έντυπο. Διαθέσιμες υπάρχουν οι επιλογές: «ΥΠΟΧΡΕΟΣ», «ΣΥΖΥΓΟΣ», «1ο ΠΑΙΔΙ», «2ο ΠΑΙΔΙ», «3ο ΠΑΙΔΙ» και «4ο ΠΑΙΔΙ» και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιο από τα μέλη της οικογένειας έχει αποκτήσει τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε άμεση σύνδεση με τον αντίστοιχο χρήστη είναι να έχουν συμπληρωθεί στην επιλογή «Στοιχεία Πρόσβασης στο Internet» (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet) τα σχετικά πεδία. Στο πεδίο «Έτος» δηλώνετε υποχρεωτικά για ποιο έτος υποβάλετε τη συγκεκριμένη δήλωση και έρχεται προτεινόμενο το έτος στο οποίο εργάζεστε. Αμέσως μετά επιλέγετε την εταιρία και πατάτε το κουμπί TAXIS net για να υποβάλετε το έντυπο Ε9.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3» για το οικονομικό έτος 2015. Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης .
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» για το οικονομικό έτος 2015.
4. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3-Ταχυκαταχώρηση» για το οικονομικό έτος 2015. Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
5. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2015.
6. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν-Ταχυκαταχώρηση» για το οικονομικό έτος 2015.
    Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Σύνδεση Λογαριασμών με Καταστάσεις ΕΛΠ» ενημερώθηκε η Κατάσταση Β5. Προστέθηκαν οι γραμμές 11 Μείον Αποσβεσμένα και 12 Απομειωμένα.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Πελατών
NEO!  Στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Οικονομικά», στο πεδίο «Α.Φ.Μ VIES», έχετε πλέον τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε 15 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Όριο Πίστωσης», «Περιγραφή 1», «Περιγραφή 2», «Περιγραφή 3», «Περιγραφή 4», «Περιγραφή 5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στον «Υπολογισμό Αποσβέσεων» έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος, ο οποίος αφορά το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» και ελέγχει αν υπάρχουν πάγια με μηδενικό συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ για τα οποία δεν θα υπολογιστούν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ. Στο τέλος της διαδικασίας έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάγια αυτά πατώντας «Ναι» στο μήνυμα  «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;» (DC_6287). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αποσβέσεις Παγίων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Συνολική Αναπόσβεστη Αξία», το οποίο συμπεριλαμβάνει και την αξία της αναπροσαρμογής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώρηση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Το έντυπο Ν ενημερώνεται πλέον αυτόματα και με τα ποσά που έχετε καταχωρίσει στο Ε3 και την Φορολογική Αναμόρφωση.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης του Πίνακα Κ από την Καταχώριση Ε3.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε2» για το οικονομικό έτος 2015.
Έντυπα Σειράς Μ’
ΝΕΟ! Στην καταχώριση στοιχείων του εντύπου «Μ3 Έναρξη/ Μεταβ.Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου», στον πίνακα β6, έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε περισσότερα από ένα είδη ενδοκοινοτικών συναλλαγών ταυτόχρονα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» έχει προστεθεί το μήνυμα DC_6287 με περιγραφή «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;», το οποίο αφορά στον Υπολογισμό αποσβέσεων. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το νέο μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» έχει επιλυθεί το πρόβλημα κατά το άνοιγμα του παραθύρου που εμφανιζόταν σε κάποια μηχανήματα.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός Αντισυμβ.Λογ/σμού» και «Περιγραφή Αντισυμβ.Λογ/σμού», τα οποία απεικονίζουν τον λογαριασμό που κινείται στην εγγραφή μαζί με το λογαριασμό του ταμείου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αποσβέσεις Παγίων» προστέθηκε η καινούρια φόρμα εκτύπωσης «Αποσβέσεις Παγίων ΕΛΠ» στην οποία απεικονίζονται τα νέα πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» και «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αλλαγή Ποσοστών Φ.Π.Α.», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των συντελεστών Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1061/2016 Άρθρο 52, η οποία αφορά στην αλλαγή του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α από 23% σε 24% και από 16% σε 17% και η οποία ισχύει από 01/06/2016.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Η δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον κανονικά σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής για Windows 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «ΑΦΜ» που αφορά στο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Εκτύπωση Αμοιβών από Επιχ.Δραστ.» προστέθηκε το κριτήριο «Ομαδοποίηση ανά Προμηθευτή». Αν επιλέξετε Ναι εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης σύνολα ανά προμηθευτή.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ισολογισμός - Αριθμοδείκτες
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Μέσα στη «Διαχείριση Ισολογισμού», στο πινακάκι μορφοποίησης των πεδίων της φόρμας (που ανοίγει πατώντας διπλό κλικ σε κάποιο πεδίο), προστέθηκε το πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού», μόνο όταν επιλέγετε Τύπο , με τιμές «Απόλυτη Τιμή Χρ-Πιστ» , «Χρ-Πίστ» και «Πίστ - Χρ».  Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να εμφανίζεται στον Ισολογισμό κάνετε την ανάλογη επιλογή τρόπου υπολογισμού. 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην γραμμή εργαλείων του προγράμματος Υπολογιστής  αριθμητικών πράξεων.
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκαν:
• η «Κατάσταση Β.3» η οποία αφορά την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης στην περίοδο,
• η «Κατάσταση Β.5» η οποία αφορά τον ισολογισμό πολύ μικρών οντοτήτων και
• η «Κατάσταση Β.6» η οποία αφορά την κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε το κριτήριο «Κωδ.Κίνησης». Με βάση τον κωδικό κίνησης και την περίοδο που θα επιλέξετε στα κριτήρια, το πρόγραμμα θα εμφανίσει ποσά στις στήλες Μην.Χρέωση –Μην.Πίστωση μόνο για τους λογαριασμούς που έχουν κινηθεί με τον συγκεκριμένο κωδικό κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Θεωρημένες
1. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Γενικό Ημερολόγιο» προστέθηκε το «Α/Α Ημερολογίου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2.  ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Λοιπά Ημερολόγια» προστέθηκε η επιλογή «Θέλετε Εκτύπωση Κενής Γραμμής;» όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσες γραμμές (από 1 έως 5) θέλετε να απέχουν μεταξύ τους οι κινήσεις που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων» προστέθηκε το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» που αφορά στο ποσοστό με το οποίο θα γίνεται η απόσβεση σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από το έτος 2015 και ύστερα. Με βάση τα ΕΛΠ οι αποσβέσεις υπολογίζονται από την ίδια μέρα που αποκτήθηκε ένα πάγιο και όχι από τον επόμενο μήνα. Στο tab «Κινήσεις Αποσβέσεων» προστέθηκαν τα αντίστοιχα πεδία ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» κλπ. Με την αναβάθμιση του προγράμματος στην έκδοση 6.00.24 το %ΕΛΠ ενημερώνεται αυτόματα βάσει του %Καν.Απόσβ. και υπάρχει η δυνατότητα να το αλλάξετε. Για αποσβέσεις ετών μικρότερων του 2015 το πρόγραμμα ενημερώνει αυτόματα τις αποσβέσεις ΕΛΠ με τις αποσβέσεις που είχαν δημιουργηθεί με βάση τα %Καν.Απόσβεσης. Από το έτος 2015 και μετά οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο για τα ΕΛΠ και η διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των συνόλων της Κανονικής και της ΕΛΠ απόσβεσης θα εμφανίζεται στο πεδίο «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Τα καινούρια πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» κλπ απεικονίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Αποσβέσεις Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα οι «Κωδικοί INTRASTAT» για το 2016.
Office Management
Κοστολόγηση Εργασιών
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Παρακολούθησης Εργ.» προστέθηκε το σύνολο της διάρκειας εργασίας.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μαζική Διαγραφή Κινήσεων» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΝΕΟ! Στο μενού Γενική Λογιστική προστέθηκε η ενότητα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η νέα ενότητα περιέχει πλήθος λειτουργιών και όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2015 τα Ε.Λ.Π. θα εφαρμοσθούν σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το είδος των βιβλίων που τηρεί, διπλογραφικά ή απλογραφικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:                                   
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» και στη «Διαχείριση Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «E-Mail».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκαν τα νέα έντυπα Ε2, Ε3, Ε3 (Β’Κατηγορίας) και Ν του Φορολογικού Έτους 2015.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα ταχυκαταχώρισης των εντύπων Ε3 , Ε3 (Β’ Κατηγορίας) και Ν για το οικονομικό έτος 2015.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» η Αποθήκευση σε Excel Χωρίς Χρήση MS Office λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Από την επιλογή «Βεβαιώσεις Αμοιβών Επιχ.Δραστ.-Internet» είναι δυνατή η Αποστολή μέσω Internet των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα για το Φορολογικό Έτος 2015.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε  στα κριτήρια το «Υπόλοιπο Μεγαλύτερο από» και, στο αποτέλεσμα, το πεδίο «Πωλητής». Το πεδίο αυτό  αφορά στον πωλητή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2.  ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν, τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα, τα πεδία «Οριζ. Κείμενο Κίνησης 1 - 11» και «Αριθμός Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την πρόσθετη αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επιπλέον, προστέθηκε ενημερωτικό μήνυμα το οποίο εμφανίζεται στην περίπτωση που έχουν γίνει πάνω από μία απογραφές στην ίδια χρήση. Παρόμοιο μήνυμα προστέθηκε στις «Καρτέλες Προμηθευτών».
   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε το πεδίο «Υπεύθυνος» στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Τζίρος Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Δημιουργήθηκε η εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα». Με αυτή την εκτύπωση μπορείτε να δείτε το πώς διαμορφώνεται το υπόλοιπο των πελατών σε μηνιαία βάση για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, ανεξαρτήτως χρήσεως.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια οι  «Οριζόμενοι Πίνακες Κίνησης 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» είναι πλέον δυνατή η αποστολή της η διαδοχική αποστολή «ΜΥΦ» για τις υπόχρεες εταιρίες χωρίς να χρειάζεται να βγείτε από το πρόγραμμα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές»   στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες

Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές»   στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/9/2015 (με ημερομηνία υποβολής από 01/10/2015).
ΝΕΟ! Ο υπολογισμός στο νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη και το «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015. Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) τα πεδία «Περιοχή Τιμοκαταλόγου», «Τρόπος Πληρωμής».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων /Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015. Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες

 

Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Αλλαγής Ποσοστών Φ.Π.Α», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των ποσοστών Φ.Π.Α σύμφωνα με το Ν.4334/16.07.2015 ΦΕΚ Α80 όσον αφορά στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (6,5%)
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Υπόλοιπο Πελάτη».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 9. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Ημερομηνία Τελευταίας Πίστωσης» Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Καταχώριση Στοιχείων

ΝΕΟ! Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον επιλέξετε τη φορολογική περίοδο παράδειγμα τον 4ο μήνα να πληκτρολογήσετε ποσά στους ειδικούς κωδικούς. Για παράδειγμα λοιπά προστιθέμενα, λοιπά αφαιρούμενα, χρεωστικό αρχικής δήλωσης κλπ. Η καταχώριση ποσών στο συγκεκριμένο πίνακα υπερισχύει των εγγραφών που πιθανόν έχετε κάνει από την Καταχώριση Κινήσεων.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.08 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων

ΝΕΟ! Είναι δυνατή η επιλογή του δηλούντος στην καταχώριση του έντυπου «Ε3»

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Ημερομηνία Αγοράς Παγίου».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε2» για το οικονομικό έτος 2014.
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3» για το οικονομικό έτος 2014.
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.06 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Νέα Έντυπα 2015
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει το έντυπο Ε3 για το οικονομικό έτος 2014.
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει το έντυπο «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα ταχυκαταχώρισης του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την καταχώριση του «Intrastat» εμφανίζονται πλέον στον κωδικό είδους και οι τυχόν Συμπληρωματικές Μονάδες. Σε περίπτωση που το είδος έχει συμπληρωματική μονάδα και δεν έχει συμπληρωθεί η ποσότητά της εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει εάν το είδος δεν έχει συμπληρωματική μονάδα και συμπληρωθεί η ποσότητα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Προμηθευτών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Λογαριασμός Λογιστικής» και «Τρόπος Πληρωμής» από τα οικονομικά στοιχεία της Διαχείρισης Πελατών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το  «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή» προστέθηκε στο αποτέλεσμα  το πεδίο «Υπόλοιπο»,  το οποίο είναι το τρέχον υπόλοιπο όπως εμφανίζεται στις «Καρτέλες Πελατών».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή της Περιοδικής ΦΠΑ (Φ2) μέσω Internet τα πεδία δόσεις συμπληρώνονται  ορθά με τις τιμές «Ναι» και «Όχι».
Βοηθητικές Εργασίες
H επιλογή «Αυτόματος Υπολογισμός Περιοδικών Φ.Π.Α» επανα-υπολογίζει σωστά τις περιοδικές ΦΠΑ.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Υποστηρίζεται πλέον η «Νέα Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)» για το οικονομικό έτος 2015.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α» προστέθηκε το κουμπί  «Μαζική Αλλαγή Κατηγορίας Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α., επιλέγοντας το  εμφανίζονται οι λογαριασμοί εντύπων ΦΠΑ με τις παλιές κατηγορίες εκκαθαριστικής δήλωσης και την νέα  αντιστοιχιζόμενη τιμή.
Η εφαρμογή αυτόματα με βάση τις κατηγορίες που είχατε καταχωρίσει στους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ θα εμφανίζει στις στήλες «Νέα Κ.Ε1» και «Νέα Κ.Ε2» τις νέες κατηγορίες.  Αφού ελέγξετε τις αντιστοιχίσεις, κάνετε όπου απαιτείται τροποποίησες επιλέγοντας το κουμπί «Αλλαγή» ώστε να ενημερωθούν οι λογαριασμοί  με τις νέες κατηγορίες.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Στα κριτήρια της εκτύπωσης Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) στο πεδίο «% Προσαύξησης» μπορεί να πάρει πλέον δύο δεκαδικά.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Προοδευτική Χρέωση», «Προοδευτική Πίστωση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε το κριτήριο  «Σειρά Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο «Ταξινόμηση ανά» με έξι επιλογές ταξινόμησης.
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Εκτυπώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση των «Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της κατάστασης  όπως  θα υποβληθούν μέσω Internet.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογαριασμός Λογιστικής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής» με τις τιμές «Ναι/Όχι/Mόνο αυτά». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν όλα τα πάγια, επιλέγοντας «Όχι» μόνο εκείνα που είναι ενεργά, ενώ επιλέγοντας «Mόνο αυτά» μόνο τα πάγια με τερματισμό ζωής.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Α/Α Παγίου».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.13 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.00 - Νέες Δυνατότητες

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Συμφωνητικών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης Συμφωνητικών», έχετε πλέον δυνατότητα καταχώρισης των συμφωνητικών σύμφωνα με όσα ορίζει η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’(ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται πλέον ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής Taxisnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/90»
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Συμφωνητικών
Κατάσταση Συμφωνητικών
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού η εκτύπωση «Κατάσταση Συμφωνητικών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση με τα δεδομένα συμπληρωμένα όπως θα υποβληθεί μέσω Internet.
Υποβολή μέσω Internet Κατάστασης Συμφωνητικών
ΝΕΟ! Δίνεται πλέον η δυνατότητα αποστολής του εντύπου «Κατάσταση Συμφωνητικών» Οικονομικού Έτους 2015 μέσω Internet.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Λειτουργία
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την ΠΟΛ. 1051/19.2.2015  προστέθηκαν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές για την έκδοση και την υποβολή μέσω Internet της νέας Βεβαίωσης από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες. 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΝΕΟ! Εμφανίζονται οι Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα στο νέο έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών.  
Κινήσεις Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα/ Εμπορικές Επιχειρήσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Αμοιβές χωρίς Κωδικό Επιχειρηματικής  Δραστηριότητας». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζονται όλες οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει σε κωδικούς αμοιβών εμπορικών επιχειρήσεων ή σε κωδικούς αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι «δεν έχουν πλέον αντιστοίχιση» με τους νέους κωδικούς αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάνοντας διπλό κλικ σε μία κίνηση ή κάνοντας κλικ στο κουμπί “OK” εμφανίζεται η κίνηση και μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Internet
ΝΕΟ! Δίνεται η δυνατότητα αποστολής των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικού Έτους 2015 μέσω Internet.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην Διαχείριση Προμηθευτών ένα νέο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρηματική  Δραστηριότητα.». Σε αυτό το πεδίο μπορεί να επιλεχθεί ένας από τους δώδεκα κωδικούς που περιγράφονται στην ΠΟΛ. 1051/19.2.2015.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα», και «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα»,  προστέθηκε το νέο κριτήριο «Περιλαμβάνονται οι Λογαριασμοί» με τις παρακάτω τιμές:
«Με Κίνηση στη Χρήση», όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν από την έναρξη της χρήσης μέχρι την επιλεγμένη περίοδο.
«Με Κίνηση στην Περίοδο» όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν μέχρι την επιλεγμένη περίοδο.
«Όλοι» όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί ανεξαρτήτως αν έχουν κίνηση στην περίοδο ή στη χρήση.
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκε το νέο κριτήριο «Περιλαμβάνονται οι Λογαριασμοί» με τις παρακάτω τιμές:
«Με Κίνηση στη Χρήση», όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν από την έναρξη της χρήσης μέχρι την επιλεγμένη περίοδο.
«Με Κίνηση στην Περίοδο» όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν μέχρι την επιλεγμένη περίοδο. «Όλοι», όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί ανεξαρτήτως αν έχουν κίνηση στην περίοδο ή στη χρήση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.22 - Νέες Δυνατότητες

Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
1. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», σε περίπτωση που μέσα σε ένα άρθρο εμφανίζονται λογαριασμοί με διαφορετικά είδη συναλλαγής (π.χ. τιμολόγια εκροών και λιανικές πωλήσεις), το ποσό του «ΦΠΑ» υπολογίζεται πλέον σωστά (δε διπλασιάζεται) και αντιστοιχεί στον πρώτο λογαριασμό του άρθρου.
2. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», σε περίπτωση που μέσα σε ένα άρθρο χρεω-πιστώνονται λογαριασμοί, το ποσό του «Λογαριασμού» της κίνησης υπολογίζεται πλέον σωστά».
3. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» έχει προστεθεί έλεγχος του ΑΦΜ των πελατών/ προμηθευτών, ώστε να εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για «Πελάτες με λάθος ΑΦΜ» καθώς και «Προμηθευτές με λάθος ΑΦΜ».
4. ΝΕΟ! Όταν λογιστής υποβάλλει «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» για πελάτη του, στο taxis εμφανίζονται τα στοιχεία του λογιστή για λογαριασμό του πελάτη.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Παγίων
ΝΕΟ! Άλλαξε ο συντελεστής απόσβεσης για μεταφορά ατόμων από «10%» σε «16 %».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.21 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα να εξαιρέσετε κάποιο πελάτη από τη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» (x.m.l) 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες  Εργασίες
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Λογιστικής», κατά την καταχώριση λογιστικού άρθρου που περιλαμβάνει κάποιο λογαριασμό «Πελάτη» ή «Προμηθευτή» έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος συμπλήρωσης κωδικού «Πελάτη» ή «Προμηθευτή».  Σε περίπτωση που αυτός είναι κενός, προβάλλεται απαγορευτικό μήνυμα.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Υπολογισμοί Φ.Π.Α» Κατά τον επανα-υπολογισμό των περιοδικών ΦΠΑ, ενημερώνεται η στήλη «Πιστωτικό Υπόλοιπο» προς Μεταφορά.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.20 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Λειτουργία
Παρακολούθηση κυκλώματος Εισπράξεων – Πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ
Με σκοπό την παρακολούθηση του κυκλώματος εισπράξεων–πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ, προσθέσαμε στο μενού την εκτύπωση «Μαζική Αλλαγή Ειδ. Καθ. Φ.Π.Α.(Άρθ.39β)» (Οικονομική Διαχείριση/Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, προστέθηκε το εικονίδιο  το οποίο θα σας διευκολύνει ιδιαίτερα κατά την καταχώριση των ειδών στο παραστατικό σας. Πατώντας το εικονίδιο ανοίγει πίνακας, από όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέγει είδη ενεργά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Κατηγορία Είδους, Οικογένεια, Υποοικογένεια, Κλάση Είδους. Συμπληρώνοντας απλώς την επιθυμητή ποσότητα τιμολόγησης και πατώντας  «Μεταφορά-Κλείσιμο», οι επιλογές σας μεταφέρονται στην τιμολόγηση των ειδών με συμπληρωμένα τα πεδία. Συμπληρωματικά υπάρχει το κουμπί «Έξοδος», το οποίο μπορείτε να επιλέξετε όταν θέλετε να κλείνει το παράθυρο χωρίς μεταφορά δεδομένων.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης καθώς και μέσα στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν οι «Οριζόμενοι Πίνακες Κίνησης 3-5». Στα νέα κριτήρια υπάρχει, με δεξί κλικ, η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. Αν θέλετε να έχετε τη συγκεκριμένη πληροφόρηση,  πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Κωδ. Παραλήπτη» που αφορά τον κωδικό παράδοσης του παραλήπτη, στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον Πελάτη της συναλλαγής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκαν τα πεδία «Οριζόμενα Κείμενα Κίνησης 6-10» Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε το πεδίο «Πωλητής», το οποίο και ενημερώνεται από το ομώνυμο πεδίο στη «Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες / Λοιπές
Μαζική Αλλαγή Ειδ. Καθ. ΦΠΑ (Αρθ.39β)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η νέα εργασία «Μαζική Αλλαγή Ειδ. Καθ. Φ.Π.Α. (Άρθ.39β)», η οποία σας επιτρέπει να τροποποιείτε μαζικά κινήσεις που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Χρησιμοποιήστε τη νέα εργασία, στην περίπτωση που θέλετε να εντάξετε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κινήσεις οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί, ή στην περίπτωση που θέλετε να μεταβάλετε κινήσεις που θα καταχωρηθούν στο μέλλον.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.18 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Λειτουργία
Παρακολούθηση κυκλώματος Εισπράξεων – Πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ
Με σκοπό την παρακολούθηση του κυκλώματος εισπράξεων–πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ, προσθέσαμε στο μενού την εκτύπωση «Εισπράξεις-Πληρωμές Άρθ.39β Κώδ.ΦΠΑ»  (Γενική Λογιστική/Εκτυπώσεις/Οικονομικές)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες. 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε το «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ» με τις τιμές Ναι/Όχι. Εάν στο νέο κριτήριο επιλέξετε «Όχι», τότε εμφανίζονται στην εκτύπωση μόνο οι κινήσεις που κατά την καταχώρηση δεν εντάσσονται στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ». Επιλέγοντας «Ναι» εμφανίζονται οι κινήσεις που κατά την καταχώρηση εντάσσονται στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές
Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών
ΝΕΟ! Προστέθηκαν πέντε πεδία «Οριζόμενοι Πίνακες Λογαριασμών» τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά τις τιμές τους.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των βασικών στοιχείων μητρώου για Nομικά και Φυσικά Πρόσωπα έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε αυτόματα με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του TAXIS: «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα»

Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα είναι απαραίτητο:
• να έχετε προηγουμένως αποκτήσει τους ειδικούς κωδικούς από τη σελίδα της ΓΓΠΣ  (Δημόσια δεδομένα  »  Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (public))
• να έχετε εισαγάγει τους συγκεκριμένους κωδικούς στο WinEra, στην επιλογή «Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet/Στοιχεία Πρόσβασης στο Internet». Η καταχώριση γίνεται στα πεδία «Κωδ. Της Υπηρεσίας Βασικά Στοιχεία Μητρώου για Nομικά και Φυσικά Πρόσωπα» όπου πρέπει να συμπληρωθεί ο Κωδικός Εισόδου, το Συνθηματικό Χρήστη και να γίνει η επαλήθευση κωδικού.
• να έχετε συμπληρώσει στη Διαχείριση Εταιριών τον ΑΦΜ της εξουσιοδοτημένης εταιρίας, δηλαδή αυτής που έχει αποκτήσει ειδικούς κωδικούς για αυτή τη δυνατότητα.

Έχοντας κάνει όλες τις παραπάνω ενέργειες η καινούρια δυνατότητα είναι πλέον διαθέσιμη στη «Διαχείριση Πελατών», στη «Διαχείριση Προμηθευτών» και στη «Διαχείριση Εταιριών». Πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ ενός πελάτη/προμηθευτή ή εταιρίας στην αντίστοιχη διαχείριση και κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΓΓΠΣ»  ανακτώνται τα στοιχεία του πελάτη/προμηθευτή/εταιρίας μέσω της νέα ηλεκτρονικής υπηρεσίας του TAXIS και έτσι μπορείτε  να ενημερώσετε αυτόματα τα βασικά στοιχεία τους (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση και Πόλη).
Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά η ενημέρωση, πρέπει μέσα στο φάκελο DCWinera/GSISReceiptsSetup να εγκαταστήσετε το GSISReceiptsSetup.
Επιπλέον, προστέθηκε η νέα δυνατότητα απλής παρουσίασης των Στοιχείων Μητρώου του ΑΦΜ που αναζητάτε, χωρίς να ενημερώνονται τα βασικά πεδία (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση και Πόλη), αρκεί να πατήσετε στο εικονίδιο  που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο του ΑΦΜ στη «Διαχείριση Πελατών», στη  «Διαχείριση Προμηθευτών» και στη «Διαχείριση Εταιριών».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν οι «Οριζόμενοι Πίνακες Κίνησης 1-2». Στα νέα κριτήρια υπάρχει, με δεξί κλικ, η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. Αν θέλετε να έχετε τη συγκεκριμένη πληροφόρηση,  πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός» με τις τιμές Ναι/Όχι. Εάν επιλέξετε «Όχι», εμφανίζονται στην εκτύπωση όσοι προμηθευτές είναι ανενεργοί. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Παγίων
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των παγίων περιουσιακών  στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η απόσβεση των πάγιων στοιχείων θα αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιήθηκε ή τέθηκε σε λειτουργία ή πουλήθηκε το πάγιο αυτό.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε στο κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής» η επιλογή «Mόνο αυτά». Η νέα επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε στην εκτύπωση μόνο τα πάγια που έχουν «Τερματισμό Ζωής».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) προστέθηκε το «Είδος Δήλωσης» με τις τιμές Κανονική/Τροποποιητική. Εάν στο νέο κριτήριο επιλέξετε Τροποποιητική, τότε τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο μικρότερο ή ίσο με 30 Ευρώ, μεταφέρεται πλέον στην Περιοδική ΦΠΑ της επόμενης περιόδου. Ισχύει για το έτος 2013.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κινήσεις Αναλυτικής Λογιστικής» προστέθηκε το πεδίο «Σύντ.Παραστατικό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).   
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Εταιρίες» προστέθηκε το πεδίο «Έκδοση», το οποίο εμφανίζει την έκδοση της κάθε εταιρίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.17 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη Διαχείριση Λογαριασμών, στο tab Οριζόμενα είναι διαθέσιμοι 5 Οριζόμενοι Πίνακες Λογαριασμών.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Περιοχή» του πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Υπολογισμοί Φ.Π.Α» έχει προστεθεί η στήλη Πιστωτικό προς Μεταφορά η οποία σας επιτρέπει να μεταβάλλετε το πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο έχει υπολογιστεί αυτόματα από την εφαρμογή. Σε περίπτωση, που κατά τον υπολογισμό ΦΠΑ μιας περιόδου προκύπτει πιστωτικό ποσό, το οποίο δεν συμφωνεί με αυτό που είναι αποθηκευμένο στον πίνακα «Υπολογισμοί ΦΠΑ», τότε στην εκτύπωση Περιοδικής Φ.Π.Α. (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Εντύπων) εμφανίζεται πινακάκι με προσυμπληρωμένο το πιστωτικό ποσό της δήλωσης που θέλετε να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο (Πεδίο 401 - ΠΟΛ.1107/14.4.14), το οποίο έχετε τη δυνατότητα να το μεταβάλετε. Το ίδιο πινακάκι «Πιστωτικό προς μεταφορά στην Επόμενη Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ» εμφανίζεται και κατά την Υποβολή της Περιοδικής ΦΠΑ μέσω Internet στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόμα ο Υπολογισμός ΦΠΑ της συγκεκριμένης περιόδου που  υποβάλλετε.  Η παραπάνω ασυμφωνία μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί έχει γίνει κάποια τροποποιητική δήλωση σε προγενέστερη περίοδο, είτε γιατί είναι η πρώτη φορά που υπολογίζετε το ΦΠΑ και δεν υπάρχει εγγραφή στον πίνακα Υπολογισμοί ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα μεταφέρει σε μεταγενέστερους περιόδους το πιστωτικό ποσό που καταχωρείτε και όχι αυτό που προκύπτει από τους υπολογισμούς.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.15 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στις Κινήσεις Λογιστικής προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των πεδίων «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml)», «Αξία ΜΚ (xml)» και  «Φ.Π.Α ΜΚ (xml)». Τα πεδία αυτά προστέθηκαν αυτόματα με την αναβάθμιση 5.91.15 στο footer της Πρότυπης Καταχωρητικής Φόρμας της Λογιστικής. Στην περίπτωση που τα νέα  πεδία είναι συμπληρωμένα σε μία  κίνηση λογιστικής, τότε  στην επιλογή Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ το πρόγραμμα δεν κάνει υπολογισμούς για τη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά εμφανίζει τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία αυτά.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Πίνακας 1-5» που αφορούν στους οριζόμενους πίνακες του πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων /Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Αν το χρεωστικό υπόλοιπο της Περιοδικής ΦΠΑ είναι μικρότερο ή ίσο με 30 Ευρώ, το ποσό αυτό μεταφέρεται πλέον στο πεδίο 412 της Περιοδικής ΦΠΑ του επόμενου μήνα.
Βοηθητικές Εργασίες
Στη «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων ΦΠΑ», στο πεδίο «Λογαριασμός Ενδοκοινοτικών», είναι πλέον διαθέσιμες οι επιλογές:
1)  Αποκτ.μόνο Φ5
2)  Αποκτ.Παροχών μόνο Intrastat
3)  Αποκτ.Παροχών μόνο Φ5
4)  Αποκτ.Τριγων. μόνο Intrastat
5)  Αποκτ.Τριγων. μόνο Φ5
6)  Παραδ.μόνο Φ4
7)  Παραδ.Παροχών μόνο Intrastat
8)  Παραδ.Παροχών μόνο Φ4
9)  Παραδ.Τριγων. μόνο Intrastat
10) Παραδ.Τριγων. μόνο Φ4     
Επιλέγετε «Αποκτ. μόνο Φ5», «Αποκτ.Παροχών μόνο Φ5», «Αποκτ.Τριγων. μόνο Φ5», «Παραδ.μόνο Φ4», «Παραδ.Παροχών μόνο Φ4», «Παραδ.Τριγων. μόνο Φ4» στις περιπτώσεις που θέλετε να καταχωρείτε κινήσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να μην επηρεάζεται το έντυπο του Intrastat.
Στις περιπτώσεις που θέλετε να καταχωρείτε κινήσεις ενδοκοινοτικών συναλλαγών και να μην επηρεάζονται τα έντυπα Φ4 και Φ5, επιλέγετε «Αποκτ.Παροχών μόνο Intrastat», «Αποκτ.Τριγων. μόνο Intrastat», «Παραδ. Παροχών μόνο Intrastat» ή«Παραδ.Τριγων. μόνο Intrastat»
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε Αίτηση Φορολογικής Ενημερότητας ως Λογιστής της εταιρίας, αρκεί να συμπληρώσετε το Όνομα και τον Κωδικό Χρήστη TAXIS του Νόμιμου Εκπροσώπου στα Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet).
ΕΡΓΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
Έργα /Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Μέσα στις εκτυπώσεις «Ισοζύγιο Κατηγοριών Έργου» και «Ισοζύγιο Κατηγοριών Έργου ανά Ημέρα» προστέθηκαν πεδία που αφορούν στην  απογραφή του λογαριασμού ανά κατηγορία έργου (Απογ.Χρέωση 1η Κατηγ.Έργου, Απογ.Χρέωση 2η Κατηγ.Έργου, Απογ.Χρέωση 3η Κατηγ.Έργου, Απογ.Πίστωση 1η Κατηγ.Έργου, Απογ.Πίστωση 2η Κατηγ.Έργου και , Απογ.Πίστωση 3η Κατηγ.Έργου).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ενεργοποίηση Λογ/σμών Τελ.Βαθμού», ώστε να μπορείτε να κάνετε ενεργούς όσους λογαριασμούς είναι τελευταίου βαθμού και έχουν στο πεδίο «Ενεργός» τιμή Όχι.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.13 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Λειτουργία
e-Υποστήριξη
Με σκοπό την καλύτερη και γρηγορότερη υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής, προσθέσαμε στην αρχική οθόνη του Academia Financials Γενική Λογιστική την επιλογή  «e-Υποστήριξη», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό της Data Communication. To υλικό αυτό περιλαμβάνει videos, γνωσιακή βάση και ειδικά θέματα παραμετροποίησης, Έτσι, όταν έχετε απορίες, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε την απάντηση κάνοντας κλικ στην επιλογή «e-Υποστήριξη».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.12 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν τα πεδία XML Normal και XML Credit που αφορούν την απόλυτη τιμή της Χρέωσης μείον την Πίστωση. Tο ποσό εμφανίζεται στη στήλη XML Normal εφόσον ενημερώνει θετικά τη ΜΥΦ και στη στήλη XML Credit εφόσον την ενημερώνει αρνητικά. Επίσης, μέσα στην εκτύπωση εμφανίζονται πλέον και οι χειροκίνητες κινήσεις που έχουν εισαχθεί από το πινακάκι Αναλυτική Κατάσταση στην επιλογή «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής
Στη «Διαχείριση Πελατών» προστέθηκαν τα «Σχόλια Πελατών», ώστε να μπορείτε να κάνετε το πεδίο Ενεργό/Ανενεργό ή Αόρατο σε κάποιον χρήστη ή σε ομάδα χρηστών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει στην επιλογή Προφίλ/Παράμετροι την παράμετρο «Ενεργοποίηση Ασφάλειας» με τιμή Ναι.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.11 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις Κινήσεις Λογιστικής έχουν προστεθεί τρεις νέοι έλεγχοι, οι DC_6274, DC_6275 και  DC_6276, οι οποίοι σας ενημερώνουν στην περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει διαφορετική 1η, 2η ή 3η Κατηγορία Έργου μεταξύ των λογαριασμών της κίνησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον έλεγχο DC_6274 δεν μπορείτε να καταχωρίσετε διαφορετικές πρώτες κατηγορίες έργων μεταξύ των λογαριασμών της κίνησης, σύμφωνα με τον DC_6275 δεν μπορείτε να καταχωρίσετε διαφορετικές δεύτερες κατηγορίες έργων, ενώ σύμφωνα με τον DC_6275 δεν μπορείτε να καταχωρίσετε διαφορετικές τρίτες κατηγορίες έργων. Από την επιλογή «Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής», έχετε τη δυνατότητα να διαχειριστείτε το χαρακτηρισμό των αντίστοιχων μηνυμάτων, επιλέγοντας «Προειδοποιητικό» ή «Απαγορευτικό» στα μηνύματα   «DC_6274» , «DC_6275» και  «DC_6276».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκαν τα πεδία «1η Κατηγορία Έργου», «2η Κατηγορία Έργου» και «3η Κατηγορία Έργου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .  
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
1. ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να χαρακτηρίσετε ως ακυρωτικά τα παραστατικά που επιθυμείτε, ώστε αυτά να περιλαμβάνονται στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» και να ακυρώνουν τις κινήσεις που αφορούν στον ίδιο ΑΦΜ πελ/προμ.
Προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα είναι, στην επιλογή Γενική Λογιστική/ Πίνακες/Παραστατικά, το πεδίο «Ενημέρωση ΜΚ(xml)» να είναι συμπληρωμένο με την τιμή Ακυρωτικά Θετ.(όταν το ακυρωτικό παραστατικό ακυρώνει παραστατικό που εμφανίζεται θετικά στη ΜΥΦ, π.χ. ΔΑΤ - NORMAL)  ή την τιμή Ακυρωτικά Αρν.(όταν το ακυρωτικό παραστατικό ακυρώνει παραστατικό που εμφανίζεται αρνητικά στη ΜΥΦ, π.χ. ΠΤ - CREDIT).
2. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο «Διαγραφή Περιόδου». Επιλέγοντας «ΝΑΙ» αποστέλλετε στο Taxis ένα μηδενικό xml αρχείο με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.
Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές
Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών
Προστέθηκε το πεδίο «Είδος Συναλλαγής» το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά το Είδος Συναλλαγής των λογαριασμών.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Καρτέλες Συναλλασσομένων» προστέθηκαν νέα πεδία που δείχνουν στα σύνολα τη «Συνολική Αξία Πελάτη Περιόδου» (χωρίς τα εκ μεταφοράς) καθώς και τη «Γενική Συνολική Αξία Περιόδου» (χωρίς τα εκ μεταφοράς). Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
Βοηθητικές Εργασίες /Λοιπές
Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Πελ./Προμ.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)» το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά τη συγκεκριμένη ένδειξη στη Διαχείριση Προμηθευτών.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στη Σύνδεση Κατ.Επιμερισμού-Λογ/σμών Αναλυτικής  έχετε πλέον τη δυνατότητα να συνδέσετε την Κατηγορία Επιμερισμού με Λογαριασμούς Αναλυτικής που δεν έχουν αντικρυζόμενους λογαριασμούς. Για να είναι αυτό εφικτό, πρέπει να έχετε απενεργοποιήσει το μήνυμα DC_6028 από την επιλογή «Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής». Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που κάνετε μια τέτοιου είδους σύνδεση, οι συνδεδεμένοι λογαριασμοί θα αντιμετωπίζονται στις Κινήσεις Λογιστικής σαν αντικριστοί και τα ποσά θα συμπληρώνονται αυτόματα.
ΕΡΓΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
Έργα /Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κινήσεις Κατηγοριών Έργου» προστέθηκε το κριτήριο «Χρήστης», το οποίο σας επιτρέπει να εμφανίζετε τις κινήσεις κατηγοριών έργου ανάλογα με το χρήστη που τις καταχώρισε. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής
Για τη διαχείριση των μηνυμάτων της εφαρμογής προστέθηκε στο υποσύστημα «Προμηθευτές» το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)», ώστε να μπορείτε να τo χρησιμοποιήσετε σε προειδοποιητικά ή απαγορευτικά μηνύματα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.10 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
1. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», στο 1ο και στο 3ο tab της Αναλυτικής Κατάστασης έχει προστεθεί το πεδίο «NORMAL-CREDIT», το οποίο εμφανίζει τη διαφορά των θετικών (NORMAL) από τα πιστωτικά (CREDIT) παραστατικά. Επίσης, έχουν προστεθεί τα πεδία «Κωδικός» και «Επωνυμία» του πελάτη/προμηθευτή, καθώς και τα πεδία «Πελάτες με ίδιο ΑΦΜ» και «Προμηθευτές με ίδιο ΑΦΜ» τα οποία, εφόσον τα αποτελέσματα αθροίζονται ανά ΑΦΜ, σας ενημερώνουν στην περίπτωση που έχετε πάνω από μία φορά πελ/προμ με ίδιο ΑΦΜ.
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο «Αριθμός Ταμειακής», ενώ στο ήδη υπάρχον κριτήριο «Είδος Συναλλαγής» προστέθηκαν οι επιλογές «Εκροές» και «Εισροές», οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτυπώσετε μόνο τις Εκροές (Πωλήσεις Χονδρικές, Λιανικές) ή μόνο τις Εισροές (Αγορές , Δαπάνες). Επίσης, μέσα στην εκτύπωση προστέθηκαν τα πεδία «Κωδ.Πελ./Προμ.», «Αριθμός Ταμειακής» και «Αριθμός Ταμειακής στο Taxis». Στα σύνολα της εκτύπωσης προστέθηκε το πεδίο «NORMAL-CREDIT», το οποίο εμφανίζει τη διαφορά των θετικών (NORMAL) από τα πιστωτικά (CREDIT) παραστατικά. Αν θέλετε να έχετε τις επιπλέον αυτές δυνατότητες, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.08 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
1. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», έχετε πλέον τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα στοιχεία του πίνακα «Αναλυτική Κατάσταση». Έχει προστεθεί καινούριο κουμπί «Εκτύπωση» σε κάθε tab.
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν τα κριτήρια «Α.Φ.Μ.», «Παραστατικό», «Α/Α Κίνησης» και «Είδος Κίνησης». Για το κριτήριο «Είδος Κίνησης» υπάρχουν διαθέσιμες οι τιμές Θετικά/Αρνητικά. Εάν επιλέξετε «Θετικά», εμφανίζονται μόνο οι NORMAL κινήσεις που ενημερώνουν το xml θετικά, ενώ αν επιλέξετε «Αρνητικά» εμφανίζονται οι CREDIT κινήσεις που ενημερώνουν το xml αρνητικά. Επιπλέον, μέσα στην εκτύπωση προστέθηκαν Σύνολα NORMAL/CREDIT.
Οριζόμενες Λειτουργίες
Πίνακες
Σε όλους τους πίνακες των οριζόμενων λειτουργιών επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιείτε κωδικούς που έχουν λιγότερα από 5 ψηφία. Συγκεκριμένα, μπορείτε να καταχωρείτε κωδικούς με 1 έως 5 ψηφία.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.07 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Ε20 – Ε21
Η ενημέρωση του Ε20 και Ε21 του 2013 γίνεται πλέον και από το tab «Λοιπά» της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Νέα Έντυπα 2014
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Courier
Courier με Winera
Κατά τη μεταφορά των κινήσεων από τις εφαρμογές WinEra-Wingo μεταφέρεται πλέον σε όλες τις Λιανικές Πωλήσεις ο Κωδικός Ταμειακής. Η έκδοση του WinEra πρέπει να είναι 5.91.07 ή μεταγενέστερη.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων /Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Άλλαξε ο υπολογισμός των δόσεων στο Φ2. Μετά και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (πλέον νόμος 4254/2014), έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην καταβολή του Φ.Π.Α. Ειδικά για τις εμπρόθεσμες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., εάν το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, διατηρείται η δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου ποσού φόρου σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, με την διαφορά ότι, με την νέα ρύθμιση, η δεύτερη δόση δεν επιβαρύνεται με προσαύξηση.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Νέα Έντυπα 2014
Ενσωματώθηκε το έντυπο Ε2 του Οικονομικού Έτους 2014.
Καταχώριση Στοιχείων
Στο κουμπί «Πρόσθετα Στοιχεία» του Ε5 προστέθηκε η επιλογή «Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». Εάν επιλεχθεί ΝΑΙ τότε το τέλος επιτηδεύματος υπολογίζεται 500 ή 400 Ευρώ ανάλογα με τον πληθυσμό της έδρας.
Υποβολή Μέσω Internet
Η υποβολή μέσω Internet του Ε3 και του Ε5 για ΟΕ λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα και έχουν γίνει γενικές βελτιώσεις στα έντυπα Ε3 και Ε5.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.04 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Νέα Λειτουργία: Οριστική Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα-Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Οριστικών Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20-Internet). Το αρχείο  JL10 αποθηκεύεται στο φάκελο \DCFiles ανά εταιρία.
Νέα Λειτουργία: Οριστική Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις-Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Οριστικών Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21-Internet). Το αρχείο  JL10  αποθηκεύεται στο φάκελο  \DCFiles  ανά εταιρία.
 
ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα \ Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ Έτους 2014 μετά από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.03 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν τα κριτήρια «Κωδ.Πελ./Προμ.», «Επων.Πελ./Προμ.» και «Εμφάνιση Όλου του Λογ. Άρθρου;» με τις τιμές Ναι/Όχι. Εάν επιλέξετε «Όχι» στο τελευταίο κριτήριο, εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στο αρχείο xml, ενώ αν  επιλέξετε «Ναι» εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί του λογιστικού άρθρου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α
Βοηθητικές Εργασίες/ Κωδικοί ΚΑΔ.-INTRASTAT
Με την αναβάθμιση στην έκδοση 5.91.03 ενσωματώνεται στο πρόγραμμα η Νέα Συνδυασμένη Ονοματολογία (Intrastat), ενημερωμένη με όλους τους Κωδικούς για το 2014.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Νέα Έντυπα 2014
1. Ενσωματώθηκε η αποστολή μέσω Internet των εντύπων Ε3 και Ε5.
2. Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-10 Οικονομικού Έτους 2014. Επίσης, στην καταχώρηση του εντύπου Φ01-10 προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Πρόσθετα Στοιχεία». Επιλέγοντάς το, μπορείτε να ορίσετε συμπληρωματικά στοιχεία για τον υπολογισμό του Τέλους Επιτηδεύματος.
3. Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-12 Οικονομικού Έτους 2014.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.01 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο του υπ. Οικονομικών για τις Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών.
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Εμπορικών Επιχειρήσεων
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο του υπ. Οικονομικών για τις Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Εμπορικών Επιχειρήσεων.
Νέα Λειτουργία: Βεβαιώσεις Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα-Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα. Το αρχείο  JL10.ZIP αποθηκεύεται στον φάκελο \DCFiles ανά εταιρία.
Νέα Λειτουργία: Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις-Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις. Το αρχείο  JL10.ZIP  αποθηκεύεται στον φάκελο  \DCFiles  ανά εταιρία.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Προμηθευτές μόνο με Απογραφή;» με τις τιμές Ναι/Όχι. Εάν επιλέξετε «Όχι», δεν εμφανίζονται στην εκτύπωση όσοι προμηθευτές έχουν μόνο κίνηση απογραφής και καμία άλλη κίνηση στην περίοδο. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Παγίων
Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων για τις περιπτώσεις που έχετε ορίσει «Είδος Απόσβεσης=ΣΤΑΘΕΡΗ 0%». Η εφαρμογή δε θα υπολογίζει πλέον αποσβέσεις για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας η επιχείρηση αρχίζει την παραγωγική της λειτουργία (έτος ίδρυσης) καθώς και για τις επόμενες 2 διαχειριστικές χρήσεις, Αντίθετα, για την 4η διαχειριστική χρήση θα υπολογίζει αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με τους ισχύοντες συντελεστές. Κατά συνέπεια, πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συμπληρώσει το πεδίο «Έναρξη Δραστηριότητας» στη Διαχείριση Εταιριών.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.91.00 - Νέες Δυνατότητες

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πελάτες - Προμηθευτές
Διαχείριση Προμηθευτών Υπόλοιπο Προμηθευτή Στο tab Κινήσεις της Διαχείρισης Προμηθευτών προστέθηκε η καινούρια στήλη «Υπόλοιπο», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε το υπόλοιπο του προμηθευτή προοδευτικά.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις/ ΚΕΠΥΟ
Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ 3 Νέες Λειτουργίες

Μηνιαία Κατάσταση
   ΜΥΦ


Στοιχ.Ταμ. Μηχανών για
   Μην.Κατάσταση ΜΥΦ


Εκτύπωση: Έλεγχος
   Μηνιαίας Κατάστασης
   ΜΥΦ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γ.Γ.Π.Σ. όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να υποβάλουν για διασταύρωση, κάθε μήνα, καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2014.
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσφατης ανακοίνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και την ΠΟΛ.1023/20-1-2014 περί «Εφαρμογής των Διατάξεων ΚΦΑΣ»

Οι καταστάσεις που θα αποστέλλονται κάθε μήνα στη Γ.Γ.Π.Σ. πρέπει να περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2014, ανεξαρτήτως αξίας και τρόπου έκδοσης (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κατάστασης για τα έσοδα είναι η 18η του επόμενου μηνός. Για τα έξοδα δεν υπάρχει προθεσμία, αλλά πρέπει να υποβάλλονται προ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην οποία θα δηλωθούν.

Η νέα έκδοση του WinEra υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες
    Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
     Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.90.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.90.02 - Νέες Δυνατότητες

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.90.03 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στο tab Κινήσεις της Διαχείρισης Πελατών προστέθηκε η καινούρια στήλη «Υπόλοιπο», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε  το υπόλοιπο του πελάτη προοδευτικά.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Υπολογισμός Αποσβέσεων
Ο Υπολογισμός Αποσβέσεων λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
Ενημέρωση από Μισθοδοσία HRM
Η Ενημέρωση από Μισθοδοσία HRM με Ανάλυση Εργαζομένων λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.90
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.90.02 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Παγίων
ΝΕΟ! Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν μετά τον τροποποιητικό Ν.4141/2013 για τη διενέργεια αποσβέσεων των παγίων στοιχείων, προστέθηκε στη Διαχείριση Παγίων νέο πεδίο «%Καν.Αποσβ.». Το προϋπάρχον πεδίο «%Καν.Αποσβ.» μετονομάστηκε σε «%Καν.Αποσβ.<1/1/2013» και σε αυτό εμφανίζονται οι ήδη καταχωρημένοι συντελεστές.
Για τον ορθό υπολογισμό των αποσβέσεων του έτους 2013 πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
1) Στην επιλογή Πάγια\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Παγίων πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο «%Καν.Αποσβ.» σε κάθε πάγιο.
2) Στην επιλογή  «Πάγια\Βοηθητικές Εργασίες\Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» κάνετε την αυτόματη ενημέρωση του % απόσβεσης. Πατάτε την ένδειξη «Αλλαγή % Απόσβεσης» και, στον πίνακα που εμφανίζεται, τσεκάρετε τα πάγια που επιθυμείτε καθώς και το νέο συντελεστή απόσβεσης, π.χ. 20%, και πατάτε «Έναρξη». Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία με τον επόμενο συντελεστή απόσβεσης, π.χ. 25%. Εάν επιλέξετε  «Μη εμφάνιση παγίων αποσβεσμένων έως 31/12/2012» δεν εμφανίζονται τα πάγια που έχουν αποσβεσθεί ολοσχερώς μέχρι και την 31/12/2012.  
3) Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων από την επιλογή Υπολογισμός Αποσβέσεων (Πάγια/Κύριες Εργασίες) .
Το καινούριο πεδίο είναι διαθέσιμο και στις εκτυπώσεις των παγίων.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια λειτουργία «Συνημέννη Κατάσταση Ενοικίων (Πίν.Ε') Ε3»  και σας δίνει τη δυνατότητα καταχωρίσετε τα επιπλέον ενοίκια που δεν χωράνε στον πίνακα Ε του Ε3. Κατά την αποστολή του εντύπου Ε3 μέσω Internet, στον πίνακα Ε’, εισάγονται και τα ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε αυτή τη λειτουργία.
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην υποβολή Ε3 δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής σύνδεσης με το TaxisNet είτε μέσω Internet Explorer είτε μέσω Firefox.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.90
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.00 - Νέες Δυνατότητες

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.10 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Βοηθητικές Εργασίες
Εργασίες Έναρξης Χρήσης
Στην επιλογή «Απογραφή Πελατών-Προμηθευτών» προστέθηκε το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα: ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ποσά των Υπολοίπων Πελατών/Προμηθευτών που μεταφέρονται από την προηγούμενη στην επόμενη χρήση προέρχονται από τη «Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών».Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση της απογραφής, βεβαιωθείτε ότι τα Υπόλοιπα των Πελατών/Προμηθευτών σας συμφωνούν με τα  Υπόλοιπα των Αντίστοιχων Συνδεδεμένων Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Η εκτύπωση «Έλεγχος Κινήσεων Πελ./Προμ.» (Παράμετροι /Βοηθήματα-Utilities/Καταστάσεις Συμφωνιών) εμφανίζει τις διαφορές που τυχόν υπάρχουν.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.09 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Λογιστικής
ΝΕΟ! Στο πεδίο «Επαναλ/μενη Κίν.» προστέθηκε 3η επιλογή: «Ναι μαζί με Tαμειακές». Επιλέγοντάς την ορίζετε ότι, εφόσον στην αρχική εγγραφή έχει συμπεριληφθεί συμψηφιστική και ταμειακή κίνηση, το πρόγραμμα μετά την αποθήκευση της αρχικής κίνησης θα επαναλαμβάνει την προηγούμενη εγγραφή χρησιμοποιώντας όλους τους λογαριασμούς της συμψηφιστικής και της ταμειακής κίνησης. Αντίθετα, στην περίπτωση που επιλέγετε «Ναι», το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνει μετά την αποθήκευση μόνο τη συμψηφιστική και όχι την ταμειακή κίνηση.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια λειτουργία «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) Μέσω Αρχείου», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να εξάγετε σε xml τα ποσά της περιοδικής και να κάνετε υποβολή στο Internet. Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι o «Μήνας» και το «Έτος». Το αρχείο xml αποθηκεύεται στον C .
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκαν στο μενού οι καινούριες λειτουργίες «Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ4) Μέσω Αρχείου» και «Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (Φ5) Μέσω Αρχείου», οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να εξάγετε σε xml τα ποσά των ενδοκοινοτικών και να κάνετε υποβολή στο Internet. Υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να συμπληρώσετε είναι η «Ημερομηνία Από-Έως». Τα αρχεία xml αποθηκεύονται στον C .
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οικονομικές Αναφορές
Εκτυπώσεις
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Οικονομικές Αναφορές» προστέθηκε το «Είδος Κίνησης». Σε αυτό το κριτήριο υπάρχει η δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής που ενεργοποιείται με δεξί κλικ επάνω στη λίστα του κριτηρίου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εκτύπωση Ιστορικού
NEO! Λειτουργεί πλέον το διπλό κλικ μέσα στην εκτύπωση και ανοίγει κινήσεις με βάση το κλειδί Α/Α Κίνησης.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.08 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες/ Λοιπές
Μεταφορά Εγγραφών από Υποκατάστημα
ΝΕΟ! Προστέθηκε στους βασικούς πίνακες που μεταφέρονται στο υποκατάστημα ο πίνακας «Κλάσεις Πελ./Προμ.».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.07 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Εκτυπώσεις
Για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων καθιερώνεται πλέον η υποχρέωση τήρησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ελέγχου, για τους υποχρέους τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων. Στο φάκελο αυτό θα αποθηκεύονται, ανά χρήση,  τα δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά, καθώς και τα δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 11 του Άρθρου 4 «Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων» ορίζει :

«11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά.»

ΝΕΟ! Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την παραπάνω διάταξη προστέθηκε στη γραμμή εργαλείων των σχετικών εκτυπώσεων η δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των στοιχείων της εκτύπωσης σε Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου. Συγκεκριμένα η  δυνατότητα ισχύει  για τις καταστάσεις:
1. Βιβλίο Εσόδων Εξόδων ανά Μήνα
2. Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων Εξόδων
3. Γενικό Ημερολόγιο (Ανά Μήνα)
4. Ημερολόγιο Ταμείου (Ανά Μήνα)
5. Λοιπά Ημερολόγια (Ανά Μήνα) 
6. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο ανά Ημέρα
7. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο ανά Μήνα
8. Ημερολόγιο Απογραφών & Ισολογισμού (Ανά Έτος)
9. Γενικό Καθολικό ανά Ημέρα 
10. Γενικό Καθολικό ανά Μήνα 
11. Ισοζύγιο Γενικών Αναλυτικών Καθολικών (Θεωρημένο - Οριστικό ανά Μήνα)
12. Μητρώο παγίων (Ανά Έτος) 

Η νέα λειτουργία «Αποθήκευση στον Η.Φ.Ε.» αποθηκεύει αυτόματα τα στοιχεία που απεικονίζονται στην εκτύπωση σε pdf σε προεπιλεγμένο φάκελο. Η διαδρομή αποθήκευσης των αρχείων ορίζεται από το καινούριο πεδίο «Διαδρομή Η.Φ.Ε» στην επιλογή «Παράμετροι Εταιρίας» (Παράμετροι/Παράμετροι Εταιρίας), με π.χ. C:\DCWinEra\ΗΦΕ. Μέσα στο φάκελο που θα φτιάξει και θα επιλέξει ο χρήστης θα αποθηκεύονται ανά εταιρία και ανά χρήση τα αποτελέσματα των εκτυπώσεων. Το όνομα αποθήκευσης της κάθε εκτύπωσης θα εξαρτάται επίσης (ανάλογα με την εκτύπωση) από τον μήνα ή την ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρήστης στα κριτήρια.
Η νέα δυνατότητα προσφέρει αυτοματοποιημένες διαδικασίες στην αποθήκευση των παραπάνω καταστάσεων, χωρίς να απαιτείται από το χειριστή να ορίσει τη διαδρομή του φακέλου ή το όνομα των αρχείων , αποφεύγοντας έτσι λάθη τα οποία μπορεί να αποτελέσουν φορολογικές παραβάσεις για την επιχείρηση.

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές

ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα», η οποία εμφανίζει τη Χρέωση, την Πίστωση και το Υπόλοιπο κάθε μήνα ανά Πελάτη, καθώς και τα σύνολά τους. Υποχρεωτικά Κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσετε είναι τα: Χρήση, Έτος (Από-Έως), Μήνας (Από-Έως).

Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές

ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών ανά Μήνα», η οποία εμφανίζει τη Χρέωση, την Πίστωση και το Υπόλοιπο κάθε μήνα ανά Προμηθευτή, καθώς και τα σύνολά τους. Υποχρεωτικά Κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσετε είναι τα: Χρήση, Έτος (Από-Έως), Μήνας (Από-Έως).

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.06 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Υπόλοιπα Λογαριασμών» προστέθηκε το «Υπόλοιπο». Το νέο κριτήριο σας δίνει τη δυνατότητα να δηλώσετε εσείς το εύρος των υπολοίπων των λογαριασμών  που επιθυμείτε να εμφανίσετε μέσα στην εκτύπωση. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι πιστωτικό θα πρέπει στο κριτήριο να δηλώσετε το υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο, ενώ αν είναι χρεωστικό θα πρέπει να το δηλώσετε με θετικό πρόσημο. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στη φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Βοηθητικές Εργασίες/Κωδικοί ΚΑΔ.-INTRASTAT
Με την αναβάθμιση στην έκδοση 5.80.06 ενσωματώνεται στο πρόγραμμα  η Νέα Συνδυασμένη Ονοματολογία (Intrastat), ενημερωμένη με όλους τους Κωδικούς για το 2013.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
NEO! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» το κριτήριο «Χρήση» ΔΕΝ είναι πια υποχρεωτικό. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πλέον τη δυνατότητα να εμφανίσετε διαχρονικές κινήσεις των έργων σας και όχι μόνο τις κινήσεις για μία συγκεκριμένη χρήση. Υποχρεωτικό κριτήριο παραμένει η «Ημερομηνία» και ο «Βαθμός Λογ/σμού».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.04 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια των εκτυπώσεων «Αναλυτικό Καθολικό», «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» και «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα» προστέθηκε η «Προτεινόμενη Ημ/νία Συστήματος». Το νέο κριτήριο σας δίνει τη δυνατότητα να δηλώνετε εσείς ποια ημερομηνία επιθυμείτε να εμφανίζεται μέσα στην εκτύπωση ως ημερομηνία συστήματος και, κατά συνέπεια, να εκτυπώσετε με ημερομηνία διαφορετική από την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που αφήσετε το νέο κριτήριο κενό, το πρόγραμμα θα εμφανίζει αυτόματα την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος, όπως κάνει μέχρι σήμερα. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στη φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).   
Θεωρημένες
Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκε στα κριτήρια η «Προτεινόμενη Ημ/νία Συστήματος». Το νέο κριτήριο σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ισοζύγιο με ημερομηνία διαφορετική από την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή σας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στη φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε στα κριτήρια η «Προτεινόμενη Ημ/νία Συστήματος». Το νέο κριτήριο σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε αποσβέσεις παγίων με ημερομηνία διαφορετική από την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή σας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στη φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια επιλογή «Ισοζύγιο Λογ/σμών Προϋπ/σμού ανά Σενάριο», η οποία εμφανίζει τους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής και την κίνησή τους ανά σενάριο προϋπολογισμού για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το χρήστη. Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι τα «Χρήση», «Ημ/νία Έως» και «Βαθμός Λογ/σμού».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.03 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Προστέθηκε καινούριος έλεγχος και πλέον εμφανίζεται μήνυμα στην περίπτωση που δυο ή περισσότεροι χρήστες της εφαρμογής καταχωρούν ταυτόχρονα πελάτες/προμηθευτές και τυχαίνει, πριν την αποθήκευση, να επιλέξουν τον ίδιο κωδικό. Ο έλεγχος ενεργοποιείται κατά την αποθήκευση και ενημερώνει τον δεύτερο χρήστη ότι ο κωδικός έχει καταχωρηθεί από άλλον χρήστη της εφαρμογής και επομένως πρέπει να καταχωρήσει άλλον κωδικό.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Υπεύθυνος» από τη Διαχείριση Πελατών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις / Ε3
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε κίνηση ανεξάρτητη από τη Λογιστική (καρφωτή) στο πεδίο 496 του Ε3 από την επιλογή «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων ΦΠΑ» (Δηλώσεις ΦΠΑ/Βοηθητικές Εργασίες). Αρκεί να έχετε συμπληρώσει στον Κωδικό Ε3 του λογαριασμού εντύπου την τιμή 496.
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκαν στο μενού οι καινούριες επιλογές «Αίτηση Φορολογικής Ενημερότητας» και «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με το Taxis αυτόματα στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε αίτηση για φορολογική ενημερότητα ή για προσωποποιημένη πληροφόρηση. Οι κωδικοί πρόσβασης για τις συγκεκριμένες λειτουργίες θα πρέπει να καταχωρηθούν στα καινούρια πεδία με όνομα «Κωδικοί Φορολογικής Ενημέρωσης-Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» του πίνακα «Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet» (Έντυπα/Δηλώσεις Φ.Π.Α/Υποβολή Μέσω Internet). 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
Στην «Διαχείριση Menu Ομάδων-Χρηστών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κλειδώσετε επιλογές για ολόκληρη ομάδα χρηστών, αρκεί στο αριστερό μέρος της οθόνης να επιλέξετε την ομάδα και στο δεξί να κλειδώνετε τις επιλογές με CTRL+L. Η δυνατότητα να κλειδώνετε επιλογές ανά χρήστη παραμένει ως είχε, αρκεί στο αριστερό μέρος της οθόνης να έχετε επιλέξει τον χρήστη.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α (Φ2)
Κατά την εκτύπωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) οι δόσεις υπολογίζονται πλέον βάσει της ΠΟΛ. 1129/3.6.2013.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.01 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Απαλλασσόμενες Συναλλαγές(ΠΟΛ.1262/93)
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Ειδική Συγκεντρωτική Ετήσια Κατάσταση για τις Απαλλασσόμενες Συναλλαγές βάσει απόφασης υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 1103551/8478/ΠΟΛ.1262/1993». Η εκτύπωση εμφανίζει τους πελάτες/ προμηθευτές που έχουν απαλλασσόμενες συναλλαγές και οι κινήσεις τους ενημερώνουν τα κουτάκια ΙΑ614 και ΙΒ665 της εκκαθαριστικής ΦΠΑ. Υποχρεωτικά Κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσετε είναι η Ημερομηνία (Από-Έως) και το Πελ/Προμηθευτής.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
1. ΝΕΟ! Στο tab Οικονομικά της «Διαχείρισης Πελατών» προστέθηκε το πεδίο Μερίδα. Εκεί μπορείτε να καταχωρίσετε κάποιον λογαριασμό λογιστικής στον οποίο θα παρακολουθείτε τη συμμετοχή (μερίδα) κάποιου πελάτη σας σε συνεταιρισμό.
2. ΝΕΟ! Στον πίνακα F9 της αναζήτησης πελάτη/προμηθευτή έχετε πλέον τη δυνατότητα να άνετε Αναζήτηση με: Σχόλια Πελάτη Σχόλια Προμηθευτή). Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα σχόλια στις στήλες των αποτελεσμάτων της αναζήτησης (F9).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α
Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α (Φ2)
Κατά την εκτύπωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) οι δόσεις υπολογίζονται πλέον βάσει της ΠΟΛ. 1129/3.6.2013.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις / Ε3
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε κίνηση ανεξάρτητη από τη Λογιστική (καρφωτή) στα πεδία 483 και 485 του Ε3 από την επιλογή «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων ΦΠΑ» (Δηλώσεις ΦΠΑ/Βοηθητικές Εργασίες). Αρκεί να έχετε συμπληρώσει στον Κωδικό Ε3 του λογαριασμού εντύπου  483 και 485 αντίστοιχα.
Υποβολή Μέσω Internet
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του εντύπου Φ01-10, Οικονομικού Έτους 2013, μέσω TAXISNET.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.80.00 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος

Υποβολή μέσω Internet

Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των εντύπων Ε3, Ε5, E2 Οικονομικού Έτους 2013 για νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ) μέσω TAXISNET.

  Πεδίο 481 στο Ε3
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε κίνηση ανεξάρτητη από τη Λογιστική (καρφωτή) στο πεδίο 481 του Ε3 από την επιλογή «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων ΦΠΑ» (Δηλώσεις ΦΠΑ/Βοηθητικές Εργασίες). Αρκεί να έχετε συμπληρώσει στον Κωδικό Ε3 του λογαριασμού εντύπου  481.
Παράμετροι Εντύπων Νέο Πεδίο «Εκτυπώσιμη Σελίδα» Αποθηκεύοντας στις παραμέτρους εντύπων συγκεκριμένες σελίδες προς εκτύπωση για κάποιο έντυπο, τότε κατά την εκτύπωση του εντύπου σε Inkjet εκτυπωτή θα εμφανιστούν επιλεγμένες προς εκτύπωση μόνο οι συγκεκριμένες σελίδες.
    Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
    Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.31 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.30 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.16 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.13 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική:5.70.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.00 - Νέες Δυνατότητες

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.34 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στον πίνακα F9 της αναζήτησης πελάτη/προμηθευτή έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε Αναζήτηση με: Όνομα Πατέρα και Αριθ.ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα πεδία αυτά στις στήλες των αποτελεσμάτων της αναζήτησης (F9).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α
Εκτυπώσεις / Εντύπων
Στην εκτύπωση  Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) προστέθηκαν τα κριτήρια «%Δόσης» και «Ποσό Δόσης».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή Μέσω Internet
1. Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε2 Οικονομικού Έτους 2013.  
2. Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του εντύπου Φ01-12, Οικονομικού Έτους 2013, μέσω TAXISNET, καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 και Φορολογικής Αναμόρφωσης που αφορούν Νομικά Πρόσωπα ΜΗ Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Φ01-12).
ΓΕΝΙΚΑ
Κατά την είσοδό σας στο πρόγραμμα και εφόσον έχετε την έκδοση 5.70.34 θα σας ζητηθεί να κάνετε  Ταυτοποίηση. Για να μπορέσετε να κάνετε ταυτοποίηση, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet και να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ της εταιρίας σας εκεί που θα σας ζητηθεί. Ύστερα από μία μικρή αναμονή το πρόγραμμα θα ενημερωθεί με τα στοιχεία σας και εσείς θα μπορείτε να συνεχίσετε τη σύνδεσή σας στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και να κάνετε Live Update. Στην περίπτωση που επιλέξετε να μην κάνετε ταυτοποίηση, θα μπορείτε να δουλεύετε κανονικά στην έκδοση 5.70.34,  αλλά δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Live Update.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.33 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις\Οικονομικές
1. Στις εκτυπωτικές φόρμες του επίσημου «Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων», της «Μηνιαίας Κατάστασης Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων» καθώς και του «Γενικού Ισοζυγίου ανά Μήνα» της DC, προστέθηκαν και εμφανίζονται στα αποτελέσματά τους τα στοιχεία της εταιρίας. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα καινούρια πεδία Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ , Επάγγελμα, ΔΟΥ , Τηλέφωνα, Fax και E-Mail και στη δική σας φόρμα, εφόσον διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή με χρήστη “super”.
2. Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκε το κριτήριο «Λογ/σμοί με Μηδενικό Υπόλοιπο;». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν στην εκτύπωση όλοι οι λογαριασμοί που έχουν κινηθεί, ακόμη και εκείνοι που το υπόλοιπό τους ισούται με μηδέν. Επιλέγοντας «Όχι» δεν θα εμφανιστούν οι λογαριασμοί που το υπόλοιπό τους ισούται με μηδέν.
Εκτυπώσεις\Θεωρημένες
Στις εκτυπωτικές φόρμες του Ισοζυγίου Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών και του Γενικού Ημερολογίου της DC, προστέθηκαν και εμφανίζονται στα αποτελέσματά τους τα στοιχεία της εταιρίας. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα καινούρια πεδία Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Επάγγελμα, ΔΟΥ, Τηλέφωνα, Fax και E-Mail και στη δική σας φόρμα, εφόσον διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή με χρήστη “super”.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στον πίνακα F9 της αναζήτησης πελάτη/προμηθευτή έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε Αναζήτηση με: Κωδ.Αυτοκινήτου.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α
Υποβολή Μέσω Internet
Κατά την υποβολή μέσω Internet του εντύπου «Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2-Int)», όταν επιλέγετε «TAXISnet ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ», εμφανίζεται πλέον το πινακάκι «Υπολογισμός Δόσης» προκειμένου να δηλώσετε το ποσοστό ή το ποσό της δόσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα Ε3, Ε5 και Φ01-10 του Οικονομικού Έτους 2013.  Επιπλέον, στα κριτήρια της εκτύπωσης και ταχυκαταχώρισης Φ01-10 προστέθηκε το κριτήριο «Υπολογισμός Προκαταβολής» στο οποίο ορίζετε αν το πρόγραμμα θα υπολογίσει ή όχι προκαταβολή στην τρέχουσα χρήση
Λοιπά Έντυπα
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε για υποβολή μέσω Internet η νέα λειτουργία Κατάσταση Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΠΟΛ. 1077/2012. Η νέα λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων ανά ημερολογιακό έτος. Επιλέγοντας το έτος, τον/τους λογαριασμούς στους οποίους έχουν καταχωρηθεί τα έσοδα των πελατών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή XML», εμφανίζονται όλοι οι πελάτες με τα ποσά που θα αποσταλούν μέσω XML στη Γ.Γ.Π.Σ. Πολλούς λογαριασμούς έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, πατώντας δεξί κλικ στη λίστα των λογαριασμών. Κάθε λογαριασμός που επιλέγετε με δεξί κλικ προστίθεται στα κριτήρια. Οι πελάτες οι οποίοι δεν έχουν ΑΦΜ ή έχουν λάθος ΑΦΜ εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο. Το πρόγραμμα δημιουργεί μέσα στο φάκελο C το αρχείο με όνομα PrivateSchools.xml. Επιπλέον, προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Κατάστασης Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. Τέλος, εφόσον γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι, πατώντας στο κουμπί «Taxisnet» η κατάσταση των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ισολογισμός - Αριθμοδείκτες / Κύριες εργασίες
Διαχείριση Ισολογισμού
ΝΕΟ! Στη Φόρμα Ισολογισμού έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε έκφραση στο πεδίο που αφορά το Έτος Χρήσεως 1 και Έτος Χρήσεως 2, ώστε να εμφανίζονται αυτόματα τα έτη που έχετε δηλώσει στα κριτήρια και να μη χρειάζεται να αλλάζετε κάθε φορά τα έτη με το χέρι. Για να υλοποιηθεί η νέα δυνατότητα, πρέπει στη φόρμα σας να επιλέξετε με διπλό κλικ το πεδίο στο οποίο θέλετε να εμφανιστεί το έτος και, αφού επιλέξετε το «Κείμενο», να επιλέξετε είτε το πλήκτρο «Έτος 1», είτε το «Έτος 2», ανάλογα ποιο έτος επιθυμείτε να εμφανιστεί. Το πρόγραμμα αποθηκεύει σαν έκφραση @year1 ή @year2 και έτσι, όταν θα εκτυπώσετε τον ισολογισμό σας, θα εμφανιστούν αυτόματα τα έτη που δηλώσατε στα κριτήρια. Επιπλέον, από αυτή την έκδοση, όλοι οι χρήστες έχουν δικαίωμα να αποθηκεύουν στοιχεία στις φόρμες ισολογισμού (κείμενο, αξία, τύπο, έκφραση) ακόμη και αν ανήκουν στο Default Group, όπως ο χρήστης DC.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
Αποθήκευση Βάσεων
ΝΕΟ!  Έχετε πλέον τη δυνατότητα να πάρετε backup τα στοιχεία του φορολογικού μηχανισμού. Για να γίνει αυτό πρέπει στην αρχική οθόνη της «Αποθήκευσης Βάσεων» να επιλέξετε «Φορολογικός» και αμέσως θα εμφανιστεί καινούριο πεδίο στο οποίο θα ορίσετε τη διαδρομή όπου βρίσκονται τα αρχεία του μηχανισμού (π.χ. C:\2013STOIX). Αφού πατήσετε «Συνέχεια», στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτούν τα αρχεία. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, τα αρχεία θα έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο που επιλέξατε στη δεύτερη οθόνη ως STOIXMHX με ημερομηνία και ώρα της αποθήκευσης σε μορφή zip. Σε περίπτωση που τα αρχεία παλαιότερης ημερομηνίας δεν σας χρειάζονται, μπορείτε να τα διαγράψετε αυτόματα, εάν στην αρχική οθόνη του backup επιλέξετε «Διαγραφή Προηγούμενων Αποθηκεύσεων».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.32 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις\Θεωρημένες
Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών», όταν πατάτε Εκτύπωση (F8) ενώ βρίσκεστε στα κριτήρια, εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα σε περίπτωση που στα στοιχεία της εκτύπωσης προκύπτει αρνητικό ταμείο στα Προοδευτικά Σύνολα. Αν έχετε πολλά ταμεία, ο έλεγχος γίνεται σε κάθε λογαριασμό ταμείου ξεχωριστά.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Πελατών», προστέθηκε το κριτήριο «Πελάτες με ΜΗΔΕΝΙΚΟ Υπόλοιπο». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν στην εκτύπωση και οι πελάτες  που το υπόλοιπό τους ισούται με μηδέν. Διαφορετικά, θα εμφανισθούν μόνο οι πελάτες που έχουν υπόλοιπο.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Προμηθευτών», προστέθηκε το κριτήριο «Προμηθευτές με ΜΗΔΕΝΙΚΟ Υπόλοιπο». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν στην εκτύπωση και οι προμηθευτές που το υπόλοιπό τους ισούται με μηδέν. Διαφορετικά, θα εμφανισθούν μόνο οι προμηθευτές που έχουν υπόλοιπο.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Φ01-12 Οικονομικού Έτους 2013.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.31 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
Στις «Κινήσεις Λογιστικής», η αναζήτηση λογαριασμών στις αναλυτικές γραμμές εμφανίζει πλέον μόνο τους ενεργούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση που θέλετε να εμφανιστούν και οι ανενεργοί λογαριασμοί, πρέπει να από-επιλέξετε το πεδίο «Ενεργός» στον πίνακα αναζήτησης F9.
ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε σε Excel τις εγγραφές της λίστας που εμφανίζεται στις διάφορες διαχειριστικές οθόνες, εφόσον στο προφίλ της εφαρμογής έχετε δηλώσει «Ναι» στην παράμετρο Εμφάνιση Λίστας (Προφίλ/Παράμετροι). Για να αποθηκεύσετε σε Excel τις εγγραφές σας, κάνετε δεξί κλικ στα στοιχεία της λίστας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.30 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Μόλις βάλετε την καινούρια έκδοση 5.70.30 θα γίνει αυτόματα μετατροπή-αποθήκευση φορμών. Θα πρέπει να περιμένετε ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.29 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Θεωρημένες
Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών», όταν πατάτε Εκτύπωση (F8) ενώ βρίσκεστε στα κριτήρια, εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα σε περίπτωση που στα στοιχεία της εκτύπωσης προκύπτει αρνητικό ταμείο.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών/Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών», στο κριτήριο «Ημερομηνία Έως»,  εμφανίζεται πλέον αυτόματα η ημερομηνία προγράμματος που έχει δηλωθεί στο Shift+F6.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών/Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών», στο κριτήριο «Ημερομηνία Έως», εμφανίζεται πλέον αυτόματα η ημερομηνία προγράμματος που έχει δηλωθεί στο Shift+F6.
Παράμετροι
Παράμετροι Εταιρίας
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αυτόματη ανεύρεση και ενημέρωση των σταθερών στοιχείων μιας εταιρίας. Η δυνατότητα ισχύει μόνο για Εταιρίες που είναι Νομικά Πρόσωπα. Συγκεκριμένα, δίπλα στο πεδίο «ΑΦΜ» έχει προστεθεί ένα νέο εικονίδιο. Εάν πατήσετε το εικονίδιο αυτό μόλις συμπληρώσετε τον ΑΦΜ της εταιρίας σας, θα εμφανιστούν αυτόματα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της συμπληρωμένα. Εφόσον πρόκειται για καταχώριση νέας εταιρίας, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε έναν κωδικό εταιρίας, στη συνέχεια, να καταχωρήσετε τον ΑΦΜ της και, τέλος, να πατήσετε το εικονίδιο ανεύρεσης ΑΦΜ. Απαραίτητη προϋπόθεση ο Η/Υ να είναι συνδεδεμένος στο Internet.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES
Ενημερώσεις –Διαγραφές
NEO! Είναι πλέον δυνατή η μαζική ενημέρωση στοιχείων πελατών προμηθευτών με βάση τον ΑΦΜ τους από την ΓΓΠΣ. Η νέα επιλογή «Ενημέρωση Στοιχείων Πελ/Προμ από ΓΓΠΣ» βρίσκεται προς το παρόν στο τέλος του μενού «Παράμετροι/Βοηθήματα-Utilities/Παραμετρικές Εκτυπώσεις». Αφού συμπληρώσετε τα κριτήρια με βάση τα οποία επιθυμείτε να γίνει η ενημέρωση, πατάτε Ανάκτηση για να εμφανιστούν τα στοιχεία των πελατών/προμηθευτών (Κωδικός, ΑΦΜ, Επωνυμία, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ κλπ ). Προσοχή, θα εμφανιστούν μόνο τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε σωστά καταχωρημένους ΑΦΜ. Αν ο ΑΦΜ κάποιου πελάτη είναι λάθος, τότε δεν θα εμφανιστεί κατά την ανάκτηση. Από εδώ μπορείτε να τσεκάρετε συγκεκριμένους πελάτες ή όλους τσεκάροντας την Επιλογή Όλων. Αμέσως μετά πατήστε Εύρεση Στοιχείων από ΓΓΠΣ και το πρόγραμμα θα αρχίσει να ψάχνει για κάθε ένα επιλεγμένο ΑΦΜ της οθόνης τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στη ΓΓΠΣ και θα τα εμφανίσει στην οθόνη κάτω από τα αρχικά στοιχεία. Όπου υπάρχουν διαφορές , τα καινούρια στοιχεία εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Σε περίπτωση που θέλετε να σταματήσει η προηγούμενη διαδικασία της εύρεσης, πατήστε Διακοπή.
Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα, πριν πατήσετε Ενημέρωση, να ελέγξετε τα καινούρια στοιχεία καθώς επίσης και να τα μεταβάλετε, να τα σβήσετε ή να αντιγράψετε τα προηγούμενα στοιχεία του πελάτη σε κάποια πεδία (με αντιγραφή και επικόλληση). Σε περίπτωση που, κατά την ενημέρωση, επιθυμείτε να γίνει Αναπροσαρμογή Περιγραφής Λογ/σμού Λογιστικής, δηλαδή να αλλάξει η περιγραφή του λογαριασμού λογιστικής σε περίπτωση που μεταβληθεί η επωνυμία, θα πρέπει να έχετε επιλεγμένο το Ναιστο ομώνυμο κριτήριο. Αν δεν επιθυμείτε να αλλάξει η περιγραφή του λογ/σμού, πρέπει να έχετε επιλεγμένο το Όχι. Τέλος, εάν θέλετε να αναπροσαρμοστεί η περιγραφή λογ/σμού λογιστικής μόνο στους πελάτες που πριν την ενημέρωση είχαν ίδια περιγραφή με την επωνυμία του πελάτη, ενώ δεν θέλετε να αλλάξουν οι πελάτες με διαφορετική επωνυμία από αυτήν της περιγραφής λογ/σμού, τότε πρέπει να επιλέξετε Μόνο αν είναι ίδια με Επωνυμία. Όταν είστε έτοιμοι θα πατήσετε Ενημέρωση και θα ενημερωθούν αυτόματα τα στοιχεία στους πελάτες/προμηθευτές με βάση τη 2η γραμμή κάθε ΑΦΜ. Σε περίπτωση που στην 2η γραμμή ΑΦΜ δεν βρεθούν κάποια στοιχεία από την ΓΓΠΣ (πχ Fax) ενώ στη βάση σας υπάρχει ήδη καταχωρημένο τότε, η ενημέρωση δεν το σβήνει αλλά αφήνει αμετάβλητη την ήδη καταχωρημένη τιμή.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.28 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
Στις «Κινήσεις Λογιστικής» λειτουργεί κανονικά η χρήση λογιστικού άρθρου με υπολογιζόμενα πεδία.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES
Ενημερώσεις –Διαγραφές
Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκε το κριτήριο Α/Α Κίνησης Από- Έως.
ΓΕΝΙΚΑ
1. NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο μηνύματα από την Data Communication, σημαντικά για την ενημέρωσή σας. Το ενημερωτικό μήνυμα θα εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης και επάνω από κάθε ανοιχτό παράθυρο, προκειμένου να το βλέπετε Μετά την ανάγνωση του μηνύματος, για να συνεχίσετε την εργασία σας, κλείνετε απλώς το μήνυμα από το x.
2. Έχετε πλέον άμεση πρόσβαση στις νέες δυνατότητες της εφαρμογής ύστερα από κάθε διαδικασία αναβάθμισης. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του Live Update, εμφανίζεται η ερώτηση «Θέλετε να δείτε τις νέες δυνατότητες;» και αν απαντήσετε«Ναι» ανοίγει το .pdf αρχείο με τις νέες δυνατότητες του προγράμματος.
3. Η διαδικασία Αποστολής Προτάσεων στην Data Communication απλοποιήθηκε και, παράλληλα, ανανεώθηκε η εμφάνιση της φόρμας. Αντίγραφο της πρότασής σας θα εμφανιστεί στο e-mail που δηλώσατε. Να σημειωθεί ότι e-mail με μέγεθος που ξεπερνά τα 10ΜΒ δεν αποστέλλεται στην Data Communication.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.27 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
Στις «Κινήσεις Λογιστικής» λειτουργεί κανονικά ο  έλεγχος σε περίπτωση  κίνησης  που δεν είναι ισοσκελισμένη. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος  ενεργοποιείται από την επιλογή Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής, στο μήνυμα DC_2052.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.26 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε ταξινόμηση στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» καθώς και στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα». Τα διαθέσιμα πεδία ταξινόμησης βρίσκονται στις Παραμέτρους της εκτύπωσης (CTRL+P) στο κουμπί Πεδία Ταξινόμησης. Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται κάποιο πεδίο ταξινόμησης, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν λειτουργεί ταυτόχρονα το κριτήριο «Θέλετε Εκτύπωση Κενής Γραμμής;». Το κριτήριο αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον η ταξινόμηση γίνεται με βάση τον Κωδικό Λογαριασμού.
Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές
Στην «Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών» προστέθηκε το κριτήριο «Βαθμός Λογ/σμού» το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε μαζικά λογαριασμούς ανά βαθμό. Για παράδειγμα μπορείτε να κάνετε ανενεργούς όλους τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς της βάσης.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Υπόλοιπο». Στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε θετικά ποσά στα πεδία Από –Έως τότε θα εμφανίσετε στην εκτύπωση μόνο τους πελάτες που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο ανάμεσα σε αυτά τα ποσά, ενώ αν πληκτρολογήσετε αρνητικά ποσά θα εμφανίσετε αυτούς που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο ανάμεσα στα ποσά που καταχωρίσατε. Για παράδειγμα αν στο κριτήριο «Υπόλοιπο» βάλετε από -100 έως 50 τότε θα σας φέρει τους πελάτες που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο από 0 έως 100 καθώς και αυτούς που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από 0 έως 50.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Υπόλοιπο». Στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε θετικά ποσά στα πεδία Από –Έως τότε θα εμφανίσετε στην εκτύπωση μόνο τους προμηθευτές που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο ανάμεσα σε αυτά τα ποσά, ενώ αν πληκτρολογήσετε αρνητικά ποσά θα εμφανίσετε αυτούς που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο ανάμεσα στα ποσά που καταχωρίσατε. Για παράδειγμα αν στο κριτήριο «Υπόλοιπο» βάλετε από -100 έως 50 τότε θα σας φέρει τους προμηθευτές που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο από 0 έως 100 καθώς και αυτούς που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από 0 έως 50.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES
Καταστάσεις Συμφωνιών
Διόρθωση Λάθος Κινήσεων Πελ./Προμ.
Έχετε πλέον τη δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας «Διόρθωσης Λάθος Κινήσεων Πελ./Προμ.» πατώντας το κουμπί «Έξοδος» από την λίστα πελατών. Τότε το πρόγραμμα θα αποθηκεύσει μόνο τις αλλαγές που κάνατε μέχρι την στιγμή που επιλέξατε να κάνετε έξοδο.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.25 - Νέες Δυνατότητες

SW & Info : All in One
Συνεργασία Data Communication & Tax Heaven για την απόλυτη λογιστική πληροφόρηση
ΝΕΟ! Με το SW & Info: All in One, έξυπνο συνδυασμό πληροφορικής και πληροφόρησης, οι χρήστες των εφαρμογών της Data Communication, μπορούν να έχουν δωρεάν απευθείας πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά στο Tax Heaven, το πλέον δημοφιλές portal για λογιστές στην Ελλάδα. Το SW & Info: All in One είναι ένα έξυπνα σχεδιασμένο εργαλείο που αναγνωρίζει αυτόματα τις ανάγκες του χρήστη και του προτείνει συναφείς πληροφορίες ανάλογα με την εταιρία στην οποία εργάζεται. Έτσι, ο χρήστης μπορεί και εντοπίζει άμεσα την πληροφορία που τον ενδιαφέρει στην πλούσια βάση νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων του Tax Heaven, τη στιγμή που την χρειάζεται, για όποιο θέμα απασχολεί αυτόν ή τους πελάτες του.
1. Συγκεκριμένα, έχουν προστεθεί επάνω δεξιά στην οθόνη: 1 πεδίο Αναζήτησης, 5 κουμπιά ΤΑΧ και το κουμπί «Συνδρομητές Tax Heaven». Αν είστε συνδρομητής στο Tax Heaven συμπληρώστε το E-Mail και τον Κωδικό σας στην επιλογή του μενού Προφίλ /Παράμετροι/ Taxheaven για να έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες. Αναλυτικά:
2. Ευέλικτη αναζήτηση: Από το πεδίο Αναζήτησης, μπορείτε να αναζητήσετε ό,τι επιθυμείτε στο Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων του κόμβου πληκτρολογώντας κάποια λέξη κλειδί και πατώντας το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού. Τo SW & Info: All in One προτείνει μέσα από τις βασικές οθόνες της εφαρμογής θεματικές ενότητες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Φυσικά, μπορείτε να προσθέσετε ενότητες που επιθυμείτε πατώντας στο + . Επομένως, σε κάθε επιλογή του μενού μπορείτε να έχετε καταχωρημένες διαφορετικές αναζητήσεις. Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει κάποια επιλογή η οποία έχει αποθηκευμένη λίστα αναζητήσεων τότε εμφανίζεται πορτοκαλί σήμανση στο πεδίο αναζήτησης. Για να διαγράψετε κάποια υπάρχουσα αναζήτηση μέσα από τη λίστα, απλά την επιλέγετε και πατάτε Χ που βρίσκεται στα δεξιά της λίστας. Οι αποθηκευμένες αναζητήσεις εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής.
3. Αναζήτηση Ανά Επάγγελμα Εταιρίας: Εμφανίζει αποτελέσματα ανά κατηγορία αντικειμένου (ΦΠΑ,ΚΒΣ, Εισόδημα κλπ) στο επάγγελμα που έχει καταχωρηθεί ως «Είδος Επιχείρησης προς Ενημέρωαη» στο tab «Σύνδεση με TaxHeaven» στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών». Μπορείτε, δηλαδή, να ορίσετε για κάθε εταιρία που διαχειρίζεστε, ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών της, τις θεματικές ενότητες πληροφόρησης που σας ενδιαφέρουν. Το SW & Info: All in One «γνωρίζει» τις πληροφορίες που έχετε ήδη διαβάσει και σας ενημερώνει αυτόματα για τυχόν νέες που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων του Tax Heaven και αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρία στην οποία εργάζεστε.
4. Αναζήτηση Ανά Επάγγελμα: Εμφανίζει αποτελέσματα ανά κατηγορία αντικειμένου (ΦΠΑ,ΚΒΣ, Εισόδημα κλπ) σε κάθε επάγγελμα που θα επιλέξετε. Στην επιλογή επαγγελμάτων και κατηγοριών λειτουργεί η πολλαπλή επιλογή με δεξί κλικ στο ποντίκι.
5. Κωδικοποιημένοι Νόμοι: Εμφανίζει κωδικοποιημένους νόμους (τα περιεχόμενα που έχει το αντίστοιχο κουμπί στην αρχική σελίδα του TaxHeaven).
6. Τελευταίες Ειδήσεις: Εμφανίζει τις τελευταίες ειδήσεις από την αρχική σελίδα του TaxHeaven.
7. Τελευταίες Αποφάσεις –Νόμοι: Εμφανίζει τις τελευταίες αποφάσεις –νόμους από την αρχική σελίδα του TaxHeaven.
8. Συνδρομητές Tax Heaven: Εμφανίζει σελίδα με οδηγίες εγγραφής στις συνδρομητικές υπηρεσίες του Tax Heaven.
Σημείωση: Η χρήση της λειτουργικότητας SW & Info: All in One απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 8 ή μεταγενέστερο. Επιπλέον βοήθεια για το TaxHeaven μπορείτε να βρείτε στην επιλογή,  Βοήθεια /Βοήθεια Ιστοτόπου TaxHeaven.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES
Ενημερώσεις από Λοιπές Εφαρμογές
Ενημέρωση από HRM
1. ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ενημερώσετε την κίνηση λογιστικής που προέρχεται από Μισθοδοσία HRM με Κατηγορίες Επιμερισμού. Δηλαδή τα Έργα της Μισθοδοσίας μεταφέρονται σαν Κατηγορίες Επιμερισμού στη Λογιστική. Για να γίνει αυτό πρέπει, στον πίνακα της ενημέρωσης, να συμπληρώσετε το καινούριο κριτήριο «Να συμπληρώνεται η Κατηγορία Επιμερισμού από τα Έργα της Μισθοδοσίας» με την τιμή «Ναι» ή «Όχι», ανάλογα αν επιθυμείτε να συμπληρώνεται αυτόματα η κατηγορία επιμερισμού στην κίνηση λογιστικής, ή όχι.
Στην περίπτωση που στο Academia Financials Γενική Λογιστική δεν υπάρχουν καταχωρημένες οι Κατηγορίες Επιμερισμού, τότε εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κατά την ενημέρωση. Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε ομαδοποίηση των λογαριασμών της κίνησης μισθοδοσίας ανά «Λογαριασμό», τότε δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των έργων στην κίνηση λογιστικής και, επομένως, το κριτήριο «Να συμπληρώνεται η Κατηγορία Επιμερισμού από τα Έργα της Μισθοδοσίας», εμφανίζεται απενεργοποιημένο.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Στη Γραμμή Εργαλείων όλων των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε καινούριο εικονίδιο με το οποίο μπορείτε να κάνετε Αποθήκευση σε Excel χωρίς χρήση MS Office.
2. Οι καινούριες δυνατότητες κάθε νέας έκδοσης της Γενικής Λογιστικής εμφανίζονται πλέον στo RSS.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.24 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν Σύνολα Πρωτοβαθμίων, Δευτεροβαθμίων, Τριτοβαθμίων και Τεταρτοβαθμίων για όλα τα πεδία που αφορούν αξία. Τα ίδια πεδία προστέθηκαν και στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
1. ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αυτόματη ανεύρεση και ενημέρωση των σταθερών στοιχείων Πελατών/Προμηθευτών Εξωτερικού. Η νέα δυνατότητα ισχύει για Πελάτες/Προμηθευτές που προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι Νομικά Πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο Η/Υ να είναι συνδεδεμένος στο Internet. Συγκεκριμένα, δίπλα στο πεδίο «ΑΦΜ» έχει προστεθεί ένα νέο εικονίδιο με τη σημαία της Ε.Ε. Εάν πατήσετε το εικονίδιο αυτό μόλις συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του πελάτη/προμηθευτή σας από το εξωτερικό, θα εμφανιστούν αυτόματα τα υπόλοιπα στοιχεία του (Επωνυμία , Διεύθυνση και ΑΦΜ VIES) συμπληρωμένα. Τον ΑΦΜ μπορείτε να τον εισαγάγετε με 2 τρόπους: είτε με το πρόθεμα της χώρας (π.χ. FR123456789) είτε χωρίς το πρόθεμα (π.χ. 123456789). Στη δεύτερη περίπτωση θα εμφανιστεί πινακάκι με τις χώρες της Ε.Ε. για να επιλέξετε τη χώρα προέλευσης και να μπορέσει στη συνέχεια η εφαρμογή να προχωρήσει στην αναζήτηση. Εφόσον πρόκειται για καταχώριση νέου πελάτη/προμηθευτή, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε έναν κωδικό πελάτη/προμηθευτή, στη συνέχεια, να καταχωρήσετε τον ΑΦΜ του και, τέλος, να πατήσετε το εικονίδιο ανεύρεσης ΑΦΜ Εξωτερικού.
2. NEO! Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε αυτόματη ενημέρωση των σταθερών στοιχείων Πελάτη/Προμηθευτή με Ελληνικό ΑΦΜ και τυχαίνει η συγκεκριμένη επιχείρηση να έχει κλείσει, τότε μόλις συμπληρώσετε τον ΑΦΜ και πατήσετε το κουμπί της αυτόματης ανεύρεσης, θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα για τη διακοπή της δραστηριότητας της συγκεκριμένης εταιρίας.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Ισοζύγια Πελατών» προστέθηκαν τα πεδία «Τρόπος Παράδοσης», «Τρόπος Παράδοσης Περιγραφή» και «Τρόπος Παράδοσης Σύντ. Περιγραφή» του πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ελέγχου ΑΦΜ» προστέθηκε το κριτήριο «Με Κινήσεις στο Διάστημα». Επιλέγοντας κάποιο ημερολογιακό διάστημα θα εμφανίσετε στην εκτύπωση μόνο τους πελάτες/προμηθευτές με λάθος Α.Φ.Μ. οι οποίοι έχουν κινήσεις μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Αν θέλετε να εμφανίσετε το καινούριο κριτήριο, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Μόνο Ενεργοί». Αν επιλέξετε «Ναι» θα εμφανιστούν μέσα στην εκτύπωση μόνο οι ενεργοί πελάτες.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Μόνο Ενεργοί». Αν επιλέξετε «Ναι» θα εμφανιστούν μέσα στην εκτύπωση μόνο οι ενεργοί προμηθευτές.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.23 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/ΚΕΠΥΟ
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε τα έντυπα Ε20-Αμοιβές από Ελεύθ.Επαγγ. και Ε21-Αμοιβές από Εμπορ.Επιχειρ. σε Α4 χαρτί.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.22 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή Μέσω Internet
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των εντύπων μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε το TAXIS στο site του στις 14 και 15/9.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.20 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Λογιστικής» έχετε πλέον τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το προειδοποιητικό μήνυμα που προβάλλεται στην περίπτωση που έχετε καταχωρίσει όμοιες εγγραφές. Προκειμένου να μην εμφανίζεται το παραπάνω μήνυμα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Παραστατικά» (Γενική Λογιστική/Πίνακες), στο tab «Λογιστική(Έκδοση)» ή «Λογιστική(Λήψη)», και να συμπληρώσετε το καινούριο flag «Έλεγχος Διπλού Αριθμ.Παρ/κού» με την τιμή «Όχι».
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES
Ενημερώσεις από Λοιπές Εφαρμογές
Ενημέρωση από HRM
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ενημερώσετε την κίνηση λογιστικής που προέρχεται από Μισθοδοσία HRM με Κατηγορίες Έργων –Κέντρων Κόστους στα οποία ανήκει ο εργαζόμενος. Για να γίνει αυτό πρέπει, στον πίνακα της ενημέρωσης, να συμπληρώσετε το καινούριο κριτήριο «Ομαδοποίηση Ανά» με την τιμή «Λογαριασμό & Έργο». Επιπλέον, στο επίσης καινούριο κριτήριο «Να συμπληρώνονται τα Έργα από την Μισθοδοσία», να συμπληρώσετε τιμή «Ναι» ή «Όχι», ανάλογα αν επιθυμείτε να συμπληρώνονται αυτόματα τα έργα στην κίνηση λογιστικής, ή όχι.
Στην περίπτωση που στο WinΕra δεν υπάρχουν καταχωρημένα τα Έργα της Μισθοδοσίας, τότε εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κατά την ενημέρωση. Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε ομαδοποίηση των λογαριασμών της κίνησης μισθοδοσίας ανά «Λογαριασμό», τότε δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των έργων στην κίνηση λογιστικής και, επομένως, το κριτήριο «Να συμπληρώνονται τα Έργα από την Μισθοδοσία», εμφανίζεται απενεργοποιημένο.
ΓΕΝΙΚΑ
1. NEO! Στον πίνακα Υπενθυμίσεις στη γραμμή εργαλείων της εφαρμογής προστέθηκε το κριτήριο «Ημερομηνία Έως», το οποίο σας επιτρέπει να φιλτράρετε τις υπενθυμίσεις σας και να τις εμφανίζετε με βάση την ημερομηνία υπενθύμισης. Το νέο κριτήριο προστέθηκε επίσης και στην επιλογή «Καταχώριση Ειδοποιήσεων» (Παράμετροι/Παράμετροι/Βοηθητικές Εργασίες).
2. Οι κινήσεις που εμφανίζονται με διπλό κλικ μέσα από τις εκτυπώσεις της εφαρμογής δεν είναι πλέον προσβάσιμες για αλλαγές, εφόσον η Χρήση που χρησιμοποιείται στα κριτήρια είναι διαφορετική από τη χρήση στην οποία είστε συνδεδεμένοι. Στις περιπτώσεις αυτές οι κινήσεις είναι προσβάσιμες μόνο για Ανάγνωση (Read Only). Εάν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο στην κίνηση, πρέπει να συνδεθείτε στη σωστή χρήση.
  Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70

 

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.19 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Λογιστικής» προστέθηκε νέος έλεγχος και μήνυμα στην περίπτωση που η ημερομηνία καταχώρισης ενός παραστατικού είναι προγενέστερη από την ημερομηνία εκτύπωσης ή αποστολής στο Internet της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ. Το μήνυμα εμφανίζεται κατά την αποθήκευση του παραστατικού και σας ειδοποιεί ότι έχει ήδη εκτυπωθεί ή αποσταλεί η Περιοδική ΦΠΑ με μεταγενέστερη ημερομηνία, επομένως οποιαδήποτε νέα καταχώριση ή μεταβολή σε ήδη καταχωρημένη κίνηση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον ΦΠΑ σας.
Ο νέος έλεγχος ενεργοποιείται από την επιλογή Παράμετροι/ Ασφάλεια/ Μηνύματα Εφαρμογής, στο μήνυμα «DC_6256», το οποίο και μπορείτε να χαρακτηρίσετε ως «Προειδοποιητικό» ή «Απαγορευτικό», ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ο νέος έλεγχος έχει επίσης προστεθεί στην «Τιμολόγηση» των Πελατών/ Προμηθευτών.
2. Οι όμοιες εγγραφές (CTRL+D) εμφανίζονται πλέον σε λίστα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τα βασικά τους στοιχεία και επιλέγοντας κάποια από αυτές να την εμφανίζετε στην οθόνη.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.18 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Στην «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε, τόσο στα κριτήρια όσο και μέσα στην εκτύπωση, το στοιχείο «Χρήστης» το οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει με βάση το χρήστη. Το νέο κριτήριο συνοδεύεται επιπλέον με τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής χρηστών από λίστα, πατώντας δεξί κλικ με το ποντίκι.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Από την εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αποστολή με e-mail των ετικετών σας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε από τα εικονίδια της εκτύπωσης το E-mail.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική:  5.70.16 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκαν τα πεδία «Αξία Πώλησης» και «Υπολογιζόμενο 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.15 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στους «Προϋπολογισμούς Λογαριασμών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσετε προϋπολογισμό σε κάποιον λογαριασμό ανά έργο-κέντρο κόστους. Μπορείτε, δηλαδή, να δημιουργήσετε πολλούς προϋπολογισμούς ανά λογαριασμό αλλάζοντας τα έργα που συνδέονται με αυτόν.
Εκτυπώσεις
1. Στις εκτυπώσεις «Συγκριτικά Αποτελέσματα Λογαριασμών» και «Προϋπολογισμοί Λογαριασμών» έχουν προστεθεί στα κριτήρια τα Έργα καθώς επίσης και τα κριτήρια «Κωδικοί Έργων», «Κιν. Λογ.με Κωδ.Έργων» και «Ημερομηνία Έως». Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί καινούριες πρότυπες φόρμες εκτύπωσης DC που εμφανίζουν τα έργα.

Στο νέο κριτήριο «Κωδικοί Έργων» θα πρέπει να επιλέξετε μεταξύ:
Κίνησης, όπου σαν έργα θα υπολογιστούν αυτά που έχετε καταχωρίσει στην κίνηση λογιστικής του λογαριασμού
Λογ/σμού, όπου σαν έργα θα υπολογιστούν αυτά που έχετε συνδέσει με το Λογ/σμό από την Διαχείριση Λογ/σμού
Χωρίς Ανάλυση– Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα εμφανίζονται ανεξαρτήτως των έργων. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι και η προεπιλογή σε περίπτωση που αφήσετε το κριτήριο κενό.

Στο κριτήριο «Κιν.Λογ.με Κωδ.Έργων» θα πρέπει να επιλέξετε μεταξύ:
Περιλαμβάνονται στο Λογαριασμό -Εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές των οποίων ο λογ/σμός και τα έργα συμμετέχουν σε κάποιο προϋπολογισμό.
Όλες -Εμφανίζονται όλες οι εγγραφές, χωρίς να ισχύει ο παραπάνω περιορισμός. Είναι η προεπιλογή σε περίπτωση που αφήσετε το κριτήριο κενό.

Στο κριτήριο «Ημερομηνία Έως» δηλώνετε μέχρι ποια ημερομηνία θα υπολογίζεται η αξία των κινήσεων.

2. Στους Προϋπολογισμούς προστέθηκαν επίσης δύο καινούριες εκτυπώσεις, οι οποίες προς το παρόν βρίσκονται στο τέλος του μενού «Παράμετροι/Βοηθήματα-Utilities/Παραμετρικές Εκτυπώσεις». Πρόκειται για τις εκτυπώσεις «Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Έργων ανά Λογ/σμό» και «Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Λογ/σμών ανά Έργο». Στην πρώτη εκτύπωση εμφανίζονται τα έργα ομαδοποιημένα ανά λογ/σμό. Στη δεύτερη εμφανίζονται οι λογαριασμοί ομαδοποιημένοι ανά έργο. Και στις δύο νέες εκτυπώσεις υπάρχει το επιπλέον κριτήριο «Δεύτερο Σενάριο» το οποίο, εάν συμπληρωθεί, σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε σε κάθε γραμμή των αποτελεσμάτων τον προϋπολογισμό ενός δεύτερου σεναρίου και να κάνετε σύγκριση.
Βοηθητικές Εργασίες
Στη «Μεταφορά Προϋπολογισμών Λογ/σμών» έχουν προστεθεί στα κριτήρια τα Έργα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.13 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
Στην Καταχώριση Ε2 προστέθηκε το κουμπί «Αναζήτηση Ακινήτων για Πίνακα Ι». Το πινακάκι που ανοίγει εμφανίζει τα ακίνητα που έχετε καταχωρίσει στη Σελίδα 1 και από εκεί επιλέγετε αυτά που θέλετε να μεταφερθούν αυτόματα στην Σελίδα 2.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.11 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
1. Το μήνυμα «Υπάρχει ΗΔΗ εγγραφή με αυτόν τον αριθμό» εμφανίζεται πλέον και στην περίπτωση που έχετε κινήσεις λογιστικής  με κενό αριθμό παραστατικού.
2. Η εκτύπωση κίνησης λογιστικής σε dot matrix εκτυπωτή λειτουργεί κανονικά.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι τελευταίες ειδήσεις (RSS) λειτουργούν κανονικά.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.10 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
Στον πίνακα Intrastat προστέθηκε η δυνατότητα ανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΦΠΑ (ΑΦΜ VIES) ενός πελάτη/προμηθευτή με F9. Επιπλέον, προστέθηκε έλεγχος εγκυρότητας του Αριθμού Μητρώου ΦΠΑ μιας χώρας, ανάλογα με τη δομή των αριθμών μητρώου ΦΠΑ κάθε χώρας. Για παράδειγμα, ο συναλλασσόμενος από την Αυστρία πρέπει να έχει ΑΦΜ με 9 χαρακτήρες και ο πρώτος να είναι U (U99999999), ο συναλλασσόμενος από την Ιταλία 11 χαρακτήρες, από τη Γερμανία 9, από το Λουξεμβούργο 8, από τη Σουηδία 12 κ.λπ.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών/Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Ημερ/νία Χωρίς Πληρωμή». Επιλέγοντας κάποιο ημερολογιακό διάστημα, θα εμφανίσετε στην εκτύπωση μόνο τους πελάτες οι οποίοι δεν έχουν κάποια πληρωμή μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet» προστέθηκαν τρία καινούρια πεδία που αφορούν στο Όνομα και Κωδικό Χρήστη (Συζύγου). Συμπληρώνοντας τα συγκεκριμένα πεδία και εφόσον στην διαχείριση της εταιρίας έχετε επιλέξει ότι η επιχείρηση ανήκει στον σύζυγο, η πρόσβαση στο TAXIS θα γίνεται με αυτούς τους κωδικούς.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του εντύπου Ε2 μέσω TAXISNET. Η νέα επιλογή βρίσκεται προς το παρόν στο τέλος του μενού «Παράμετροι/Βοηθήματα-Utilities/Παραμετρικές Εκτυπώσεις».
Λοιπά Έντυπα/Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις
1. Προστέθηκε το καινούριο έντυπο της «Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ» στο οποίο αναγράφεται και υπολογίζεται ξεχωριστά η εισφορά αλληλεγγύης για τις Μισθωτές Υπηρεσίες.
2. Στην εκτύπωση «Βεβαίωση Παρακρατ.Φόρου Προμηθευτών» έχουν προστεθεί τα κριτήρια «%Χαρτοσήμου» και «% ΟΓΑ Χαρτοσήμου». Στην περίπτωση που τα συμπληρώσετε θα εμφανιστούν τα ανάλογα ποσά στη βεβαίωση.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετροι Εταιρίας
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών» προστέθηκε το πεδίο «Η επιχείρηση ανήκει». Το νέο πεδίο σας χρησιμεύει στην εκτύπωση και στην υποβολή στο Internet του Ε2 και  ανάλογα με το αν θα επιλέξετε  «Στον Υπόχρεο» ή  «Στην Σύζυγο» θα εμφανίσει τα ανάλογα στοιχεία.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.09 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν τα πεδία «Α’ Βάθμιος», «Β’ Βάθμιος», «Γ’ Βάθμιος», «Δ’ Βάθμιος» και «Βαθμός Λογ/σμού» τα οποία είναι χρήσιμα στην περίπτωση δημιουργίας κύβου. Τα ίδια πεδία προστέθηκαν και στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα πληροφοριακή εκτύπωση «Αριθμήσεις Εκδοθέντων Παραστατικών» που εμφανίζει για επιλεγμένο χρονικό διάστημα τον αριθμό του πρώτου και του τελευταίου παραστατικού που εκδόθηκαν στο συγκεκριμένο διάστημα, καθώς και το πλήθος των εκδοθέντων παραστατικών. Η νέα εκτύπωση προστέθηκε προς το παρόν στο τέλος του μενού Παράμετροι/ Βοηθήματα-Utilities/ Παραμετρικές Εκτυπώσεις.
2. Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκαν τα πεδία «ΑΦΣ» και «Αξία ΜΥΦ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών/Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε καινούρια πρότυπη φόρμα εκτύπωσης DC_Υπόλοιπα Προμηθευτών_Portrait, η οποία τυπώνει τα στοιχεία της εκτύπωσης σε μορφή Portrait.
ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Στη λειτουργία «Μορφοποίηση» (Ctrl+P) των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματου καθορισμού θέσης Dot Matrix σε επιλεγμένα πεδία. Έχοντας ανοιχτό τον πίνακα Μορφοποίησης (Ctrl+P) επιλέγετε με το ποντίκι ένα πεδίο της εκτύπωσης που θα αποτελέσει τον οδηγό για την επεξεργασία των υπολοίπων και πατώντας CTRL από το πληκτρολόγιο επιλέγετε (με τη σειρά) τα υπόλοιπα πεδία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε με βάση το πρώτο πεδίο που επιλέξατε. Αρχικά επιλέγετε μόνο πεδία Title για να φτιάξετε τη Θέση Dot Matrix. Αφού τα επιλέξετε, πληκτρολογείτε στο πεδίο «Κενό Μεταξύ Πεδίων (Χαρ.)» τους αριθμούς χαρακτήρων που θα απέχουν τα πεδία μεταξύ τους και ορίζετε τη θέση του πρώτου title πεδίου που επιλέξατε (ώστε να ενημερωθούν και τα υπόλοιπα βάσει του πρώτου). Αμέσως μετά επιλέγοντας από την κάθετη λίστα «Θέση Matrix»  ενημερώνεται αυτόματα η θέση dot matrix όλων των υπόλοιπων title πεδίων με τη σειρά που τα επιλέξατε. Στην περίπτωση που αλλάξετε τους χαρακτήρες σε κάποιο από αυτά, η ενημέρωση γίνεται αυτόματα.  Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερώσετε και τα Values.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.08 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών/Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Φερεγγυότητα» τόσο στα κριτήρια, όσο και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών/Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε το πεδίο «Περιοχή» του προμηθευτή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην Υποβολή Μέσω Internet των εντύπων «Εκκαθαριστική Φ.Π.Α (Φ1-Int και «Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int)» προστέθηκε το κουμπί «Προβολή». Το κουμπί αυτό σας επιτρέπει να προβάλλετε στην οθόνη έντυπα παλαιότερων ετών που έχουν υποβληθεί μέσω Internet.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή Μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Προστέθηκαν δύο καινούριες επιλογές, «Φ01-10» και «Ταχυκαταχώριση Φ01-10 Internet», από τις οποίες είναι πλέον δυνατή η αποστολή του εντύπου Φ1-10 μέσω TAXISNET. Οι νέες επιλογές βρίσκονται προς το παρόν στο τέλος του μενού «Παράμετροι/Βοηθήματα-Utilities/Παραμετρικές Εκτυπώσεις».
2. Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε3 μέσω TAXISNET, προστέθηκε το πεδίο «Μορφή Εταιρείας» με τις επιλογές «Φυσικό Πρόσωπο», «Ο.Ε.», «Ε.Ε.», «Ν.Π. Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» και «Ν.Π. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα».
Λοιπά Έντυπα/Εκτυπώσεις
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην Υποβολή Μέσω Internet της «Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ» προστέθηκε το κουμπί «Προβολή» το οποίο  σας επιτρέπει να προβάλλετε στην οθόνη έντυπα παλαιότερων ετών που έχουν υποβληθεί μέσω Internet.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
1. ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Λογιστικής» έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε ολόκληρη μία μεγάλη Αιτιολογία που έχετε καταχωρίσει στην Λογιστική (π.χ. 500 χαρακτήρες). Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, θα πρέπει αφού επιλέξετε το πεδίο [002] Αιτιολογία (δεξί κλικ/Επιλογή), να πατήσετε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτό και να επιλέξετε «Γραμμές Εκτυπ. Μεγάλης Αιτιολογίας». Αυτόματα θα προστεθούν 4 γραμμές κάτω από το πεδίο 002 και στην εκτύπωση του παραστατικού κάθε γραμμή θα εμφανίζει τη συνέχεια της αιτιολογίας της προηγούμενης γραμμής.
2. ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Λογιστικής» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε τις ιδιότητες κάθε πεδίου (Γραμματοσειρά, Στοίχιση, Χρώμα, Γραμμή, Στήλη, Μήκος κλπ) . Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, θα πρέπει αφού επιλέξετε το πεδίο της εκτύπωσης που επιθυμείτε (δεξί κλικ/Επιλογή), να πατήσετε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτό και να επιλέξετε «Μορφοποίηση > Ιδιότητες Πεδίου». Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη επίσης στις εκτυπωτικές «Φόρμες Αξιογράφων» και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.07 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ

NEO! Στη λειτουργία «Μορφοποίηση» (Ctrl+P) των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας ,στοίχισης και αναδιάταξης επιλεγμένων πεδίων. Έχοντας ανοιχτό τον πίνακα Μορφοποίησης (Ctrl+P) επιλέγετε με το ποντίκι ένα πεδίο της εκτύπωσης που θα αποτελέσει τον οδηγό για την επεξεργασία των υπολοίπων και πατώντας CTRL από το πληκτρολόγιο επιλέγετε τα υπόλοιπα πεδία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε με βάση το πρώτο πεδίο που επιλέξατε. Στη συνέχεια, έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα επιλεγμένα πεδία ως εξής:
Στοίχιση Αριστερά: Η στοίχιση γίνεται αυτόματα με βάση την αριστερή θέση (Θέση Χ) του πρώτου πεδίου που επιλέξατε.
Στοίχιση Δεξιά: Η στοίχιση γίνεται αυτόματα με βάση τη δεξιά θέση του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Στοίχιση Κάτω: Στοιχίζει πεδία διαφορετικού ύψους με βάση την κάτω πλευρά του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Στοίχιση Πάνω: Στοιχίζει πεδία διαφορετικού ύψους με βάση την πάνω πλευρά του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Ίσο Ύψος: Αλλάζει το ύψος των πεδίων και το κάνει ίδιο με το ύψος του πρώτου πεδίου που επιλέξατε.
Ίσο Πλάτος: Αλλάζει το μήκος των πεδίων και το κάνει ίδιο με το μήκος του πρώτου πεδίου που επιλέξατε.
Ίσο Μέγεθος: Αλλάζει το ύψος και το μήκος όλων των πεδίων με βάση το πρώτο πεδίο που επιλέξατε.
Αναδιάταξη Οριζόντια: Κάνει αναδιάταξη των πεδίων οριζόντια με βάση το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα δύο πρώτα επιλεγμένα οριζόντια πεδία.
Αναδιάταξη Κάθετα: Κάνει αναδιάταξη των πεδίων κάθετα με βάση το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα δύο πρώτα επιλεγμένα κάθετα πεδία.
Σύμπτυξη Οριζόντια: Ενώνει τα πεδία οριζόντια χωρίς να επηρεάζει το μέγεθος (ύψος ή πλάτος) των πεδίων. Η σύμπτυξη οριζόντια ταξινομεί τα πεδία με βάση τη σειρά που επιλέχτηκαν.
Σύμπτυξη Κάθετα: Ενώνει τα πεδία κάθετα χωρίς να επηρεάζει το μέγεθος (ύψος ή πλάτος) των πεδίων. Η σύμπτυξη κάθετα ταξινομεί τα πεδία με βάση τη σειρά που επιλέχτηκαν.
Στήλες-Πλάτος: Στην περίπτωση που θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα της εκτύπωσης σε περισσότερες από μία στήλες (τύπου εφημερίδας) στην ίδια σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε αριθμό στηλών (π.χ. 2) και πλάτος της κάθε στήλης (π.χ. 2000). Κάνοντας προεπισκόπηση εκτύπωσης θα δείτε τα δεδομένα, που πριν θα τυπώνονταν σε 2 σελίδες, να τυπώνονται σε 1 σελίδα με δύο στήλες.
Επισημαίνουμε ότι για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της μορφοποίησης, πρέπει να διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή με χρήστη “super”. 

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή Μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Προστέθηκαν δύο καινούριες επιλογές Φ01-12 και Ταχυκαταχώριση Φ01-12 Internet στο τέλος του μενού (Παράμετροι/ Βοηθήματα-Utilities/ Παραμετρικές Εκτυπώσεις) από τις οποίες είναι πλέον δυνατή η αποστολή του εντύπου Φ1-12 μέσω TAXISNET.
2. ΝΕΟ! Στην Υποβολή Μέσω Internet των εντύπων E3, Ταχυκαταχώριση Ε3, Ε5 και Ταχυκαταχώριση Ε5 προστέθηκε το κουμπί «Προβολή». Το κουμπί αυτό σας επιτρέπει να προβάλλετε στην οθόνη έντυπα παλαιότερων ετών που έχουν υποβληθεί μέσω Internet.
3. Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των εντύπων Ε3 και Ε5 μέσω TAXISNET.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Λογιστικής» έχετε πλέον τη δυνατότητα να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός πεδίου (Χρώμα, Γραμματοσειρά, Μέγεθος Χαρακτήρων Γραμματοσειράς, Στοίχιση κλπ) και να μορφοποιήσετε μαζικά διάφορα πεδία της εκτυπωτικής σας φόρμας. Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, θα πρέπει αφού επιλέξετε το πεδίο της εκτύπωσης που επιθυμείτε (δεξί κλικ/Επιλογή), να πατήσετε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτό και να επιλέξετε Μορφοποίηση > Αντιγραφή Μορφοποίησης. Κατόπιν να επιλέξετε (δεξί κλικ/Επιλογή) τα πεδία που επιθυμείτε να έχουν ίδια μορφή με το αρχικό πεδίο και πάνω σε κάποιο από αυτά να επιλέξετε Μορφοποίηση > Επικόλληση Μορφοποίησης ώστε η μορφοποίηση να αντιγραφεί σε όλα ταυτόχρονα. Η λειτουργία της μορφοποίησης είναι διαθέσιμη επίσης στις εκτυπωτικές «Φόρμες Αξιογράφων» και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
ΓΕΝΙΚΑ
1. NEO! Στη λειτουργία «Μορφοποίηση» (Ctrl+P) των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε η δυνατότητα αναίρεσης όλων των πραγματοποιημένων αλλαγών στη μορφοποίηση της εκτύπωσης. Για να αναιρέσει τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει στη «Μορφοποίηση», ο χρήστης πρέπει να πατήσει το νέο κουμπί «Αναίρεση». Για παράδειγμα, με την έκδοση 5.70 με ανοιχτό το παράθυρο της μορφοποίησης, εντοπίζετε αυτόματα το πεδίο της εκτύπωσης που θέλετε να μορφοποιήσετε, κάνοντας απλώς κλικ στη στήλη του συγκεκριμένου πεδίου. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των πεδίων ή να αυξομειώσετε το μέγεθος τους, σύροντάς τα απλώς με το ποντίκι. Πατώντας «Αναίρεση» γυρίζετε την μορφοποίηση των πεδίων σε προηγούμενη κατάσταση.
Επισημαίνουμε ότι για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της μορφοποίησης, πρέπει να διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή με χρήστη “super”.
2. Το κριτήριο των εκτυπώσεων «Θέλετε Εκτύπωση Κενής Γραμμής;» δεν έχει πια τιμές Ναι /Όχι αλλά σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από λίστα πάνω από μία κενή γραμμή. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 5 κενές γραμμές μεταξύ των εγγραφών σας. Το κριτήριο αυτό εμφανίζεται σε εκτυπώσεις όπως το Γενικό Ημερολόγιο, το Ημερολόγιο Ταμείου, Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα κ.α
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70

    Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.03 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ταξινομήσετε τα στοιχεία της εκτύπωσης «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» επιλέγοντας από το tab Ταξινόμησης το πεδίο που επιθυμείτε. Τα διαθέσιμα πεδία είναι τα: Α/Α Παγίου, Ημ/νία Αγοράς, Ημ/νία Έναρξης, Κέντρο Κόστους, Λογ/σμός Παγίου, Περιγραφή Παγίου και % Καν. Απόσβ.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε2 Οικονομικού Έτους 2012.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετροι Εταιρίας
Στην επιλογή «Μεταφορά Πινάκων Δεδομένων από Εταιρία» προστέθηκε ο πίνακας Λοιπά Στοιχεία Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70

     Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.02 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν δύο καινούριες εκτυπωτικές φόρμες. Η «DC_Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα με Απογραφή», η οποία εμφανίζει ξεχωριστά τη στήλη Απογραφής από την Προηγούμενη Χρέωση/Πίστωση και η «DC_Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα χωρίς Απογραφή», η οποία ενσωματώνει την απογραφή στη Μηνιαία ή την Προηγούμενη Χρέωση/Πίστωση.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα Ε3, E5, Φ01-10 και Φ01-11 Οικονομικού Έτους 2012.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70

     Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.01 - Νέες Δυνατότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
1. Στα σύνολα της εκτύπωσης «Ημερήσια Κίνηση Ταμείου» έχουν πλέον διαχωριστεί οι εισπρακτέες από τις πληρωτέες επιταγές. Εμφανίζονται ξεχωριστά τα σύνολα επιταγών εισπρακτέων (33.90.00.0000) από τα σύνολα επιταγών πληρωτέων (53.90.00.0000) καθώς και τα σύνολα εκ μεταφοράς. Για δική σας ευκολία έχουν δημιουργηθεί καινούριες πρότυπες φόρμες DC.
2. Μέσα στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν τα πεδία «Προηγ. Περ. Χρέωση με Απογραφή», «Προηγ. Περ. Πίστωση με Απογραφή», «Προηγ. Περ. Υπόλοιπο με Απογραφή» τα οποία περιλαμβάνουν την απογραφή. Επίσης προστέθηκαν τα πεδία «Μηνιαία Χρέωση χωρίς Απογραφή», «Μηνιαία Πίστωση χωρίς Απογραφή» και «Μηνιαίο Υπόλοιπο χωρίς Απογραφή» τα οποία δεν περιλαμβάνουν την απογραφή. Χρησιμοποιώντας τα καινούρια πεδία και τα ήδη υπάρχοντα έχετε πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P) ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Εκτυπώσεις/Θεωρημένες
Μέσα στην εκτύπωση «Γενικό Ημερολόγιο» προστέθηκαν πεδία συνόλων που αφορούν την περίοδο που επιλέξατε στα κριτήρια. Τα καινούρια πεδία είναι τα εξής: «Σύνολα Κινήσεων Ταμείων Περιόδου», «Σύνολα Ταμείου Περιόδου», «Υπόλοιπο Ταμείου Περιόδου», «Συμψηφιστικό Υπόλοιπο Περιόδου» και «Γεν. Σύν. Συμψ. & Ταμ. Εγγραφών Περιόδου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα/Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Βεβαίωση Παρακρατ.Φόρου Προμηθευτών» έχει προστεθεί το κριτήριο «Ελάχιστη Αξία Παρασ.» με τιμή 300,00 την οποία μπορείτε να αλλάξετε.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Λογιστικής
Έχει προστεθεί στα διαθέσιμα πεδία του header της καταχωρητικής φόρμας λογιστικής το πεδίο «Χρήστης». Το ίδιο πεδίο έχει προστεθεί και στα διαθέσιμα πεδία της εκτυπωτικής φόρμας λογιστικής.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
    Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 5.70.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Γενικά

Νέα λειτουργία
- Απομακρυσμένη Σύνδεση μέσω Team Viewer

Σας επιτρέπει, εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Internet, να συνδεθείτε απομακρυσμένα με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Το αρχείο TeamViewer, version 6 εγκαταστάθηκε αυτόματα στο φάκελο της εφαρμογής με την εγκατάσταση της έκδοσης 5.70.
Η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας γίνεται από το μενού «Βοήθεια», στη γραμμή εργαλείων.
Νέα λειτουργία
- Απεικόνιση αποτελεσμάτων όλων των εκτυπώσεων σε μορφή Κύβου
Εμφανίζει τα αποτελέσματα της εκτύπωσης σε μορφή κύβου. Η συγκεκριμένη μορφή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε και να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθείτε δυναμικά, αλλά και να τα προσαρμόζετε στις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών, ή τις διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες της επιχείρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή κύβου περιέχει τα ίδια ακριβώς δεδομένα.
Για να ενεργοποιήσετε τη νέα μορφή, πρέπει πρώτα να εμφανίσετε τα αποτελέσματα της εκτύπωσης και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο νέο εικονίδιο «Μορφή Κύβου» που έχει προστεθεί στη γραμμή εργαλείων της εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το online Help της εφαρμογής, στην ενότητα «Γενικές Οδηγίες Εκτυπώσεων/ Διαμόρφωση Αποτελεσμάτων».
2 Νέες λειτουργίες
- Αυτόματη ανεύρεση πεδίου προς μορφοποίηση
- Μετακίνηση πεδίων εκτύπωσης με το ποντίκι
Και οι δύο λειτουργίες εφαρμόζονται στη «Μορφοποίηση» των εκτυπώσεων και σας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσετε εύκολα το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχετε δημιουργήσει αντίγραφο της φόρμας εκτύπωσης από μια πρότυπη της DC. Στη συνέχεια ενώ έχετε ζητήσει την εκτύπωση στην οθόνη με το συνδυασμό πλήκτρων «Ctrl+F8», πρέπει να επιλέξετε «Μορφοποίηση (Ctrl+P)». Με ανοιχτό το παράθυρο της μορφοποίησης, μπορείτε πλέον να εντοπίσετε αυτόματα το πεδίο της εκτύπωσης που θέλετε να μορφοποιήσετε, κάνοντας απλώς κλικ στη στήλη του συγκεκριμένου πεδίου. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των πεδίων ή να αυξομειώσετε το μέγεθος τους, σύροντάς τα απλώς με το ποντίκι. Πατώντας «Αποθήκευση» στο παράθυρο της μορφοποίησης θα καταχωρηθούν οι αλλαγές.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Λογιστικής 2 Νέες δυνατότητες
- Προσθήκη 3 Οριζόμενων Πινάκων
- Αύξηση του μήκους των πεδίων «Αιτιολογία» και «Σχόλια»
Οι οριζόμενοι πίνακες μπορούν να προστεθούν στο header της καταχωρητικής σας φόρμας, αλλά και να εκτυπωθούν στη φόρμα της λογιστικής.
Στο header μεγάλωσε, επίσης, το μήκος των πεδίων «Αιτιολογία» και «Σχόλια». Η αιτιολογία δέχεται πλέον 500 χαρακτήρες αντί 100, ενώ τα Σχόλια 1000 χαρακτήρες αντί 40.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναλυτικό Καθολικό 3 Νέα πεδία στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης
- Σχόλια Γραμμής

- Προοδευτική Χρέωση
- Προοδευτική Πίστωση
Ημερήσια Κίνηση Ταμείου Νέα εκτυπωτική φόρμα
- Ημερήσια Κίνηση Ταμείου (Επωνυμία)
Στη νέα φόρμα δίπλα στον κωδικό του πελάτη/ προμηθευτή της κίνησης εμφανίζεται πλέον και η επωνυμία του.
Πληροφοριακές Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών Νέο Κριτήριο
- Λογ.Άρθρα με Λογ/σμό
Εάν επιλέξετε κάποιον λογαριασμό, τότε θα εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης ολόκληρα τα άρθρα που περιέχουν αυτόν τον λογαριασμό.
2 Νέα πεδία στο αποτέλεσμα
- Κωδικός Πελάτη/ Προμηθευτή
- Επωνυμία Πελάτη/ Προμηθευτή
Σας δίνουν τη δυνατότητα να εμφανίσετε τον πελάτη/προμηθευτή της κίνησης και να έχετε έτσι ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση των κινήσεων των λογαριασμών σας
ΚΕΠΥΟ Έλεγχος ΚΕΠΥΟ Νέο κριτήριο
- Μεμονωμένες κινήσεις ΜΟΝΟ
Δηλώνοντας την τιμή «Ναι» θα εμφανισθούν στην εκτύπωση ΜΟΝΟ οι εγγραφές που έχουν εισαχθεί μεμονωμένα από την επιλογή «Καταχώριση Κινήσεων ΚΕΠΥΟ».
Πελάτες –Προμηθευτές
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/ Προμηθευτών Νέα λειτουργία
- Αυτόματη ανεύρεση και ενημέρωση των στοιχείων Πελατών/ Προμηθευτών μέσω της νέας υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ.
Η νέα δυνατότητα ισχύει μόνο για Πελάτες/Προμηθευτές που είναι Νομικά Πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο Η/Υ να είναι συνδεδεμένος στο Internet. Συγκεκριμένα, δίπλα στο πεδίο «ΑΦΜ» έχει προστεθεί ένα νέο εικονίδιο. Εάν πατήσετε το εικονίδιο αυτό μόλις συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του πελάτη/προμηθευτή σας, θα εμφανιστούν αυτόματα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του συμπληρωμένα. Εφόσον πρόκειται για καταχώριση νέου πελάτη/προμηθευτή, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε έναν κωδικό πελάτη/προμηθευτή, στη συνέχεια, να καταχωρήσετε τον ΑΦΜ του και, τέλος, να πατήσετε το εικονίδιο ανεύρεσης ΑΦΜ. Σε περίπτωση που ο νέος πελάτης/προμηθευτής ανήκει σε κάποια Δ.Ο.Υ ή Επάγγελμα που δεν είναι καταχωρημένα στη βάση σας, αυτά καταχωρούνται αυτόματα.
Αλλαγή θέσης πεδίου
- E-mail
Επειδή η διεύθυνση e-mail αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο των εμπορικών συναλλαγών, το πεδίο «E-mail» μεταφέρθηκε από την υπο-οθόνη (tab) «Διάφορα» στην υπο-οθόνη «Βασικά».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Εκτυπώσεις Πελατών/ Προμηθευτών Καρτέλες Πελατών και Καρτέλες Προμηθευτών Νέο πεδίο στο αποτέλεσμα
- Σύνολα Περιόδου
Σας επιτρέπει να δείτε σύνολα μόνο για το χρονικό διάστημα που ζητάτε στα κριτήρια, χωρίς το εκ μεταφοράς ποσό.
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα ΦΠΑ Φ1- Εκκαθαριστική ΦΠΑ Προστέθηκε το νέο έντυπο για το οικονομικό έτος 2012.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φ01-12 –
Δήλωση για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Προστέθηκε το νέο έντυπο για το οικονομικό έτος 2012.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Αυτόματη Ενημέρωση Κινήσεων Αποσβέσεων Αλλαγή θέσης στο βασικό μενού Η επιλογή μετακινήθηκε από το μενού «Βοηθητικές Εργασίες» στο μενού των «Κύριων Εργασιών».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα -Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ 2 Νέα Κριτήρια
- Έκδοση\Λήψη
Κωδικός Κίνησης
Επανενημέρωση Κινήσεων ΚΕΠΥΟ 2 Νέα Κριτήρια
- Έκδοση\Λήψη Κωδικός Κίνησης
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
     Επιστροφή στην αρχή της σελίδας