Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος:

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.54 / 28.11.2018

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ν.Ε

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.53 / 06.11.2018

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
2. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι) 
3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
4. ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΕΡ. Ι)
7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΕΡ. ΙΙ)
8. ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε.

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.52 / 01.11.2018

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.51 / 14.09.2018

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
2. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)
3. ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ο.Τ.Ο.Ε.

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.50 / 26.06.2018

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
2. ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΥ

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.49 / 28.05.2018

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.48 / 11.05.2018

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. ΟΔΗΓΟΙ - ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
2. ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.47 / 07.05.2018

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΕΗ)
3. ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ  500 Κ.Ο.Χ.
4. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Δ.Ν.Ε

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.46 / 26.04.2018

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση Εργασίας
2. Ηλεκτροτεχνίτες Τεχνικών Γραφείων Ανελκυστήρων
3. Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας
4. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου Κρήτης

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.45 / 14.03.2018

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης
2. Τεχνικοί Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας
3. Τουριστικών Ταξιδιωτικών Γραφείων

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.44 / 15.02.2018

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Εθνική Γενική Συλλoγική Σύμβαση Εργασίας - Προσθήκη ειδικότητας «ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ - ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ 12 ΜΗΝΩΝ)»
2. Ηλεκτρολόγοι Ξενοδοχείων
3. Νόμιμος Νομοθετημένος Κατώτατος Μισθός - Προσθήκη ειδικότητας «ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ - ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ 12 ΜΗΝΩΝ)»

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.43 / 16.11.2017

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Αισθητικοί Πτυχιούχοι και Εμπειρικοί
2. Υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας (Άμισθοι)

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.42 / 19.6.2017

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. Αεροπορικές Εταιρίες - Ξένες

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.41 / 14.6.2017

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.40 / 3.5.2017

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.39 / 26.4.2017

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Εθνική Γενική συλλογική Σύμβαση Εργασίας
2. Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (ΠΟΣΕΗ)
3. Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας
4. Μετάλλου όλης της χώρας
5. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων Κρήτης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.37 / 28.11.2016

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας μέλη της Δ.Ν.Ε  

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.36 / 2.11.2016

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Επισιτιστικών Καταστημάτων (Περίπτωση 1)
2. Ζαχαρωδών Προϊόντων όλης της χώρας
3. Ηλεκτροτεχνίτες Τεχνικών Γραφείων Ανελκυστήρων
4. Προσωπικό Τουριστικών & Επισιτιστικών Καταστημάτων (Περίπτωση 2)

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.35 / 5.10.2016

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. Αρχαιολόγοι - Μέλη Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Κ.Α.)

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.34 / 14.9.2016

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Ιδιωτικές Κλινικές
2. Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Ηρακλείου Κρήτης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.33 / 8.6.2016

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων
2. Τεχνικοί Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.32 / 25.5.2016

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. Δημοσίου

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.31 / 4.5.2016

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
2. Ιδιωτικές Κλινικές
3. Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης
4. Ξενοδοχοϋπάλληλοι Ν. Λασιθίου Κρήτης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.30 / 13.4.2016

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Δημοσίου
2. Ξενοδοχοϋπάλληλοι όλης της χώρας
3. Τεχνικοί Ραδιοφώνου
4. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.29 / 21.3.2016

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Δημοσίου

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.28 / 22.2.2016

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Αισθητικοί Πτυχιούχοι και εμπειρικοί
2. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
3. ΝΕΑ! Ηλεκτροτεχνίτες Καταστημάτων (ΠΟΣΕΗ)
4. Μετάλλου όλης της χώρας
5 Ξεναγών Αθηνών – Πειραιώς και Περιχώρων
6. Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων
7. Τουριστικών – Ταξιδιωτικών Γραφείων  (ΗΑΤΤΑ - ΠΑΣΕΝΤ)
8. Τσιμεντοβιομηχανίας όλης της χώρας

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.27 / 16.9.2015

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.26 / 2.7.2015

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Ιατρικά Διαγνωστικά Κέντρα όλης της χώρας
2. Ιδιωτικών Κλινικών
3. Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού
4. Τεχνικοί Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας
5. Τεχνικοί Ραδιοφώνου (Ηλεκτρονικοί και Ηχολήπτες)
6. Υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας (Άμισθων)

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.25 / 11.6.2015

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Δημοσίου
2. Ηλεκτροτεχνιτών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
3. Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας
4. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.24 / 28.5.2015

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Ηλεκτροτεχνιτών - Περιελεκτών σε Τεχνικά Γραφεία Ανελκυστήρων όλης της χώρας
2. Ιδιωτικών Κλινικών
3. Μετάλλου όλης
4. Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
5. Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.21 / 18.9.2014

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
2. Τεχνικοί Ραδιοφώνου (Ηλεκτροτεχνίτες και Ηχολήπτες)

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.20 / 14.7.2014

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Ηλεκτροτεχνίτες Καταστημάτων

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.19 / 14.5.2014

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης όλης της χώρας
2. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου Κρήτης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.18 / 11.4.2014

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
2. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου Κρήτης
3. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων Κρήτης
4. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ρόδου

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.17 / 9.4.2014

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας
2. Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας & Εύβοιας

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.16 / 22.1.2014

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Αισθητικοί Σύμβουλοι Πτυχιούχοι/Εμπειρικοί
2. Άμισθων Υποθηκοφυλάκων όλης της χώρας
3. Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού
4. Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής
5. ΝΕΑ! Δημοσιογράφοι Δημοσίου

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.15 / 17.9.2013

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Ηλεκτροτεχνιτών – Περιελεγκτών σε τεχνικά γραφεία Ανελκυστήρων όλης της χώρας
2. Μετάλλου όλης της χώρας
3. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.13 / 12.6.2013

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
1. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
2. Διαχειρίστριες Εταιρείες Ποντοπόρων Φορτηγών Πλοίων
3. Ηλεκτροτεχνίτες Καταστημάτων
4. Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας
5. Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης
6. Τεχνικό Προσωπικό Θεάτρων
7 ΝΕΑ! Κατώτατος Μισθός

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.12 / 26.2.2013

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Δημοσίου
2. Τεκμαρτά Ημερομίσθια ΙΚΑ
3. Τσιμεντοβιομηχανίας όλης της χώρας

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.11 / 12.12.2012

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Μουσικών και Τραγουδιστών


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.10 / 16.10.2012

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών Επιχειρήσεων

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.09 / 4.10.2012

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Δημοσίου

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.08 / 20.9.2012

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας
2. Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών (επεξεργασία - κατεργασία) όλης της χώρας
3. Οδηγοί Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης
4. Πρακτορειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας μέλη της Δ.Ν.Ε
5. Υποθηκοφυλακείων όλης της χώρας (Άμισθων)
6. Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών Ν. Αττικής
7 ΝΕΑ! Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Ημερησίου & Περιοδικού) μέλη ΕΤΗΠΤΑ-ΕΙΗΕΑ

 

Σημείωση:
Για την ΣΣΕ «Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο κείμενο της ΣΣΕ «Στις διατάξεις της παρούσας ΣΣΕ υπάγεται το εργατοτεχνικό προσωπικό των πάσης φύσεως σε όλη τη χώρα λειτουργούντων με οποιαδήποτε μορφή εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής τέχνης, αρτοζαχαροπλαστείων, ξενοδοχείων, εργαστηρίων μπουγάτσας, φύλλου κρούστας, κανταϊφιού κ. λ.π.» ενημερώθηκαν μόνο οι παρακάτω Ειδικότητες:
· Αρχιτεχνίτες Καταστημάτων Α’ Κατηγορίας & Αυτοτελών Εργαστηρίων
· Αρχιτεχνίτες Καταστημάτων Β' & Γ' Κατηγορίας
· Αρχιτεχνίτες Καταστημάτων Πολυτελείας
· Λαντζέρης
· Β. Τεχνιτών από 18 ετών Κατ/των Α’, Β’, Γ’ κατηγορία (με 3ετία)
· Β. Τεχνιτών από 18 ετών Κατ/των Πολυτελείας (με 3ετία)
· Τεχνίτες Καταστημάτων Α’ Κατηγορίας & Αυτοτελών Εργαστηρίων
· Τεχνίτες Καταστημάτων Β' & Γ' Κατηγορίας
· Τεχνίτες Καταστημάτων Πολυτελείας

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.07 / 9.8.2012

Ανανεωμένη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

 


 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.06 / 3.8.2012

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας
2. Ιδιωτικές Κλινικές
3. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Κέρκυρας
4. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου Κρήτης
5. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ρόδου
6. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.05 / 25.7.2012

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Αισθητικοί Πτυχιούχοι και Εμπειρικοί
2. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου Κρήτης
3. Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.04 / 11.7.2012

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Μελετητικές και Εργοληπτικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας
2. Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.03 / 11.6.2012

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Δημοσίου
2. Εκδοροσφαγείς – Εκδοροτεμαχιστές – Ακροκαθαριστές - Εργ/τες Εντέρων όλης της χώρας
3. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ
4.

ΝΕΑ! Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

5. ΝΕΑ! Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.02 / 30.3.2012

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
2. Δημοσιογράφοι Μέλη ΕΣΠΗΤ (Περιοδικά Εκδοτικών Επιχειρήσεων Μέλη ΕΣΠΗΤ)
3. Δημοσίου
4. Μυλεγράτες όλης της χώρας
5. Ραδιοτηλεφωνητές, Εκφωνητές & Χειριστές Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος
6. Τεχνικοί Τύπου (Εργατοτεχνίτες Τυπογράφοι) Επαρχιακών Εφημερίδων
7. Τεκμαρτά Ημερομίσθια ΙΚΑ

 

Premium HRM Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 2.30.01 / 16.1.2012

Ανανεωμένες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
1. Κινηματογράφων όλης της χώρας
2. Μακαρονοτεχνίτες όλης της χώρας
3. Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Επιχειρήσεων