Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: WinEra Essential

 

WinEra Essential: 6.10.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες
 
WinEra Essential: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.00
WinEra Essential: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 5.91
WinEra Essential: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 5.90
WinEra Essential: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 5.80
WinEra Essential: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 5.70

 


WinEra Essential: 6.10.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε κατά τη διαγραφή αναλυτικής γραμμής είδους.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην αναζήτηση των παραστατικών με F9 ή Ctrl+F9 ή F10, προστέθηκε τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, το πεδίο «Α.Φ.Μ.» από τη Διαχείριση Πελατών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Βασικά», προστέθηκε το πεδίο  «Περιβαλλοντικό Τέλος». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν το συγκεκριμένο είδος συνδέεται με περιβαλλοντικό τέλος, έτσι ώστε στην τιμολόγηση να μην επιμερίζονται σε αυτό εκπτώσεις, επιβαρύνσεις και διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης.
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Κατηγορίες Φ.Π.Α. Ειδών» προστέθηκε νέα κατηγορία  «Περιβαλλοντικό Τέλος». Η νέα κατηγορία είναι διαθέσιμη για σύνδεση με τα είδη που αφορούν χρέωση περιβαλλοντικού τέλους (πλαστικές σακούλες). Αν χρησιμοποιείτε το Winera σε σύνδεση με τη ταμειακή μηχανή θα πρέπει να συνδέσετε τη συγκεκριμένη κατηγορία με το νέο τμήμα που έχετε ανοίξει στη ταμειακή και αφορά το περιβαλλοντικό τέλος έτσι ώστε να εμφανίζεται η αξία του σε διαφορετικό τμήμα στην εκτύπωση του Ζ.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις», στο κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής», προστέθηκε η επιλογή «Όλα τα Πάγια» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς την να απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης όλα τα πάγια ανεξαρτήτως ημερομηνίας τερματισμού ζωής
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων» έχετε πλέον τη δυνατότητα πατώντας διπλό κλικ σε κάποια εγγραφή να τη δείτε αναλυτικά.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση Α/Α Κινήσεων (ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)», και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς το να διορθώσετε το Α/Α κίνησης ώστε να μην εμφανίζονται προβλήματα λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων από μία εγγραφών με ίδιο Α/Α στην ίδια χρήση.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες

ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, έχει προστεθεί η δυνατότητα να εκδίδετε παραστατικά άνευ ΦΠΑ ανεξάρτητα από το καθεστώς ΦΠΑ του πελάτη, για την κάλυψη του  άρθρου 39α του ν. 2859/2000. Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει:
Κατά την διάρκεια της τιμολόγησης στο πεδίο «Απαλλαγή ΦΠΑ–39α» να επιλέξετε «Ναι», έτσι ώστε να μην γίνει υπολογισμός ΦΠΑ για όλα τα είδη του παραστατικού.
Στην φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού να προσθέσετε το πεδίο «Απαλλαγή ΦΠΑ – 39α», (Παράμετροι-Φόρμες Εκτύπωσης/Φόρμες Τιμολογίων) έτσι ώστε κατά την εκτύπωση του τιμολογίου να τυπωθεί το κείμενο «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής», όπως προβλέπει ο νόμος.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση μόνο Εγγραφών από Courier;», και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «Ναι» να απεικονίσετε μόνο τις εγγραφές που έχουν προέλθει από την διαδικασία του courier.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ισοζύγιο Λογαριασμών ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο [181] «Απαλλαγή ΦΠΑ-39α». Εάν θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αυτό σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Η έκδοση 6.10.01 για τη σωστή λειτουργία της τιμολόγησης απαιτεί την εγκατάσταση και χρήση του bullzip pdf εκτυπωτή. Αν δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή, κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και έχετε την δυνατότητα εγκατάστασής του. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης το ίδιο μήνυμα θα εμφανιστεί στο άνοιγμα της οθόνης τιμολόγησης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να τον εγκαταστήσετε για να συνεχίσετε στην τιμολόγηση.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» και έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχεία pdf που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα παραστατικά και τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών παραστατικών, τα οποία έχουν αποσταλεί χωρίς να έχουν τυπωθεί. Μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοστεί και σε φυσικά παραστατικά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μορφή pdf.  cid:image005.gif@01D33780.88A7B470
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ενημέρωση Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» μέσω της οποίας έχετε την δυνατότητα να ενημερώσετε τα δεδομένα για την εκτύπωση παραστατικών σε pdf για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί είτε κανονικά είτε ηλεκτρονικά πριν την έκδοση 6.10.00.  cid:image005.gif@01D33780.88A7B470
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» και έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχεία pdf που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα παραστατικά και τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών παραστατικών, τα οποία έχουν αποσταλεί χωρίς να έχουν τυπωθεί. Μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοστεί και σε φυσικά παραστατικά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μορφή pdf.  cid:image005.gif@01D33780.88A7B470
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ενημέρωση Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» μέσω της οποίας έχετε την δυνατότητα να ενημερώσετε τα δεδομένα για την εκτύπωση παραστατικών σε pdf για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί είτε κανονικά είτε ηλεκτρονικά πριν την έκδοση 6.10.00.  cid:image005.gif@01D33780.88A7B470
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.58 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.56 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.51 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.47 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.45 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.36 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.35 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.34 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.33 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.32 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.31 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

 


WinEra Essential: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχει επιλυθεί το πρόβλημα στη χρήση του προγράμματος με λειτουργία λίστας.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύνδεση με DCRS Retail System
Kύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «Ενημέρωση Κινήσεων από DCRS» είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή διαφορετικού «Λογαριασμού Λογιστικής» στη «Διαχείριση Πελατών» ανά υποκατάστημα. Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να δηλώσετε  τον λογαριασμό που επιθυμείτε στην επιλογή «Λοιπά Υποσυστήματα/Σύνδεση με DCRS Retail System/Παράμετροι Σύνδεσης Retail System» στο πεδίο «Λογ/μός Λογ/κής».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο [541] «Synthex Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό Synthex με σήμανση Τύπου Α (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες /Παραστατικά/Σήμανση Παραστατικού). Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εκτυπώνει στο συγκεκριμένο πεδίο τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού με την γραμμογράφηση που έχει υλοποιηθεί από την Synthex ώστε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Α να μπορέσει να εξάγει σωστά  e.txt αρχεία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.58 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.56 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Στοιχεία Παραστατικού» προστέθηκε μια επιπλέον στήλη «% Κέρδους Markon» η οποία απεικονίζει το ποσοστό κέρδους με βάση την αξία πώλησης.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Αποθήκη», «Πίνακας 1 έως 5», «Μεταβλητή 1 έωςαπό τη «Διαχείριση Ειδών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).Επιπλέον το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον πεδίο υποχρεωτικό.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε το κριτήριο «Κωδικός Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επιπλέον προστέθηκε νέα φόρμα εκτύπωσης «Εκκρεμή Παραστατικά με Ανάλυση Ειδών_Παρτίδων» η οποία απεικονίζει στο αποτέλεσμα και το κωδικό παρτίδας που έχει καταχωρηθεί στη κίνηση.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.Καρτέλες Ειδών/Προμηθευτών(Επισήμων)» προστέθηκε  τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κατηγορία Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στις φόρμες πώλησης φυτοφαρμάκων (F04,F05),  στο πεδίο «Καλλιέργεια» έχουν προστεθεί δύο επιπλέον στήλες «Ημερομηνία Από» και «Πληροφορίες» καλλιέργειας.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκε τo κριτήριο «Προμηθευτές ME Κίνηση», το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Υπόλοιπα», έχει προστεθεί επιλογή εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκαν τα κριτήρια «Καθεστώς Φ.Π.Α» του πελάτη και «Ποσοστό Φ.Π.Α» της κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κόστος Υπόλοιπων- Κατάσταση Απογραφής» υπολογίζεται  «Τιμή Μονάδος» και για τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Eίδη Προς Παραγγελία» προστέθηκε νέα φόρμα εκτύπωσης  «Είδη Προς Παραγγελία (Χωρίς Όριο Παραγγελίας)» η οποία απεικονίζει στο αποτέλεσμα και τα είδη για τα οποία δεν έχει συμπληρωθεί όριο παραγγελίας στη Διαχείριση Ειδών (Υπόλοιπα).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές

ΝΕΟ! Στην «Αλλαγή Κατάστασης Δελτίων Αποστολής» το κριτήριο «Κωδ.Πελ/Προμ» άλλαξε σε Από-Έως και έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία για παραπάνω από έναν πελάτη.

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Αξιογράφων» το πεδίο της αιτιολογίας ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την επωνυμία του συναλλασσόμενου που θα επιλέξετε.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Αν κατά την On Line επικοινωνία με τη ταμειακή χρησιμοποιείτε Barcode στο οποίο έχετε καταχωρήσει τη 1η ή τη 2η Μονάδα Μέτρησης του είδους, η ενημέρωση των εγγραφών στο Winera θα γίνει με βάση αυτή τη Μονάδα Μέτρησης.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκε το κριτήριο «Αναδίπλωση Αιτιολογίας». Το νέο κριτήριο έχει προεπιλεγμένη τιμή  «Ναι» και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης εμφανίζετε πλέον ολόκληρη η αιτιολογία της εγγραφής.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούρια εκτύπωση «Πλήθος Εγγραφών ανά Χρήστη», η  οποία απεικονίζει το πλήθος εγγραφών που έχουν κάνει οι χρήστες της εφαρμογής ανά εταιρία.
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Αντιλογισμού» στις αναλυτικές γραμμές έχει προστεθεί η στήλη «Έκδοση/Λήψη» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε συμψηφιστικές εγγραφές μεταξύ πελατών και προμηθευτών στην ίδια εγγραφή.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ. Αποσβεσμένων Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.51 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση, οι φόρμες λιανικής με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία πελάτη & παραστατικού λειτουργούν πλέον κανονικά.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημέρωση της εφαρμογής με νέα γραμματοσειρά για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν μετά το Creators Update (ver. 1703) που κυκλοφόρησε η Microsoft σε λειτουργικό Windows 10.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Α.Φ.Σ. Μ.Κ.(xml)»,«Αξία Μ.Κ.(xml)»,«Φ.Π.Α. Μ.Κ.(xml)».Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής», στο παράθυρο «Επιλογή Πελάτη-Προμηθευτή», έχει προστεθεί και η στήλη με τον «ΑΦΜ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετροι Εταιρίας
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών» έχει προστεθεί το πεδίο «E-mail Ηλεκτρ.Τιμ.», το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε ένα e-mail αποστολής των ηλεκτρονικών τιμολογίων, διαφορετικό από το email του χρήστη ο οποίος κάνει την αποστολή, π.χ. το email του λογιστηρίου της εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση το συγκεκριμένο email να έχει προστεθεί στο outlook του χρήστη από τον οποίο γίνεται η αποστολή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον με αναβαθμισμένη έκδοση η οποία  περιλαμβάνει και δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Μαζική Αποστολή E-Mail», προστέθηκε το κριτήριο «Πελάτες χωρίς e-mail;» το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε με e-mail και τις κινήσεις των πελατών για τους οποίους δεν έχει καταχωρηθεί e-mail στη Διαχείριση Πελατών.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ/τική Καρτέλα Πελάτη-Είδους» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε τo κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως» το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Πελάτες ME Κίνηση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Περιγραφή - Σχόλια». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα σε όλες τις ταμειακές που χρησιμοποιούν την On Line επικοινωνία να τυπώνετε την  Περιγραφή  Barcode στη θέση της Περιγραφής Είδους, με την προϋπόθεση ότι η Περιγραφή  Barcode έχει καταχωρηθεί στη Διαχείριση Ειδών.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση « Υπόλοιπα Λογαριασμών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Πίνακας 1-5», από τη «Διαχείριση Λογαριασμών», tab «Οριζόμενα» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «%  ΕΛΠ Απόσβ.».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Διόρθωση στο αρχείο υποβολής του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.47 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Διαχείριση Ειδών» έχει επιλυθεί το πρόβλημα κατά το άνοιγμα του παραθύρου που εμφανιζόταν σε κάποια μηχανήματα στην έκδοση 6.00.46.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών», στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 13 και 14 της ΠΟΛ.1025/2017.
Κύριες Εργασίες
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε τo κριτήριο  «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκαν  στο  αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο  «Επωνυμία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παρ/κών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν  στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Σύνολο Υπολογιζόμενο 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Σας δίνεται πλέον η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την ταμειακή RBS ELIO WEB και σαν φορολογικό εκτυπωτή.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκαν οι κωδικοί 13, 14 οι οποίοι αναφέρονται στην ΠΟΛ.1025/2017.
ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1025/2017
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.00.45 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών βάσει Υπολοίπων» είναι πλέον διαθέσιμο στην έκφραση των ετικετών το πεδίο  «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφορία, πρέπει να τα προσθέσετε στην ετικέτα επιλέγοντας μέσα από την εκτύπωση τα «Χαρακτ/τικά Πεδίων» και κατόπιν την «Έκφραση».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σύνδεση με DCRS Retail System
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Υπόλοιπα Ειδών Retail System», στην οποία απεικονίζεται το υπόλοιπο της αποθήκης ενσωματώνοντας και τις πωλήσεις από το IME Retail που δεν έχουν μεταφερθεί στο WinEra.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Πωλήσεις Retail System», στην οποία απεικονίζονται οι πωλήσεις από το IME Retail που δεν έχουν μεταφερθεί στο WinEra.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Σας δίνετε πλέον η δυνατότητα να στείλετε παραστατικά ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείτε προηγουμένως η εκτύπωσή τους.  
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ημερήσια Κίνηση Ταμείου» προστέθηκαν τα κριτήρια «Εμφάνιση Επιταγών», «Εμφάνιση Καρτών» και «Εμφάνιση Ταμειακών». Επιλέγοντας ΟΧΙ σε ένα ή και περισσότερα από αυτά, έχετε πλέον τη δυνατότητα να μην εμφανίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης το συγκεκριμένο είδος κινήσεων.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις
Εντύπων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) έχετε πλέον τη δυνατότητα να βλέπετε την ανάλυση των κωδικών του έντυπου που αντλούν στοιχεία από την εφαρμογή.  Συγκεκριμένα, πατώντας σε έναν τέτοιο κωδικό, π.χ. 303, εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις κινήσεις λογιστικής (Κινήσεις) και τους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ (Λογαριασμοί) από τα οποία ο κωδικός έχει ενημερωθεί. Κάνοντας διπλό κλικ σε μία κίνηση ή σε έναν λογαριασμό, εμφανίζεται η καταχωρημένη κίνηση ή τα στοιχεία του λογαριασμού αναλυτικά. Οι κωδικοί της εκτύπωσης που παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης έχουν μορφή κουμπιών.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών-Διαχείριση Προμηθευτών
Είναι δυνατή η εύρεση στοιχείων μητρώου ΓΓΠΣ σε win 7, 8, 8.1, 10 μετά την αναβάθμιση του πρωτόκολλου επικοινωνίας TLS 1.2 του taxisnet.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
 
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκε η επιλογή  «Προβολή» από την οποία έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο site του Taxis και να υποβάλετε τις διορθώσεις για τις εισροές. Εμφανίζεται και μήνυμα υπενθύμισης μόλις πατήσετε την επιλογή «TAXISnet» .
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», στο πεδίο «Διαγραφή Περιόδου», προστέθηκαν οι επιλογές «Ναι-Εκροές», «Ναι-Εισροές», «Ναι-Όλα». Και έχετε πλέον την δυνατότητα να επιλέξετε για ποιο είδος συναλλαγής θέλετε να αποστείλετε στο Taxis  μηδενικό xml αρχείο με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία  «Καθεστώς Φ.Π.Α» του πελάτη , «Ποσοστό Φ.Π.Α» της κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επίσης στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης το πεδίο «%ΦΠΑ», απεικονίζει πλέον το ΦΠΑ της κίνησης και όχι του είδους.
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ισοζύγιο Ειδών ανά Ημέρα-Χαρακτ/τικά», στην οποία απεικονίζεται η κίνηση του είδους με ανάλυση ανά χαρακτηριστικό.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ημερολόγιο», στην πρότυπη φόρμα «Γενικό Ημερολόγιο (Α4)», προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Από Ημερομηνία», «Έως Ημερομηνία».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις
Οι καταστάσεις ΕΛΠ λειτουργούν πλέον κανονικά στην εταιρία με λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.36 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά την αποθήκευση παραστατικού σε Acrobat Reader(pdf), στο προτεινόμενο όνομα αρχείου έχει προστεθεί στο τέλος και ο κωδικός πελάτη.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Χρήστης Τελ.Εγγραφής», στο οποίο αποθηκεύεται το όνομα του χρήστη που έκανε τελευταίος αλλαγή στην εγγραφή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Βοηθητικές
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α» προστέθηκε το πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός», στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε αν ένας λογαριασμός συμμετέχει στις «Απαλλασσόμενες Συν/γες ΠΟΛ.1262/93», για να είναι δυνατή η απεικόνιση αυτών των συναλλαγών στην εκτύπωση «Οικονομική Διαχείριση/ Εκτυπώσεις/ ΚΕΠΥΟ/ Απαλλασσόμενες Συναλλαγές (ΠΟΛ.1262/93)».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.35 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε νέο on line σύστημα Βοήθειας, με πλούσιο πληροφοριακό υλικό στο οποίο μπορείτε να ανατρέχετε για απορίες και ερωτήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι πατώντας F1 έχετε πρόσβαση στη Γενική Βοήθεια της εφαρμογής (από  το ευρετήριο, τα περιεχόμενα ή τη λειτουργία της αναζήτησης) ενώ  πατώντας Shift+F1 μπορείτε να λάβετε ειδική βοήθεια σε επίπεδο πεδίου για τη λειτουργία του προγράμματος στην οποίο βρίσκεστε.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «2 Τηλέφωνο», «Fax», «Telex». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα «Μεταφορά σε Εταιρία ΕΛΠ», από την οποία μπορείτε να μεταφέρεται όλα τα στοιχεία από την εταιρία με το γενικό λογιστικό σχέδιο στην εταιρία ΕΛΠ και να χρησιμοποιείτε πλέον το νέο λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ, όπως αυτό δημιουργείτε από τις αντιστοιχίες λογαριασμών ΕΓΛΣ με λογαριασμούς ΕΛΠ που έχετε κάνει στην εταιρία σας.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 6.00.34 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής γίνεται πλέον αυτόματη προσαρμογή στο πλάτος του χαρτιού, όταν το πλάτος της εκτύπωσης είναι μεγαλύτερο από το όριο εκτύπωσης του επιλεγμένου χαρτιού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Διαφορές Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης», από την οποία έχετε την δυνατότητα καταχώρισης των διαφορών Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ημερολόγιο Διαφ. Λογιστ - Φορολ Βάσης», στην οποία απεικονίζονται οι διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης που έχουν καταχωρηθεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.33 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Έντυπο Περιοδικής Φ.Π.Α. (Φ2)
Στην επιλογή «Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)- Πρόσθετα πεδία» έχει επιλυθεί το πρόβλημα στην καταχώριση στοιχείων.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.32 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις εκτυπώσεις και τα παραστατικά της εφαρμογής σε μορφή PDF ( Acrobat Reader) με τον εικονικό εκτυπωτή Bullzip PDF. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι» και στο πεδίο «Δημιουργία pdf με χρήση bullzip εκτυπωτή» να επιλέξετε «Ναι». Αν στον υπολογιστή σας δεν είναι ήδη εγκατεστημένος ο συγκεκριμένος pdf εκτυπωτής, τότε την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε μέσα από την εφαρμογή θα σας ζητηθεί να τον εγκαταστήσετε. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όλα τα τερματικά που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» προστέθηκε το κριτήριο «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις
Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2016, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2016.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ!  Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int) στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1084/2016.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.31 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των πεδίων «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml)», «Αξία ΜΚ (xml)» και  «Φ.Π.Α ΜΚ (xml)». Τα πεδία αυτά προστέθηκαν αυτόματα με την αναβάθμιση 6.00.31 στο footer των Πρότυπων Καταχωρητικών Φορμών Τιμολόγησης. Στην περίπτωση που τα νέα πεδία είναι συμπληρωμένα σε μία κίνηση Τιμολόγησης, τότε  στην επιλογή Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ το πρόγραμμα δεν κάνει υπολογισμούς για τη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά εμφανίζει τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία αυτά.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» προστέθηκε το κριτήριο «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «% ΕΛΠ», «Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Συνολικές Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία»,  και  «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποσβέσεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «Συνολική Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» και  «Συνολική Αναπόσβεστη Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
1. ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκαν τα πεδία «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml)», «Αξία ΜΚ (xml)» και «Φ.Π.Α ΜΚ (xml). Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
2. ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Αξιογράφων» προστέθηκαν τα πεδία «Οριζ.Κείμενο 1 έως 10 Κίνησης», «Λεκτικό Αντιγράφων Παρ/κού». Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Χαρακτηριστικά Ειδών» προστέθηκε η στήλη «Σ.Εμφ.» (Σειρά Εμφάνισης) και έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τη σειρά εμφάνισης με την οποία θέλετε να απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά του είδους στην οθόνη που ανοίγει κατά την Τιμολόγηση.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών» προστέθηκε η ταμειακή RBS ELIO WEB στη λίστα των διαθέσιμων ταμειακών μηχανών στο πεδίο «Περιγραφή» και σας δίνεται η δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε για On Line επικοινωνία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος (DC_6288 ) που αφορά την πώληση Φυτοφαρμάκων και ελέγχει αν ο κωδικός έγκρισης του είδους δεν είναι συνδεδεμένος με τη καλλιέργεια του πελάτη, στην επιλογή «Θεραπείες Ασθενειών Καλλιεργειών»(Πωλήσεις-Αγορές/ Πωλήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων /Κύριες Εργασίες). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πόλη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Όριο Πίστωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Με την αναβάθμιση 6.00.28 ενημερώθηκαν οι πρότυπες εταιρίες με καινούριες Εγκρίσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Μπορείτε να τις μεταφέρετε στην εταιρία σας από την επιλογή Μεταφορά Πινάκων Δεδομένων από Εταιρία (Παράμετροι/Διαχείριση-Παράμετροι Εταιριών). Εκεί, θα πρέπει να επιλέξετε:
• κάποια από τις πρότυπες εταιρίες της DC (900, 995, 997, 998, 999) ανάλογα με τη μορφή του λογιστικού σας σχεδίου
• τον πίνακα «Έγκριση Είδους» και
Εισαγωγή μόνο νέων εγγραφών.

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Βασικά Στοιχεία», στην ενότητα «Barcode», έχουν προστεθεί 7 νέες στήλες που συμβάλλουν σημαντικά στην ταχύτητα και αποδοτικότητα της  τιμολόγησης. Πρόκειται για τις στήλες:  «Ποσότητα», «Μον.Μέτρ», «1ο Χαρακ/τικό», «1ο Υποχαρακ/τικό», «2ο Χαρακ/τικό», «2ο Υποχαρακ/τικό»  και «Βασικό Barcode». Στη στήλη «Βασικό Barcode» έχετε τη δυνατότητα να χαρακτηρίσετε ένα από τα Barcode του είδους ως βασικό. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει το  συγκεκριμένο barcode στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών Βάσει Κινήσεων» (Αποθήκη/Εκτυπώσεις/Barcode) ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί barcode στην κίνηση. Στις υπόλοιπες  περιπτώσεις που δεν έχει επιλεγεί κάποιο βασικό barcode, στην εκτύπωση εμφανίζεται το 1ο  barcode που είναι καταχωρημένο στο είδος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Σύνδεση Λογαριασμών με Καταστάσεις ΕΛΠ» ενημερώθηκε η Κατάσταση Β5. Προστέθηκαν οι γραμμές 11 Μείον Αποσβεσμένα και 12 Απομειωμένα.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στον «Υπολογισμό Αποσβέσεων» έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος, ο οποίος αφορά το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» και ελέγχει αν υπάρχουν πάγια με μηδενικό συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ για τα οποία δεν θα υπολογιστούν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ. Στο τέλος της διαδικασίας έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάγια αυτά πατώντας «Ναι» στο μήνυμα  «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;» (DC_6287). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» έχει προστεθεί το μήνυμα DC_6287 με περιγραφή «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;», το οποίο αφορά στον Υπολογισμό αποσβέσεων. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το νέο μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στις επιλογές του πεδίου «Κατηγορία Φ.Π.Α.», προσθέτονται αυτόματα οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. 24% και 17% που ισχύουν από 01/06/2016.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» έχει επιλυθεί το πρόβλημα κατά το άνοιγμα του παραθύρου που εμφανιζόταν σε κάποια μηχανήματα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος (DC_6284) που αφορά στους νέους συντελεστές Φ.Π.Α (24%, 17%) και ελέγχει αν υπάρχουν είδη με ποσοστά ΦΠΑ που είναι παλαιότερα από αυτά που ισχύουν την 01/06/2016. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών» προστέθηκε η ταμειακή ARCADIA NET στη λίστα των διαθέσιμων ταμειακών μηχανών στο πεδίο «Περιγραφή» και σας δίνεται η δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε για On Line επικοινωνία.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός Αντισυμβ.Λογ/σμού» και «Περιγραφή Αντισυμβ.Λογ/σμού», τα οποία απεικονίζουν τον λογαριασμό που κινείται στην εγγραφή μαζί με το λογαριασμό του ταμείου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αποσβέσεις Παγίων» προστέθηκε η καινούρια φόρμα εκτύπωσης «Αποσβέσεις Παγίων ΕΛΠ» στην οποία απεικονίζονται τα νέα πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» και «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» έχει προστεθεί το μήνυμα DC_6284 με περιγραφή «Το είδος %s στο παραστατικό έχει ποσοστά Φ.Π.Α. που δεν ισχύουν από την 01-06-2016 και ύστερα!», το οποίο αφορά στην Τιμολόγηση. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το νέο μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται».
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αλλαγή Ποσοστών Φ.Π.Α.», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των συντελεστών Φ.Π.Α σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1061/2016 Άρθρο 52, η οποία αφορά στην αλλαγή του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α από 23% σε 24% και από 16% σε 17% και η οποία ισχύει από 01/06/2016.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Η δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον κανονικά σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής για Windows 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Κινήσεις Παραστατικών», το πεδίο «Κατάσταση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στο πεδίο «Κωδ.Πελάτη» της επιλογής «Κινήσεις Ειδών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση (F9) και σε πελάτες και σε προμηθευτές.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «ΑΦΜ» που αφορά στο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Εκτύπωση Αμοιβών από Επιχ.Δραστ.» προστέθηκε το κριτήριο «Ομαδοποίηση ανά Προμηθευτή». Αν επιλέξετε Ναι εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης σύνολα ανά προμηθευτή.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο [540] «Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό με σήμανση Τύπου Α  (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες /Παραστατικά/Σήμανση Παραστατικού). Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εκτυπώνει στο συγκεκριμένο πεδίο τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού με την προτεινόμενη από το νόμο γραμμογράφηση ώστε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Α να μπορέσει να εξάγει σωστά e.txt αρχεία.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην γραμμή εργαλείων του προγράμματος Υπολογιστής αριθμητικών πράξεων.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» και «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκε το κριτήριο «Να συμπεριληφθούν τα Συνοδευτικά Δελτία;». Όταν επιλέγετε Όχι δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης τα ΔΑ.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε το κριτήριο  «Κωδ.Κίνησης». Με βάση τον κωδικό κίνησης και την περίοδο που θα επιλέξετε στα κριτήρια, το πρόγραμμα θα εμφανίσει ποσά στις στήλες Μην.Χρέωση–Μην.Πίστωση μόνο για τους λογαριασμούς που έχουν κινηθεί με τον συγκεκριμένο κωδικό κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Γενικό Ημερολόγιο» προστέθηκε το «Α/Α Ημερολογίου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκαν:
• η «Κατάσταση Β.3» η οποία αφορά την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης στην περίοδο,
• η «Κατάσταση Β.5» η οποία αφορά τον ισολογισμό πολύ μικρών οντοτήτων και
• η «Κατάσταση Β.6» η οποία αφορά την κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων» προστέθηκε το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» που αφορά στο ποσοστό με το οποίο θα γίνεται η απόσβεση σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από το έτος 2015 και ύστερα. Με βάση τα ΕΛΠ οι αποσβέσεις υπολογίζονται από την ίδια μέρα που αποκτήθηκε ένα πάγιο και όχι από τον επόμενο μήνα. Στο tab «Κινήσεις Αποσβέσεων» προστέθηκαν τα αντίστοιχα πεδία ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» κλπ. Με την αναβάθμιση του προγράμματος στην έκδοση 6.00.24 το %ΕΛΠ ενημερώνεται αυτόματα βάσει του %Καν.Απόσβ.  και υπάρχει η δυνατότητα να το αλλάξετε. Για αποσβέσεις ετών μικρότερων του 2015 το πρόγραμμα ενημερώνει αυτόματα τις αποσβέσεις ΕΛΠ με τις αποσβέσεις που είχαν δημιουργηθεί με βάση τα %Καν.Απόσβεσης. Από το έτος 2015 και μετά οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο για τα ΕΛΠ και η διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των συνόλων της Κανονικής και της ΕΛΠ απόσβεσης θα εμφανίζεται στο πεδίο «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Τα καινούρια πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» κλπ απεικονίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης  «Αποσβέσεις Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα οι «Κωδικοί INTRASTAT» για το 2016.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μαζική Διαγραφή Κινήσεων» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. Στην Τιμολόγηση, κατά την αποθήκευση είσπραξης με Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ, o πίνακας Συσχέτισης Παραστατικών εμφανίζεται πλέον όχι μόνο την πρώτη φορά που αποθηκεύετε την κίνηση (με F12), αλλά κάθε φορά που αποθηκεύετε τροποποιημένη κίνηση.
2. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» και στη «Διαχείριση Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «E-Mail».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδ. Κατηγορίας» και «Περιγραφή Κατηγορίας Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΝΕΟ! Στο μενού Οικονομική Διαχείριση προστέθηκε η ενότητα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η νέα ενότητα περιέχει πλήθος λειτουργιών και όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2015 τα Ε.Λ.Π. θα εφαρμοσθούν σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το είδος των βιβλίων που τηρεί, διπλογραφικά ή απλογραφικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:                   
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού η επιλογή «Φόρμες Λογιστικής», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε φόρμες εκτύπωσης λογιστικών σημειωμάτων με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείτε Φόρμα Τιμολογίου. Επισημαίνουμε ότι το Winera Essential  σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε λογιστικά σημειώματα, όπως απόδειξη είσπραξης, απόδειξη πληρωμής, απόδειξη μισθοδοσίας κ.λπ.. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπείτε στην καινούρια επιλογή και πατήστε Shift+F1 για να ανοίξει η βοήθεια του προγράμματος.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα εκτύπωσης αύξουσας αρίθμησης στα παραστατικά της  Τιμολόγησης. Αν θέλετε να έχετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει από την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών» να προσθέσετε στα σύνολα της καταχωρητικής σας φόρμας τα πεδία «Μετρητής 1», «Μετρητής 2», «Μετρητής 3», «Μετρητής 4», «Μετρητής 5» και, επιπλέον, να ορίσετε την αρίθμηση κάθε μετρητή από την επιλογή «Πωλήσεις-Αγορές/ Πίνακες/ Αρίθμηση Μετρητών Τιμολόγησης». Αν επιθυμείτε να τυπώνονται τα παραπάνω πεδία, πρέπει από την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Εκτύπωσης/Φόρμες Τιμολογίων» να προσθέσετε τα πεδία και στην εκτυπωτική σας φόρμα.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο «Οριζ.Κείμενο 11 (Κίνησης)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο μετασχηματισμένο παραστατικό δεν μεταβάλλει πλέον την κατάσταση του αρχικού παραστατικού.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε  στα κριτήρια το «Υπόλοιπο Μεγαλύτερο από» και, στο αποτέλεσμα, το πεδίο «Πωλητής». Το πεδίο αυτό  αφορά στον πωλητή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2.  ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλα Πελάτη-Είδους (Συγκ/τικά)» προστέθηκε το κριτήριο «Κωδ.Παραλήπτη» στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν παραλήπτη χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό ; π.χ. 30.00.00.0001;30.00.00.0002;30.00.00.0003. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3.  ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν, τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα, τα πεδία «Οριζ. Κείμενο Κίνησης 1 - 11» και «Αριθμός Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την πρόσθετη αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επιπλέον, προστέθηκε ενημερωτικό μήνυμα το οποίο εμφανίζεται στην περίπτωση που έχουν γίνει πάνω από μία απογραφές στην ίδια χρήση. Παρόμοιο μήνυμα προστέθηκε στις «Καρτέλες Προμηθευτών».
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Από την επιλογή «Βεβαιώσεις Αμοιβών Επιχ.Δραστ.-Internet» είναι δυνατή η Αποστολή μέσω Internet των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα για το Φορολογικό Έτος 2015.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών βάσει Κινήσεων» είναι πλέον διαθέσιμα στην έκφραση των ετικετών τα πεδία  «Επωνυμία Πελ./Προμ.»,«Διεύθυνση Πελ./Προμ.», «Επωνυμία Εταιρίας», «Όνομα Εταιρίας» και «Διεύθυνση Εταιρίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφορία, πρέπει να τα προσθέσετε στην ετικέτα επιλέγοντας μέσα από την εκτύπωση τα «Χαρακτ/τικά Πεδίων» και κατόπιν την «Έκφραση».
2.  ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Barcodes ανά Είδος» προστέθηκαν τα πεδία «Περιγραφή Υποχαρακτηριστικού 1» και «Περιγραφή Υποχαρακτηριστικού 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» η Αποθήκευση σε Excel Χωρίς Χρήση MS Office λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε το πεδίο «Υπεύθυνος» στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Τζίρος Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Δημιουργήθηκε η εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα». Με αυτή την εκτύπωση μπορείτε να δείτε το πώς διαμορφώνεται το υπόλοιπο των πελατών σε μηνιαία βάση για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, ανεξαρτήτως χρήσεως.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια οι  «Οριζόμενοι Πίνακες Κίνησης 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» είναι πλέον δυνατή η αποστολή της η διαδοχική αποστολή «ΜΥΦ» για τις υπόχρεες εταιρίες χωρίς να χρειάζεται να βγείτε από το πρόγραμμα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές»   στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα με τη καταχώρησης μιας παραγγελίας να γίνεται η «δέσμευση» των υλικών ή συστατικών μιας «Συνταγής». Για να έχετε την παραπάνω δυνατότητα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε  τις κάτωθι  παραμέτρους του παραστατικού:
  • Παραγγελίας τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Δέσμευση».
  • Όταν η παραγγελία μετασχηματίζεται σε οποιοδήποτε επίσημο παραστατικό διακίνησης (πώλησης) οι παράμετροι θα πρέπει να πάρουν τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/ Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Αποδέσμευση».
  • Σε περίπτωση που το επίσημο παραστατικό διακίνησης (πώλησης) ακυρώνεται.
οι παράμετροι του ακυρωτικού παραστατικού θα πρέπει να πάρουν τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Δέσμευση».

Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Υπόλοιπα» θα εμφανίζουν αυτόματα με διπλό κλικ στο πεδίο «Δεσμευμένο» το υπόλοιπο των κινήσεων των ειδών καθώς και των υλικών ή συστατικών μιας «Συνταγής». Εμφανίζεται πίνακας με όλες τις εγγραφές προέλευσης από τις οποίες προκύπτει το υπόλοιπο της παραγγελίας. Πατώντας διπλό κλικ σε μία συγκεκριμένη εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στην οθόνη καταχώρισης της κίνησης.

Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές» στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)-Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/9/2015 (με ημερομηνία υποβολής από 01/10/2015).
ΝΕΟ! Ο υπολογισμός στο νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη και το «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015.
Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) τα πεδία «Περιοχή Τιμοκαταλόγου», «Τρόπος Πληρωμής».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Οικονομικά» στα «Σχόλια»,  έχουν διπλασιαστεί οι γραμμές καταχώρησης και μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερους χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κωδικός Συσχέτισης». Επίσης, προστέθηκαν οι νέες στήλες «Ποσοστό % Φ.Π.Α», «.Αξία ΦΠΑ Είδους Κίνησης» και «Σύνολο Αξίας», ώστε η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνεται ανά συντελεστή  ΦΠΑ.
Εργασίες Έναρξης Χρήσης
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της επιλογής «Απογραφή Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο  «Τιμή Κόστους από Διαχείριση Ειδών» με τις τιμές:
«Όχι», «Μόνο αν είναι Μικρότερη», «Μόνο αν είναι Μεγαλύτερη», οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστείτε κατά την απογραφή την «Τιμή Κόστους» από τη «Διαχείριση Ειδών».
Συγκεκριμένα:
«Όχι»: Το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιεί στην απογραφή την Τιμή Κόστους από τη «Διαχείριση Ειδών».
«Μόνο αν είναι Μικρότερη»: Το πρόγραμμα θα αντικαθιστά την τιμή της αποτίμησης με την τιμή κόστους  από τη «Διαχείριση Ειδών», μόνο εφόσον η Τιμή Κόστους της Διαχείρισης Ειδών είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από την τιμή της αποτίμησης.
«Μόνο αν είναι Μεγαλύτερη»: Το πρόγραμμα θα αντικαθιστά την τιμή της αποτίμησης με την τιμή κόστους από τη «Διαχείριση Ειδών», μόνο εφόσον η Τιμή Κόστους της Διαχείρισης Ειδών είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από την τιμή της αποτίμησης. 
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015. Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες

Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Αλλαγής Ποσοστών Φ.Π.Α», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των ποσοστών Φ.Π.Α σύμφωνα με το Ν.4334/16.07.2015 ΦΕΚ Α80 όσον αφορά στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (6,5%).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
Στη «Διαχείριση Ειδών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να εμφανίζετε αυτόματα τις κινήσεις από τις οποίες έχουν προέλθει οι ποσότητες των αναμενόμενων και των δεσμευμένων ειδών με την «Ημερομηνία Παράδοσης του Είδους». Αρκεί να πάτε στο tab «Υπόλοιπα» και να πατήσετε διπλό κλικ στα πεδία «Αναμενόμενο» ή «Δεσμευμένο». Θα εμφανιστεί η «Ημερομηνίας Παράδοσης του Είδους» η οποία ενημερώνεται εφόσον, στη λειτουργία «Φόρμες Τιμολογίων» (Παράμετροι/Φόρμες Εκτύπωσης), έχετε προσθέσει στις γραμμές του παραστατικού την «Οριζόμενη Ημερ/νία 1 Κίνησης». Εμφανίζεται τότε πίνακας με όλες τις εγγραφές προέλευσης. Πατώντας διπλό κλικ σε μία συγκεκριμένη εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στην οθόνη καταχώρισης της κίνησης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον επιλέξετε τη φορολογική περίοδο παράδειγμα τον 4ο μήνα να πληκτρολογήσετε ποσά στους ειδικούς κωδικούς. Για παράδειγμα λοιπά προστιθέμενα, λοιπά αφαιρούμενα, χρεωστικό αρχικής δήλωσης κλπ. Η καταχώριση ποσών στο συγκεκριμένο πίνακα υπερισχύει των εγγραφών που πιθανόν έχετε κάνει από την Καταχώριση Κινήσεων.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Σχόλια Αναλυτικών Γραμμών» και «Σχόλια Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
ΝΕΟ! Στην περίπτωση που τιμολογείται ένα είδος που δεν θέλετε να αποστείλετέ στο site, αλλά επιθυμείτε να κρατήσετε  την πληροφορία σχετικά με το ποιο αγροτεμάχιο αφορά η πώληση, έχετε πλέον τη δυνατότητα  να το κάνετε. Πηγαίνετε στην επιλογή «Αποθήκη/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Ειδών», στο tab  «Εγκρίσεις Φυτοφ/κων», και συμπληρώνετε το πεδίο «Εμφάνιση σε Φυτοφάρμακα»  με την τιμή «Ναι». Με τη χρήση της παραπάνω δυνατότητας στην επιλογή «Πωλήσεις/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Πελατών», στο tab  «Αγροτεμάχια», θα εμφανιστεί το είδος που αφορούσε η πώληση, εφόσον στο πεδίο «Καλλιέργειες» επιλέξετε την καλλιέργεια που αφορούσε η πώληση.
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα να προσθέσετε  στο tab «Αγροτεμάχια» το «Τοπωνύμιο» του αγροτεμαχίου.
ΝΕΟ! Κατά την Τιμολόγηση,  όταν σε ένα αγροτεμάχιο περιλαμβάνονται δύο ή περισσότερες καλλιέργειες, προστέθηκε η δυνατότητα να ανοίγει λίστα επιλογής, ώστε να ενημερώνετε το πεδίο καλλιέργειας με το είδος της καλλιέργειας.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων» προστέθηκε η  δυνατότητα μαζικής κωδικοποίησης των νέων ειδών που προκύπτουν από τις εγκρίσεις με βάση τις ανάγκες του χρήστη. Επιλέγετε από το βασικό μενού «Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων/ Βοηθητικές Εργασίες/Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων».
Συμπληρώνετε αρχικά τα πεδία:
Αρχικά Ψηφία Κωδικού: έως τρία αλφαριθμητικά. 
Αριθμητικά Ψηφία Κωδικού: έως δέκα αλφαριθμητικά. 
Αφού ορίσετε τη μάσκα που σας ικανοποιεί, επιλέξτε όλους τους κωδικούς που επιθυμείτε να έχουν τη συγκεκριμένη κωδικοποίηση και με τη χρήση του κουμπιού «Εισαγωγή Επιλεγμένων Ειδών» εισάγετε τους νέους κωδικούς με «αύξουσα αρίθμηση». Στον παραπάνω πίνακα σε οποιαδήποτε στήλη μπορείτε να κάνετε «ταξινόμηση» .
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων» προστέθηκε η  δυνατότητα να κάνετε δημιουργία ειδών από εγκρίσεις που έχουν ήδη δημιουργημένο Κωδικό Νέου Είδους. Για να γίνει αυτό επιλέξτε στο tab «Επιλεκτική δημιουργία ειδών από εγκρίσεις που έχουν ήδη δημιουργημένο Κωδικό Νέου Είδους» και μετά πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή Επιλεγμένων Ειδών». Αυτόματα το πρόγραμμα τσεκάρει όλες τις γραμμές που έχουν «Κωδικό Νέου Είδους» και προχωρά στη δημιουργία των ειδών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγια Ειδών ανά Ημέρα» προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης η «Αποθήκη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Ημερομηνία Αγοράς Παγίου».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Προμηθευτών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Λογαριασμός Λογιστικής» και «Τρόπος Πληρωμής» από τα οικονομικά στοιχεία της Διαχείρισης Πελατών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το  «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κόστος Υπόλοιπων- Κατάσταση Απογραφής» προστέθηκαν   οι «Οριζόμενοι Αριθμοί» του είδους. Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή» προστέθηκε στο αποτέλεσμα  το πεδίο «Υπόλοιπο»,  το οποίο είναι το τρέχον υπόλοιπο όπως εμφανίζεται στις «Καρτέλες Πελατών».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την καταχώριση του «Intrastat» εμφανίζονται πλέον στον κωδικό είδους και οι τυχόν Συμπληρωματικές Μονάδες. Σε περίπτωση που το είδος έχει συμπληρωματική μονάδα και δεν έχει συμπληρωθεί η ποσότητά της εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει εάν το είδος δεν έχει συμπληρωματική μονάδα και συμπληρωθεί η ποσότητα.
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Profile Κινήσεων από Πίνακες (Header)
ΝΕΟ! Κατά την ενημέρωση κινήσεων από την επιλογή Profile Κινήσεων από Πίνακες έχει  προστεθεί το πεδίο «Τύπος Αυτοκινήτου» από τα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης Πελατών» από  το tab Αυτοκίνητα.
E-Shop
Βοηθητικές Εργασίες
Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site
ΝΕΟ! Στην «Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site» πραγματοποιήθηκε αλλαγή, ώστε να γίνεται ενημέρωση στο site και για είδη που δεν έχουν συμπληρωμένο το πεδίο «Υποοικογένεια».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή της Περιοδικής ΦΠΑ (Φ2) μέσω Internet τα πεδία δόσεις συμπληρώνονται  ορθά με τις τιμές «Ναι» και «Όχι».
Βοηθητικές Εργασίες
H επιλογή «Αυτόματος Υπολογισμός Περιοδικών Φ.Π.Α» επανα-υπολογίζει σωστά τις περιοδικές ΦΠΑ.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Υποστηρίζεται πλέον η «Νέα Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)» για το οικονομικό έτος 2015.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α» προστέθηκε το κουμπί  «Μαζική Αλλαγή Κατηγορίας Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α , επιλέγοντας το  εμφανίζονται οι λογαριασμοί εντύπων ΦΠΑ με τις παλιές κατηγορίες εκκαθαριστικής δήλωσης και την νέα  αντιστοιχιζόμενη τιμή.
Η εφαρμογή αυτόματα με βάση τις κατηγορίες που είχατε καταχωρίσει στους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ θα εμφανίζει στις στήλες «Νέα Κ.Ε1» και «Νέα Κ.Ε2» τις νέες κατηγορίες.  Αφού ελέγξετε τις αντιστοιχίσεις, κάνετε όπου απαιτείται τροποποίησες επιλέγοντας το κουμπί «Αλλαγή» ώστε να ενημερωθούν οι λογαριασμοί  με τις νέες κατηγορίες.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
ΝΕΟ! Η «Offline Εκτύπωση» από την επιλογή  των «Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» υπολογίζει πλέον σωστά  τη «Συνολική Ποσότητα» η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Στα κριτήρια της εκτύπωσης Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) στο πεδίο «% Προσαύξησης» μπορεί να πάρει πλέον δύο δεκαδικά.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην αναζήτηση των παραστατικών με F9 ή Ctrl+F9, προστέθηκε τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, το «Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστατικών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Κατηγορία Είδους», «Κωδικός Οικογένειας Είδους» και «Βασικός Προμηθευτής» Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οριζόμενοι Αριθμοί 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών/DC Ημερήσια Κίνηση Παραστατικών(Πωλήσεις)» προστέθηκε το κριτήριο «Σχετικά Παραστατικά». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλα/Πελάτη-Είδους» προστέθηκαν στα κριτήρια η «Οικογένεια» και η «Υποοικογένεια» του είδους. Στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης προστέθηκαν τα πεδία: «Κωδικός Intrastat», «Καθαρή Μάζα», «Τιμή Μονάδας της Κίνησης» (η οποία ισούται με την Καθαρή Αξία / Ποσότητα), «Τιμή Χονδρικής» και «Μικτή Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
5. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογαριασμός Λογιστικής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
6. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο «Εμφάνιση Ειδών με Αρνητική Ποσότητα» με τις τιμές «Ναι/Όχι» Εάν επιλέξετε  «Ναι» , τότε οι κινήσεις που έχουν είδη με ποσότητα αρνητική ποσότητα θα εμφανίζουν. Στην ίδια εκτύπωση προστέθηκαν ακόμη το κριτήριο «Πίνακας Κίνησης 3». Τέλος, το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον πεδίο υποχρεωτικό. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
7. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Διεύθυνση Παράδοσης». Η «Διεύθυνση Παράδοσης» προστέθηκε επίσης ως κριτήριο στην εκτύπωση «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών», ενώ στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης προστέθηκαν τα πεδία «Η Δ.Ο.Υ του Πελάτη», «Όνομα Διεύθυνσης Παράδοσης» και «Διεύθυνση Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε τις επιπλέον αυτές δυνατότητες, πρέπει να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥyΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο «Ταξινόμηση ανά» με έξι επιλογές ταξινόμησης.
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Εκτυπώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση των «Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της κατάστασης  όπως  θα υποβληθούν μέσω Internet.  
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
ΝΕΟ! Όλες οι επιλογές που αφορούν στα «Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα» έχουν πλέον ομαδοποιηθεί σε μια νέα ενότητα, την Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, η οποία βρίσκεται στο μενού Πωλήσεις-Αγορές. Στην ανανεωμένη Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων η διαδικασία υποβολής του Εντύπου Πώλησης έχει πλήρως αυτοματοποιηθεί, επιτρέποντας στο χρήστη να παρακάμψει μια σειρά χρονοβόρων διαδικασιών και να υποβάλει το έντυπο με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Για πληροφορίες σχετικά: 
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε ο νέος πίνακας Θεραπείες Ασθενειών Καλλιεργειών, ο οποίος  σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε ποια φάρμακα προτείνονται από το Υπουργείο ανάλογα με την Καλλιέργεια και τον τύπο της Ασθένειας. Πρόκειται για μια πραγματική διευκόλυνση, καθώς ανά πάσα στιγμή σας επιτρέπει δίνοντας τον κωδικό της καλλιέργειας να ενημερώνεστε για τις προτεινόμενες θεραπείες ανά ασθένεια.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ!  Προστέθηκε η λειτουργία «Μαζική Αποστολή Παραστατικών στο ΥΠΑΑΤ», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να αποστέλλετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα τιμολόγια  που δεν έχουν αποσταλεί . Αρκεί να δώσετε  το «Ημερομηνιακό Διάστημα» που σας ενδιαφέρει και να μαρκάρετε ανάλογα στο check box, ώστε να αποστείλετε τα τιμολόγιά σας  είτε μαζικά από τη λίστα είτε μεμονωμένα.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών» στην αναζήτηση των ειδών με F9 ή Ctrl+F9, προστέθηκαν οι  «Οριζόμενοι Αριθμοί 1-5».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το στοιχείο  «Έκδοση/Λήψη» του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μη Κινηθέντα Είδη» προστέθηκε το κριτήριο «Είδη με Μηδενικό Υπόλοιπο» με τις τιμές «Ναι/Όχι».  Στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης έχει προστεθεί το πεδίο «Αξία Υπολοίπου», το οποίο αποτελεί το γινόμενο «Ποσότητα x Τιμή Κόστους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόλοιπο Είδους» που παρουσιάζει το υπόλοιπο του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Φόρτωσης Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Εναλλακτικός Κωδικός Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκε το κριτήριο «Βασικός Προμηθευτής» καθώς και η «Επωνυμία Βασικού Προμηθευτή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Χαρακτηριστικό 1», «Χαρακτηριστικό 2», «Υπο-χαρακτηριστικό 1» και «Υπο-χαρακτηριστικό 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις ανά Είδος» προστέθηκαν τα κριτήρια «Αποθήκη»  «Χαρακτηριστικό 1», «Χαρακτηριστικό 2», «Υπο-χαρακτηριστικό 1», «Υπο-χαρακτηριστικό 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Προοδευτική Χρέωση», «Προοδευτική Πίστωση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε το κριτήριο  «Σειρά Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής» με τις τιμές «Ναι/Όχι/Mόνο αυτά». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν όλα τα πάγια, επιλέγοντας «Όχι» μόνο εκείνα που είναι ενεργά, ενώ επιλέγοντας «Mόνο αυτά» μόνο τα πάγια με τερματισμό ζωής.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Α/Α Παγίου».
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα
Υπόλοιπα Εντύπων ΦΠΑ
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Εντύπων ΦΠΑ » προστέθηκαν τα πεδία «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.1», «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.2», «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 5.91.25 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.24 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.22 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.21 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.20 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.17 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.15 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.13 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.08 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.05 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.03 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.91.00 - Νέες Δυνατότητες

 


WinEra Essential: 5.91.25 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Συμφωνητικών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης Συμφωνητικών», έχετε πλέον δυνατότητα καταχώρισης των συμφωνητικών σύμφωνα με όσα ορίζει η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β’ (ΦΕΚ 951Β’/31.7.2000) ΑΥΟ περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής των συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται πλέον ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής Taxisnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν.1882/90».
Εκτυπώσεις Συμφωνητικών
Κατάσταση Συμφωνητικών
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού η εκτύπωση «Κατάσταση Συμφωνητικών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να εκτυπώσετε την κατάσταση με τα δεδομένα συμπληρωμένα όπως θα υποβληθεί μέσω Internet.
Υποβολή μέσω Internet Κατάστασης Συμφωνητικών
ΝΕΟ! Δίνεται πλέον η δυνατότητα αποστολής του εντύπου «Κατάσταση Συμφωνητικών» Οικονομικού Έτους 2015 μέσω Internet.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Λειτουργία
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από την  ΠΟΛ. 1051/19.2.2015  προστέθηκαν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές για την έκδοση και την υποβολή μέσω Internet της νέας Βεβαίωσης από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες. 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην Διαχείριση Προμηθευτών ένα νέο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρηματική  Δραστηριότητα». Σε αυτό το πεδίο μπορεί να επιλεχθεί ένας από τους δώδεκα κωδικούς που περιγράφονται στην ΠΟΛ. 1051/19.2.2015.
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΝΕΟ! Οι Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα εμφανίζονται στο νέο έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών.  
Κινήσεις Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα/ Εμπορικές Επιχειρήσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Αμοιβές χωρίς Κωδικό Επιχειρηματικής  Δραστηριότητας», το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε όσους κωδικούς αμοιβών «δεν έχουν πλέον αντιστοίχιση» με τους νέους κωδικούς Αμοιβών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, κάνοντας κλικ στο νέο κουμπί εμφανίζονται όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει είτε σε κωδικούς Αμοιβών Εμπορικών Επιχειρήσεων είτε σε κωδικούς Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν έχουν αντιστοίχιση με τους νέους κωδικούς. Κάνοντας διπλό κλικ σε μία κίνηση, ή κλικ στο κουμπί OK, εμφανίζεται η κίνηση και μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Internet
ΝΕΟ! Δίνεται η δυνατότητα αποστολής των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικού Έτους 2015 μέσω Internet.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση  «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα», προστέθηκε το νέο κριτήριο «Περιλαμβάνονται οι Λογαριασμοί» με τις παρακάτω τιμές:
«Με Κίνηση στη Χρήση», όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν από την έναρξη της χρήσης μέχρι την επιλεγμένη περίοδο.
«Με Κίνηση στην Περίοδο» όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν μέχρι την επιλεγμένη περίοδο.
«Όλοι», όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί ανεξαρτήτως αν έχουν κίνηση στην περίοδο ή στη χρήση.
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκε το νέο κριτήριο «Περιλαμβάνονται οι Λογαριασμοί» με τις παρακάτω τιμές:
«Με Κίνηση στη Χρήση», όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν από την έναρξη της χρήσης μέχρι την επιλεγμένη περίοδο.
«Με Κίνηση στην Περίοδο» όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που κινήθηκαν μέχρι την επιλεγμένη περίοδο.
«Όλοι», όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί ανεξαρτήτως αν έχουν κίνηση στην περίοδο ή στη χρήση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.22 - Νέες Δυνατότητες

Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε το πεδίο «Έκπτωση Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλα Πελατών με Ανάλυση Ειδών» προστέθηκε το πεδίο «Οριζόμενος Αριθμός Είδους 1». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
1. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», σε περίπτωση που μέσα σε ένα άρθρο εμφανίζονται λογαριασμοί με διαφορετικά είδη συναλλαγής (π.χ. τιμολόγια εκροών και λιανικές πωλήσεις), το ποσό του «ΦΠΑ» υπολογίζεται πλέον σωστά (δε διπλασιάζεται) και αντιστοιχεί στον πρώτο λογαριασμό του άρθρου.
2. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», σε περίπτωση που μέσα σε ένα άρθρο χρεω-πιστώνονται λογαριασμοί, το ποσό του «Λογαριασμού» της κίνησης υπολογίζεται πλέον σωστά».
3. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» έχει προστεθεί έλεγχος του ΑΦΜ των πελατών/ προμηθευτών, ώστε να εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για «Πελάτες με λάθος ΑΦΜ» καθώς και «Προμηθευτές με λάθος ΑΦΜ».
4. ΝΕΟ! Όταν λογιστής υποβάλλει «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» για πελάτη του, στο taxis εμφανίζονται τα στοιχεία του λογιστή για λογαριασμό του πελάτη.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε το πεδίο «Οριζόμενος Αριθμός Είδους 1». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο «Προμηθευτής του Είδους», το οποίο εμφανίζει τον «Προμηθευτή» που είναι καταχωρημένος στο tab «Διάφορα» της Διαχείρισης Ειδών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Παγίων
ΝΕΟ! Άλλαξε ο συντελεστής απόσβεσης για μεταφορά ατόμων από «10%» σε «16 %».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.21 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα να εξαιρέσετε  κάποιο πελάτη από τη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» (x.m.l) 
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια και στα αποτελέσματα της εκτύπωσης «Καρτέλες Προμηθευτών με Ανάλυση Ειδών» προστέθηκαν τα  «Οριζόμενα Κείμενα Κίνησης 1-5» καθώς και οι «Οριζόμενοι Πίνακες των Ειδών 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κόστος Υπολοίπων ανά Αποθηκευτικό Χώρο» τα «Πιστωτικάλόγω Τζίρου» υπολογίζονται σωστά κατά την αποτίμηση.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες  Εργασίες
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Λογιστικής», κατά την καταχώριση λογιστικού άρθρου που περιλαμβάνει κάποιο λογαριασμό «Πελάτη» ή «Προμηθευτή» έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος συμπλήρωσης κωδικού «Πελάτη» ή «Προμηθευτή».  Σε περίπτωση που αυτός είναι κενός, προβάλλεται απαγορευτικό μήνυμα.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Υπολογισμοί Φ.Π.Α» Κατά τον επανα-υπολογισμό των περιοδικών ΦΠΑ, ενημερώνεται η στήλη «Πιστωτικό Υπόλοιπο» προς Μεταφορά.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.20 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Λειτουργία
Παρακολούθηση κυκλώματος Εισπράξεων – Πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ
Με σκοπό την παρακολούθηση του κυκλώματος εισπράξεων–πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ, προσθέσαμε στο μενού την εκτύπωση «Μαζική Αλλαγή Ειδ. Καθ. Φ.Π.Α. (Άρθ.39β)» (Οικονομική Διαχείριση/Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες. 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, προστέθηκε το εικονίδιο  το οποίο θα σας διευκολύνει ιδιαίτερα κατά την καταχώριση των ειδών στο παραστατικό σας. Πατώντας το εικονίδιο ανοίγει πίνακας, από όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέγει είδη ενεργά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Κατηγορία Είδους, Οικογένεια, Υποοικογένεια, Κλάση Είδους. Συμπληρώνοντας απλώς την επιθυμητή ποσότητα τιμολόγησης και πατώντας  «Μεταφορά-Κλείσιμο», οι επιλογές σας μεταφέρονται στην τιμολόγηση των ειδών με συμπληρωμένα τα πεδία. Συμπληρωματικά υπάρχει το κουμπί «Έξοδος», το οποίο μπορείτε να επιλέξετε όταν θέλετε να κλείνει το παράθυρο χωρίς μεταφορά δεδομένων.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης καθώς και μέσα στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν οι «Οριζόμενοι Πίνακες Κίνησης 3-5». Στα νέα κριτήρια υπάρχει, με δεξί κλικ, η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. Αν θέλετε να έχετε τη συγκεκριμένη πληροφόρηση,  πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Κωδ. Παραλήπτη» που αφορά τον κωδικό παράδοσης του παραλήπτη, στην περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός από τον Πελάτη της συναλλαγής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκαν τα πεδία «Οριζόμενα Κείμενα Κίνησης 6-10» Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε το πεδίο «Πωλητής», το οποίο και ενημερώνεται από το ομώνυμο πεδίο στη «Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες / Λοιπές
Μαζική Αλλαγή Ειδ. Καθ. ΦΠΑ (Αρθ.39β)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η νέα εργασία «Μαζική Αλλαγή Ειδ. Καθ. Φ.Π.Α. (Άρθ.39β)», η οποία σας επιτρέπει να τροποποιείτε μαζικά κινήσεις που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Χρησιμοποιήστε τη νέα εργασία, στην περίπτωση που θέλετε να εντάξετε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κινήσεις οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί, ή στην περίπτωση που θέλετε να μεταβάλετε κινήσεις που θα καταχωρηθούν στο μέλλον.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.18 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Λειτουργία
Παρακολούθηση κυκλώματος Εισπράξεων – Πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ
Με σκοπό την παρακολούθηση του κυκλώματος εισπράξεων–πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ, προσθέσαμε στο μενού την εκτύπωση «Εισπράξεις-Πληρωμές Άρθ.39β Κώδ.ΦΠΑ»  (Γενική Λογιστική/Εκτυπώσεις/Οικονομικές)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες. 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των βασικών στοιχείων μητρώου για Nομικά και Φυσικά Πρόσωπα έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε αυτόματα με τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του TAXIS: «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα»

Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα είναι απαραίτητο:
• να έχετε προηγουμένως αποκτήσει τους ειδικούς κωδικούς από τη σελίδα της ΓΓΠΣ  ( Δημόσια δεδομένα  »  Διαδικτυακές Υπηρεσίες » Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (public))
• να έχετε εισαγάγει τους συγκεκριμένους κωδικούς στο WinEra, στην επιλογή «Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet/Κωδικός Πρόσβασης TAXIS». Η καταχώριση γίνεται στα πεδία «Κωδ. Της Υπηρεσίας Βασικά Στοιχεία Μητρώου για Nομικά και Φυσικά Πρόσωπα» όπου πρέπει να συμπληρωθεί ο Κωδικός Εισόδου, το Συνθηματικό Χρήστη και να γίνει η επαλήθευση κωδικού.
• να έχετε συμπληρώσει στη Διαχείριση Εταιριών τον ΑΦΜ της εξουσιοδοτημένης εταιρίας, δηλαδή αυτής που έχει αποκτήσει ειδικούς κωδικούς για αυτή τη δυνατότητα.
Έχοντας κάνει όλες τις παραπάνω ενέργειες η καινούρια δυνατότητα είναι πλέον διαθέσιμη στη «Διαχείριση Πελατών», στη «Διαχείριση Προμηθευτών» και στη «Διαχείριση Εταιριών». Πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ ενός πελάτη/προμηθευτή ή εταιρίας στην αντίστοιχη διαχείριση και κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΓΓΠΣ»  ανακτώνται τα στοιχεία του πελάτη/προμηθευτή/εταιρίας μέσω της νέα ηλεκτρονικής υπηρεσίας του TAXIS και έτσι μπορείτε  να ενημερώσετε αυτόματα τα βασικά στοιχεία τους (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση και Πόλη).
Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά η ενημέρωση, πρέπει μέσα στο φάκελο DCWinera/GSISReceiptsSetup να εγκαταστήσετε το GSISReceiptsSetup.
Επιπλέον, προστέθηκε η νέα δυνατότητα απλής παρουσίασης των Στοιχείων Μητρώου του ΑΦΜ που αναζητάτε, χωρίς να ενημερώνονται τα βασικά πεδία (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση και Πόλη), αρκεί να πατήσετε στο εικονίδιο  που βρίσκεται δίπλα στο πεδίο του ΑΦΜ στη «Διαχείριση Πελατών», στη  «Διαχείριση Προμηθευτών» και στη «Διαχείριση Εταιριών».
2. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην περίπτωση που έχετε ενεργή μία μόνο καταχωρητική φόρμα, το πρόγραμμα την επιλέγει πλέον αυτόματα και εμφανίζει την οθόνη καταχώρισης χωρίς να σας βάζει στη διαδικασία να την επιλέγετε κάθε φόρα.
3. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, πατώντας CTRL+F9 ή F9, έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση κάποιας κίνησης με βάση τη Διεύθυνση, την Πόλη και το Τηλέφωνο του πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε στον πίνακα της αναζήτησης τα νέα κριτήρια (εμφανίζοντας τον πίνακα με F9, πατώντας Ctrl+P και επιλέγοντας τα συγκεκριμένα πεδία στις Στήλες και στα Κριτήρια).
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών με Ανάλυση Ειδών» προστέθηκε το πεδίο «Αξία ΦΠΑ» του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κινήσεις σε Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ» είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο  «Ώρα».  
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Προμηθευτών με Ανάλυση Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστατικών» προστέθηκαν τα πεδία «Κωδικός Αποθήκης» και «Περιγραφή Αποθήκης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός» με τις τιμές Ναι/Όχι. Εάν επιλέξετε «Όχι», εμφανίζονται στην εκτύπωση όσοι προμηθευτές είναι ανενεργοί. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Πωλήσεις ανά Είδος » προστέθηκε το κριτήριο «Κωδ.Πελάτη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε το «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ» με τις τιμές Ναι/Όχι. Εάν στο νέο κριτήριο επιλέξετε «Όχι», τότε εμφανίζονται στην εκτύπωση μόνο οι κινήσεις που κατά την καταχώρηση δεν εντάσσονται στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ». Επιλέγοντας «Ναι» εμφανίζονται οι κινήσεις που κατά την καταχώρηση εντάσσονται στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Παγίων
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των παγίων περιουσιακών  στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014, προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η απόσβεση των πάγιων στοιχείων θα αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιήθηκε ή τέθηκε σε λειτουργία ή πουλήθηκε το πάγιο αυτό.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε στο κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής» η επιλογή «Mόνο αυτά». Η νέα επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε στην εκτύπωση μόνο τα πάγια που έχουν «Τερματισμό Ζωής».
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις
Εντύπων
Στα κριτήρια της εκτύπωσης Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) προστέθηκε το «Είδος Δήλωσης» με τις τιμές Κανονική/Τροποποιητική. Εάν στο νέο κριτήριο επιλέξετε Τροποποιητική, τότε τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο μικρότερο ή ίσο με 30 Ευρώ, μεταφέρεται πλέον στην Περιοδική ΦΠΑ της επόμενης περιόδου. Ισχύει για το έτος 2013.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Εταιρίες» προστέθηκε το πεδίο «Έκδοση», το οποίο εμφανίζει την έκδοση της κάθε εταιρίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.17 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ!Στην Μαζική Εκτύπωση Παραστατικών της Τιμολόγησης, μέσα στην οθόνη επιλογής των παραστατικών εμφανίζεται καινούρια στήλη Εκτυπωμένο η οποία σας ενημερώνει αν το παραστατικό είναι εκτυπωμένο ή Όχι.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Περιοχή» του πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε το πεδίο «Σχόλια Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη Διαχείριση Λογαριασμών, στο tab Οριζόμενα είναι διαθέσιμοι 5 Οριζόμενοι Πίνακες Λογαριασμών.
Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές
Κινήσεις Αντιλογισμού
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού η δυνατότητα καταχώρισης κινήσεων αντιλογισμού. Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε αντιλογισμό για μία κίνηση λογιστικής, χρησιμοποιήστε τη φόρμα Κινήσεις Αντιλογισμού για να καταχωρίσετε την εγγραφή αντιλογισμού.
Η φόρμα καταχώρισης στις κινήσεις αντιλογισμού είναι σταθερή και δε δημιουργείται παραμετρικά από το χρήστη.
1. Καθορίστε αν η συγκεκριμένη κίνηση αντιλογισμού αφορά Έκδοση ή Λήψη.
2. Συμπληρώστε τα στοιχεία της κίνησης αντιλογισμού, όπως ακριβώς συμπληρώνετε τα στοιχεία μιας εγγραφής στις «Κινήσεις Λογιστικής». Υποχρεωτικά πεδία συμπλήρωσης είναι τα: Ημερομηνία, Παραστατικό, Κωδ. Λογαριασμού και Κωδ. Κίνησης.
3. Πατήστε F12 για να καταχωρίσετε την εγγραφή.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Υπολογισμοί Φ.Π.Α» έχει προστεθεί η στήλη Πιστωτικό προς Μεταφορά η οποία σας επιτρέπει να μεταβάλλετε το πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο έχει υπολογιστεί αυτόματα από την εφαρμογή. Σε περίπτωση , που κατά τον υπολογισμό ΦΠΑ μιας περιόδου προκύπτει πιστωτικό ποσό, το οποίο δεν συμφωνεί με αυτό που είναι αποθηκευμένο στον πίνακα «Υπολογισμοί ΦΠΑ», τότε στην εκτύπωση Περιοδικής Φ.Π.Α. (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Εντύπων) εμφανίζεται πινακάκι με προσυμπληρωμένο το πιστωτικό ποσό της δήλωσης που θέλετε να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο (Πεδίο 401 - ΠΟΛ.1107/14.4.14), το οποίο έχετε τη δυνατότητα να το μεταβάλετε. Το ίδιο πινακάκι «Πιστωτικό προς μεταφορά στην Επόμενη Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ» εμφανίζεται και κατά την Υποβολή της Περιοδικής ΦΠΑ μέσω Internet στην περίπτωση που δεν έχει γίνει ακόμα ο Υπολογισμός ΦΠΑ της συγκεκριμένης περιόδου που  υποβάλλετε.  Η παραπάνω ασυμφωνία μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί έχει γίνει κάποια τροποποιητική δήλωση σε προγενέστερη περίοδο, είτε γιατί είναι η πρώτη φορά που υπολογίζετε το ΦΠΑ και δεν υπάρχει εγγραφή στον πίνακα Υπολογισμοί ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα μεταφέρει σε μεταγενέστερους περιόδους το πιστωτικό ποσό που καταχωρείτε και όχι αυτό που προκύπτει από τους υπολογισμούς.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
Φόρμες Τιμολογίων
Στο header της εκτυπωτικής φόρμας προστέθηκε το νέο πεδίο «780 Page Χ/Υ» το οποίο, εφόσον υπάρχει στη φόρμα σας, εισάγει σελιδοποίηση στα αγγλικά στο παραστατικό. Αν δηλαδή ένα παραστατικό αποτελείται από 4 σελίδες, θα αναφέρεται στην 1η σελίδα «Page 1/4», στην επόμενη «Page 2/4», κ.ο.κ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.15 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Είδη προς Παραγγελία» προστέθηκαν τα πεδία «Ποσότητα προς Παραγγελία» και  «Ανάγκη Παραγγελίας» τα οποία διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία της παραγγελιοδοσίας.
Το πεδίο «Ποσότητα προς Παραγγελία», εμφανίζει:
α) Το άθροισμα των πεδίων [Δεσμευμένο - Υπόλοιπο – Αναμενόμενο], εφόσον το άθροισμα αυτό είναι μικρότερο από το Όριο Παραγγελίας, ή δεν έχει οριστεί Όριο Παραγγελίας.
β) Το Όριο Παραγγελίας, εφόσον το άθροισμα των πεδίων  (Δεσμευμένο - Υπόλοιπο – Αναμενόμενο) είναι μεγαλύτερο από το Όριο Παραγγελίας.
Το πεδίο «Ανάγκη Παραγγελίας» σας βοηθά να ενημερώνεστε για τις πραγματικές σας ανάγκες και σε κάθε περίπτωση εμφανίζει το άθροισμα των πεδίων [Δεσμευμένο - Υπόλοιπο – Αναμενόμενο].
Αν θέλετε να έχετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στις Κινήσεις Λογιστικής προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των πεδίων «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml)», «Αξία ΜΚ (xml)» και  «Φ.Π.Α ΜΚ (xml)». Τα πεδία αυτά προστέθηκαν αυτόματα με την αναβάθμιση 5.91.15 στο footer της Πρότυπης Καταχωρητικής Φόρμας της Λογιστικής. Στην περίπτωση που τα νέα  πεδία είναι συμπληρωμένα σε μία  κίνηση λογιστικής, τότε  στην επιλογή Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ το πρόγραμμα δεν κάνει υπολογισμούς για τη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά εμφανίζει τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία αυτά.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Αν το χρεωστικό υπόλοιπο της Περιοδικής ΦΠΑ είναι μικρότερο ή ίσο με 30 Ευρώ, το ποσό αυτό μεταφέρεται πλέον στο πεδίο 412 της Περιοδικής ΦΠΑ του επόμενου μήνα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
Φόρμες Τιμολογίων
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε στο tab «Ρυθμίσεις»  της φόρμας εκτύπωσης τον Κωδ.Κοπής Χαρτιού του θερμικού εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε. 
Βοηθητικές Εργασίες
Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ενεργοποίηση Λογ/σμών Τελ.Βαθμού», ώστε να μπορείτε να κάνετε ενεργούς όσους λογαριασμούς είναι τελευταίου βαθμού και έχουν στο πεδίο «Ενεργός» τιμή Όχι.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.13 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Λειτουργία
e-Υποστήριξη
Με σκοπό την καλύτερη και γρηγορότερη υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής, προσθέσαμε στην αρχική οθόνη του WinEra Essential  την επιλογή «e-Υποστήριξη», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό της Data Communication. To υλικό αυτό περιλαμβάνει videos, γνωσιακή βάση και ειδικά θέματα παραμετροποίησης, Έτσι, όταν έχετε απορίες, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε την απάντηση κάνοντας κλικ στην επιλογή «e-Υποστήριξη».
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λίστα αναζήτησης CTRL+F9 της Τιμολόγησης είναι διαθέσιμες οι στήλες «Σύνολο Καθαρής Αξίας» και «Σύνολο Αξίας ΦΠΑ», ώστε να έχετε καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα σύνολα του παραστατικού που κάνετε αναζήτηση. Τα ίδια πεδία λειτουργούν και σαν κριτήρια αναζήτησης.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε το πεδίο  «ΑΦΜ Πελάτη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν τα πεδία XML Normal και XML Credit που αφορούν την απόλυτη τιμή της Χρέωσης μείον την Πίστωση. Tο ποσό εμφανίζεται στη στήλη XML Normal εφόσον ενημερώνει θετικά τη ΜΥΦ και στη στήλη XML Credit εφόσον την ενημερώνει αρνητικά. Επίσης, μέσα στην εκτύπωση εμφανίζονται πλέον και οι χειροκίνητες κινήσεις που έχουν εισαχθεί από το πινακάκι Αναλυτική Κατάσταση στην επιλογή «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Μη Κινηθέντα Είδη» προστέθηκε το πεδίο «Τιμή Αγοράς Είδους», το οποίο εμφανίζει την Τιμή Αγοράς που είναι καταχωρημένη στη Διαχείριση Ειδών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παραμετρικές Εκτυπώσεις
Παραμετρική Εκτύπωση Χρήστη
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού η καινούρια εκτύπωση «Παραμετρική Εκτύπωση Χρήστη» η οποία σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μέσα στην εφαρμογή οποιαδήποτε εκτύπωση θέλετε.  Πατώντας CTRL+P, έχετε τη δυνατότητα από το Επιλογή Αρχείου SELECT να επιλέξετε κάποιο δικό σας αρχείο txt που περιέχει δική σας εντολή SQL, και έτσι, εφόσον δώσετε ένα όνομα στη φόρμα εκτύπωσης και αποθηκεύσετε, να δείτε σε εκτύπωση τα στοιχεία του SQL μέσα από την εφαρμογή WinEra και, επιπλέον, να τα εκτυπώσετε ή να τα εξαγάγετε σε Pdf, Ascii κ.λπ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.11 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η νέα δυνατότητα υποβολής στοιχείων λιανικής πώλησης φυτοφαρμάκων από τα καταστήματα διακίνησης φυτοπροστατευτικών προιόντων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά για κάθε λιανική πώληση, με χρήση ειδικών κωδικών, τα στοιχεία του αγοραστή , τα στοιχεία του πωληθέντος φυτοφαρμάκου καθώς και στοιχεία για την καλλιέργεια και την αιτία χορήγησής του. Η καταγραφή των στοιχείων διενεργείται κατά τη στιγμή της πώλησης και είναι υποχρεωτική από 01/01/2014  σύμφωνα με το νόμο 4036/2012.
Με την έκδοση 5.91.11 του Winera Essential έχετε τη δυνατότητα να συνδέεστε στο site του υπουργείου και να συμπληρώνετε αυτόματα, να υποβάλλετε και να εκτυπώνετε  το Ειδικό Έντυπο Πώλησης με βάση τα στοιχεία που έχετε καταχωρίσει στην Τιμολόγηση του Winera.
Για την κάλυψη των αναγκών υποβολής του εντύπου πώλησης φυτοφαρμάκων προστέθηκαν στη Γραμμή Εργαλείων της Τιμολόγησης οι επιλογές:
Υποβολή Στοιχείων Φυτοφαρμάκων
Εκτύπωση Υποβολής Φυτοφαρμάκων
Έντυπο Πώλησης Φυτοφαρμάκων
Επίσης προστέθηκαν στο μενού νέες λειτουργίες:
α) Η επιλογή «Περιφερειακές Ενότητες» (Πωλήσεις-Αγορές /Πίνακες)
β) Η επιλογή «Δήμοι» (Πωλήσεις-Αγορές /Πίνακες)
γ) Η επιλογή «Καλλιέργειες» από την οποία έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε καλλιέργειες. (Πωλήσεις-Αγορές /Πίνακες)
δ) Η εκτύπωση «Πωλήσεις Φυτοφαρμάκων» (Πωλήσεις-Αγορές /Εκτυπώσεις Πελατών/ Στατιστικές)
ε) Η επιλογή «Εγκρίσεις Φυτοφαρμάκων»  (Αποθήκη /Πίνακες)
στ) Τέλος, η επιλογή «Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφαρμάκων» (Αποθήκη /Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές)
Οι παραπάνω επιλογές είναι ενεργές μόνο εφόσον έχετε αγοράσει το module «Φυτοπροστατευτικά Προιόντα».  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες
2. Κατά την εκτύπωση ενός παραστατικού από την Τιμολόγηση, το χαρτί του θερμικού εκτυπωτή κόβεται πλέον αυτόματα.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στα κριτήρια των εκτυπώσεων  «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστατικών» και «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο «Να συμπεριληφθούν Συνοδευτικά Δελτία;». Αν επιλέξετε Ναι θα εμφανίζονται στην εκτύπωση και τα ΔΑ, ενώ αν επιλέξετε Όχι δεν θα εμφανίζονται.
2. ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε το πεδίο «ΑΦΜ Πελάτη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών με Ανάλυση Ειδών» προστέθηκαν Σύνολα για την 1η Ποσότητα Εξαγωγής, 2η Ποσότητα Εξαγωγής, 1η Ποσότητα Εισαγωγής και 2η Ποσότητα Εισαγωγής.
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
1. ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να χαρακτηρίσετε ως ακυρωτικά τα παραστατικά που επιθυμείτε, ώστε αυτά να περιλαμβάνονται στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» και να ακυρώνουν τις κινήσεις που αφορούν στον ίδιο ΑΦΜ πελ/προμ.
Προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα είναι, στην επιλογή Πωλήσεις-Αγορές/ Πίνακες/Παραστατικά, το πεδίο «Ενημέρωση ΜΚ(xml)» να είναι συμπληρωμένο με την τιμή Ακυρωτικά Θετ.(όταν το ακυρωτικό παραστατικό ακυρώνει παραστατικό που εμφανίζεται θετικά στη ΜΥΦ, π.χ. ΔΑΤ - NORMAL)  ή την τιμή Ακυρωτικά Αρν.(όταν το ακυρωτικό παραστατικό ακυρώνει παραστατικό που εμφανίζεται αρνητικά στη ΜΥΦ, π.χ. ΠΤ - CREDIT).
2. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο «Διαγραφή Περιόδου». Επιλέγοντας «ΝΑΙ» αποστέλλετε στο Taxis ένα μηδενικό xml αρχείο με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.
Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές
Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Πελ./Προμ.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)» το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά τη συγκεκριμένη ένδειξη στη Διαχείριση Προμηθευτών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Βιβλίο Απογραφής Ειδών» ενεργοποιήθηκε η επιλογή «Αποθήκευση στον Η.Φ.Ε» , προκειμένου να μπορείτε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα της εκτύπωσης σε pdf με μία κίνηση. Το pdf αποθηκεύεται μέσα στο φάκελο \DCWinera\ΗΦΕ.  
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες/Λοιπές
Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών
Προστέθηκε το πεδίο «Είδος Συναλλαγής» το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά το Είδος Συναλλαγής των λογαριασμών.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
1. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», στο 1ο και στο 3ο tab της Αναλυτικής Κατάστασης έχει προστεθεί το πεδίο «NORMAL-CREDIT», το οποίο εμφανίζει τη διαφορά των θετικών (NORMAL) από τα πιστωτικά (CREDIT) παραστατικά. Επίσης, έχουν προστεθεί τα πεδία «Κωδικός» και «Επωνυμία» του πελάτη/προμηθευτή, καθώς και τα πεδία «Πελάτες με ίδιο ΑΦΜ» και «Προμηθευτές με ίδιο ΑΦΜ» τα οποία, εφόσον τα αποτελέσματα αθροίζονται ανά ΑΦΜ, σας ενημερώνουν στην περίπτωση που έχετε πάνω από μία φορά πελ/προμ με ίδιο ΑΦΜ.
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο  «Αριθμός Ταμειακής», ενώ στο ήδη υπάρχον κριτήριο «Είδος Συναλλαγής» προστέθηκαν οι επιλογές «Εκροές» και «Εισροές», οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτυπώσετε μόνο τις Εκροές (Πωλήσεις Χονδρικές, Λιανικές) ή μόνο τις Εισροές (Αγορές , Δαπάνες). Επίσης, μέσα στην εκτύπωση προστέθηκαν τα πεδία «Κωδ.Πελ./Προμ.», «Αριθμός Ταμειακής» και «Αριθμός Ταμειακής στο Taxis». Στα σύνολα της εκτύπωσης προστέθηκε το πεδίο «NORMAL-CREDIT», το οποίο εμφανίζει τη διαφορά των θετικών (NORMAL) από τα πιστωτικά (CREDIT) παραστατικά. Αν θέλετε να έχετε τις επιπλέον αυτές δυνατότητες, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra Essential: 5.91.08 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στον πίνακα Μαζικής Αλλαγής Τιμών ALT+U, προστέθηκαν οι στήλες Νέο %MarkUp Χονδρικής και Νέο %MarkUp Λιανικής. Οποιαδήποτε μεταβολή γίνεται σε αυτά τα πεδία επηρεάζει τη Νέα Τιμή Πώλ.Χονδρικής και Νέα Τιμή Πώλ.Λιανικής.
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
1. ΝΕΟ! Στη «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», έχετε πλέον τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα στοιχεία του πίνακα «Αναλυτική Κατάσταση». Έχει προστεθεί καινούριο κουμπί «Εκτύπωση» σε κάθε tab.
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν τα κριτήρια «Α.Φ.Μ.», «Παραστατικό», «Α/Α Κίνησης» και «Είδος Κίνησης». Για το κριτήριο «Είδος Κίνησης» υπάρχουν διαθέσιμες οι τιμές Θετικά/Αρνητικά. Εάν επιλέξετε «Θετικά», εμφανίζονται μόνο οι NORMAL κινήσεις που ενημερώνουν το xml θετικά, ενώ αν επιλέξετε «Αρνητικά» εμφανίζονται οι CREDIT κινήσεις που ενημερώνουν το xml αρνητικά. Επιπλέον, μέσα στην εκτύπωση προστέθηκαν Σύνολα NORMAL/CREDIT.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Ε20 - Ε21
Η ενημέρωση του Ε20 και Ε21 του 2013 γίνεται πλέον και από το tab «Λοιπά» της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Courier
Courier με Winera
Κατά τη μεταφορά των κινήσεων από τις εφαρμογές WinEra-Wingo μεταφέρεται πλέον σε όλες τις Λιανικές Πωλήσεις ο Κωδικός Ταμειακής. Η έκδοση του WinEra πρέπει να είναι 5.91.07 ή μεταγενέστερη.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο «Κατηγορία Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Άλλαξε ο υπολογισμός των δόσεων στο Φ2. Μετά και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου (πλέον νόμος 4254/2014), έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην καταβολή του Φ.Π.Α. Ειδικά για τις εμπρόθεσμες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., εάν το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, διατηρείται η δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου ποσού φόρου σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, με την διαφορά ότι, με την νέα ρύθμιση, η δεύτερη δόση δεν επιβαρύνεται με προσαύξηση.  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.04 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Νέα Λειτουργία: Οριστική Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα-Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Οριστικών Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20-Internet). Το αρχείο  JL10 αποθηκεύεται στο φάκελο \DCFiles ανά εταιρία.
Νέα Λειτουργία: Οριστική Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις-Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Οριστικών Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21-Internet). Το αρχείο  JL10  αποθηκεύεται στο φάκελο  \DCFiles  ανά εταιρία.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 5.91.03 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά το μετασχηματισμό ενός παραστατικού, στο πεδίο Σχετικά Παραστατικά εμφανίζεται και εκτυπώνεται πλέον και η Σειρά του παραστατικού.
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν τα κριτήρια «Κωδ.Πελ./Προμ.», «Επων.Πελ./Προμ.» και «Εμφάνιση Όλου του Λογ. Άρθρου;» με τις τιμές Ναι/Όχι. Εάν επιλέξετε «Όχι» στο τελευταίο κριτήριο, εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στο αρχείο xml, ενώ αν  επιλέξετε «Ναι» εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί του λογιστικού άρθρου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


 

WinEra Essential: 5.91.01 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Προμηθευτές μόνο με Απογραφή;» με τις τιμές Ναι/Όχι. Εάν επιλέξετε «Όχι», δεν εμφανίζονται στην εκτύπωση όσοι προμηθευτές έχουν μόνο κίνηση απογραφής και καμία άλλη κίνηση στην περίοδο. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο του υπ. Οικονομικών για τις Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών.
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Εμπορικών Επιχειρήσεων
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο του υπ. Οικονομικών για τις Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Εμπορικών Επιχειρήσεων.
Νέα Λειτουργία: Βεβαιώσεις Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα-Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα. Το αρχείο  JL10.ZIP αποθηκεύεται στον φάκελο \DCFiles ανά εταιρία.
Νέα Λειτουργία: Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις-Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής μέσω Internet των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις. Το αρχείο  JL10.ZIP  αποθηκεύεται στον φάκελο  \DCFiles  ανά εταιρία.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Παγίων
Άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων για τις περιπτώσεις που έχετε ορίσει «Είδος Απόσβεσης=ΣΤΑΘΕΡΗ 0%». Η εφαρμογή δε θα υπολογίζει πλέον αποσβέσεις για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας η επιχείρηση αρχίζει την παραγωγική της λειτουργία (έτος ίδρυσης) καθώς και για τις επόμενες 2 διαχειριστικές χρήσεις, Αντίθετα, για την 4η διαχειριστική χρήση θα υπολογίζει αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας με τους ισχύοντες συντελεστές. Κατά συνέπεια, πρέπει οπωσδήποτε να έχετε συμπληρώσει το πεδίο «Έναρξη Δραστηριότητας» στη Διαχείριση Εταιριών.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.91.00 - Νέες Δυνατότητες

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πωλήσεις-Αγορές
Διαχείριση Προμηθευτών Υπόλοιπο Προμηθευτή Στο tab Κινήσεις της Διαχείρισης Προμηθευτών προστέθηκε η καινούρια στήλη «Υπόλοιπο», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε το υπόλοιπο του προμηθευτή προοδευτικά.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις/ ΚΕΠΥΟ
Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ 3 Νέες Λειτουργίες

Μηνιαία Κατάσταση
ΜΥΦ


Στοιχ.Ταμ. Μηχανών για  Μην.Κατάσταση ΜΥΦ

Εκτύπωση: Έλεγχος
Μηνιαίας Κατάστασης
ΜΥΦ

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γ.Γ.Π.Σ. όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να υποβάλουν για διασταύρωση, κάθε μήνα, καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2014.
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσφατης ανακοίνωσης της Γ.Γ.Π.Σ. καθώς και την ΠΟΛ.1023/20-1-2014 περί «Εφαρμογής των Διατάξεων ΚΦΑΣ»

Οι καταστάσεις που θα αποστέλλονται κάθε μήνα στη Γ.Γ.Π.Σ. πρέπει να περιέχουν συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2014, ανεξαρτήτως αξίας και τρόπου έκδοσης (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της κατάστασης για τα έσοδα είναι η 18η του επόμενου μηνός. Για τα έξοδα δεν υπάρχει προθεσμία, αλλά πρέπει να υποβάλλονται προ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην οποία θα δηλωθούν.

Η νέα έκδοση του WinEra υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες
    Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.91
     Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.90.03 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.90.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.90.01 - Νέες Δυνατότητες

 

WinEra Essential: 5.90.03 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
1. ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αντιγράψετε στην τρέχουσα χρήση μια κίνηση Τιμολόγησης από προηγούμενη χρήση, αποθηκεύοντάς την ως Νέα. Για να γίνει αυτό πρέπει, ενώ είστε συνδεδεμένοι στην τρέχουσα χρήση (π.χ. 2014), να επιλέξετε μια οποιαδήποτε εκτύπωση εμφανίζει κινήσεις πελατών/προμηθευτών και περιέχει ως κριτήριο τη Χρήση, π.χ. «Καρτέλες Πελατών». Δηλώνετε στα κριτήρια τη χρήση από την οποία θέλετε να αντιγράψετε την κίνηση, (π.χ. 2013), εμφανίζετε την εκτύπωση και, αφού εντοπίσετε την εγγραφή που σας ενδιαφέρει, την ανοίγετε με διπλό κλικ και πατάτε CTRL+E (ή δεξί κλικ>Αποθήκευση ως Νέο). Με αυτόν τον τρόπο η εγγραφή αποθηκεύετε σε νέο παραστατικό.
2. ΝΕΟ! Από 01/01/2014 ένα παραστατικό δεν μπορεί να πληρωθεί με μετρητά σε περίπτωση που το πληρωτέο είναι μεγαλύτερο από 500 Ευρώ. Για αυτό τον λόγο στην Τιμολόγηση Πωλήσεων και την Τιμολόγηση Αγορών προστέθηκε καινούριος έλεγχος, ο οποίος δεν επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει τρόπο πληρωμής «Μετρητοίς» σε περίπτωση που η αξία του παραστατικού είναι μεγαλύτερη από 500 Ευρώ. Επιπλέον, στις Εισπράξεις/Πληρωμές δεν επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει τρόπο πληρωμής «Μετρητοίς» σε περίπτωση που η είσπραξη/πληρωμή είναι μεγαλύτερη από 500 Ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές εμφανίζεται το μήνυμα DC_6269 «ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν μπορείτε να καταχωρίσετε Τρόπο Πληρωμής Μετρητοίς σε παραστατικό με Πληρωτέο Ποσό μεγαλύτερο από 500,00 ευρώ.». Από την επιλογή «Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής», μπορείτε να διαχειριστείτε το χαρακτηρισμό του νέου μηνύματος («Προειδοποιητικό» ή «Απαγορευτικό») , το οποίο έχει τον Α/Α «DC_6269».

3.

ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να καλέσετε μία ήδη αποθηκευμένη κίνηση στην οθόνη της Τιμολόγησης και να κάνετε Μαζική Αλλαγή Τιμών στα είδη του συγκεκριμένου παραστατικού. Αυτό μπορεί να γίνει με 3  τρόπoυς:
- πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+U
- πατώντας στο εικονίδιο  
- κάνοντας δεξί κλικ στο επάνω τμήμα του παραστατικού (header) και επιλέγοντας «Μαζική Αλλαγή Τιμών».
Το παράθυρο Μαζική Αλλαγή Τιμών που θα εμφανιστεί δείχνει τις Τιμές Αγοράς ,Χονδρικής, Λιανικής, καθώς και τα %Markup που ισχύουν μέχρι τώρα και σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε Νέα Τιμή Χονδρικής και Νέα Τιμή Λιανικής. Πατώντας F12 ή το κουμπί Ενημέρωση Μητρώου Ειδών θα ενημερωθούν τα είδη με τις καινούριες τιμές.

Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στο tab Κινήσεις της Διαχείρισης Πελατών προστέθηκε η καινούρια στήλη «Υπόλοιπο», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε  το υπόλοιπο του πελάτη προοδευτικά.
ΠΑΓΙΑ 
Κύριες Εργασίες
Υπολογισμός Αποσβέσεων
Ο Υπολογισμός Αποσβέσεων λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.90
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.90.02 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Ετικέτες Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο «Μοναδική Ετικέτα/Είδος». Αν στο κριτήριο αυτό επιλέξετε «Ναι», το πρόγραμμα θα εμφανίσει μία μόνο ετικέτα ανά κωδικό είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Παγίων
ΝΕΟ! Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν μετά τον τροποποιητικό Ν.4141/2013 για τη διενέργεια αποσβέσεων των παγίων στοιχείων, προστέθηκε στη Διαχείριση Παγίων νέο πεδίο «%Καν.Αποσβ.». Το προϋπάρχον πεδίο «%Καν.Αποσβ.» μετονομάστηκε σε «%Καν.Αποσβ.<1/1/2013» και σε αυτό εμφανίζονται οι ήδη καταχωρημένοι συντελεστές.
Για τον ορθό υπολογισμό των αποσβέσεων του έτους 2013 πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
1) Στην επιλογή Πάγια\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Παγίων πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο «%Καν.Αποσβ.» σε κάθε πάγιο.
2) Στην επιλογή  «Πάγια\Βοηθητικές Εργασίες\Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» κάνετε την αυτόματη ενημέρωση του % απόσβεσης. Πατάτε την ένδειξη «Αλλαγή % Απόσβεσης» και, στον πίνακα που εμφανίζεται, τσεκάρετε τα πάγια που επιθυμείτε καθώς και το νέο συντελεστή απόσβεσης, π.χ. 20%, και πατάτε «Έναρξη». Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία με τον επόμενο συντελεστή απόσβεσης, π.χ. 25%. Εάν επιλέξετε  «Μη εμφάνιση παγίων αποσβεσμένων έως 31/12/2012» δεν εμφανίζονται τα πάγια που έχουν αποσβεσθεί ολοσχερώς μέχρι και την 31/12/2012.  
3) Στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων από την επιλογή Υπολογισμός Αποσβέσεων (Πάγια/Κύριες Εργασίες).
Το καινούριο πεδίο είναι διαθέσιμο και στις εκτυπώσεις των παγίων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.90
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.90.01 - Νέες Δυνατότητες

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες Τελευταίες Τιμές του Είδους Από Όλες τις Φόρμες Στην Τιμολόγηση έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε τις τελευταίες τιμές ενός είδους από όλες τις καταχωρητικές φόρμες. Για να εμφανίσετε τον πίνακα με τις τελευταίες τιμές του είδους, πατάτε δεξί κλικ/Hot Keys/Τελευταίες Τιμές του Είδους ή απλώς το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+T. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να τσεκάρετε στη συνέχεια και την καινούρια επιλογή «Από Όλες τις Φόρμες». Στο εξής, θα εμφανίζονται στον πίνακα οι καινούριες στήλες «Φόρμα» και «Φόρμα Καταχ.», οι οποίες σας ενημερώνουν σχετικά με την καταχωρητική φόρμα όπου ανήκει η κίνηση.
ΑΠΟΘΗΚΗ

Βοηθητικές Εργασίες

Λογαριασμός 94

4 Νέες Λειτουργίες
Διαχείριση Λογ/σμών 94
Δημιουργία Λογ/σμών 94
Σύνδεση Λογαριασμών 94
Εκτύπωση Λογαριασμών 94

Οι νέες λειτουργίες καλύπτουν την υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Α.Σ, η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 αρχίζει από 1ης/1ου/2013. Έτσι, ο υπόχρεος που η διαχειριστική του περίοδος λήγει την 31η/12ου/2012 τηρεί το λογαριασμό αυτόν από 1/1/2013, εφόσον βέβαια τα ακαθάριστα έσοδά του υπερέβησαν το ποσό των 5.000.000 Ευρώ την προηγούμενη χρήση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ  ο λογαριασμός 94 τηρείται εξωλογιστικά, χωρίς δηλαδή τη διενέργεια των σχετικών ημερολογιακών εγγραφών της ομάδας 9. Για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης τηρείται στο τελευταίο όριο ανάλυσής του που είναι η μερίδα αποθήκης, όπως αναφέρεται στην περίπτωση 3 της παραγράφου 5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών Νέα Ταμειακή Μηχανή DPS Neon Στη λίστα των διαθέσιμων ταμειακών μηχανών του πεδίου «Περιγραφή» προστέθηκε η ταμειακή DPS Neon και σας δίνεται η δυνατότητα να την χρησιμοποιήσετε ως φορολογικό εκτυπωτή. Τα αρχεία της ταμειακής αποθηκεύονται μέσα στο φάκελο \DCWinera\ DPS_NEON.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.90
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


 

WinEra Essential: 5.80.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.08 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.06 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.03 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.80.00 - Νέες Δυνατότητες

 

WinEra Essential: 5.80.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών/Προμηθευτών
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, σε παραστατικά που αφορούν Είσπραξη ή Πληρωμή, γίνεται πλέον έλεγχος αν τα ποσά των τρόπων πληρωμής που έχετε καταχωρίσει θα αποθηκευτούν ή όχι. Στην περίπτωση που κάποιο ποσό δεν αποθηκευτεί εμφανίζεται το μήνυμα DC_6268 «Προσοχή!Το ποσό x στον τρόπο πληρωμής x που επιλέξατε δεν θα αποθηκευτεί. Θέλετε να συνεχίσετε;». Οι προϋποθέσεις για να εμφανιστεί η νέα ερώτηση είναι να έχετε δηλώσει το μήνυμα DC_6268 ως «Προειδοποιητικό» ή «Απαγορευτικό» από τα «Μηνύματα Εφαρμογής».
2. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε τις τελευταίες τιμές ενός είδους από όλες τις καταχωρητικές φόρμες. Για να εμφανίσετε τον πίνακα με τις τελευταίες τιμές του είδους, πατάτε δεξί κλικ/Hot Keys/Τελευταίες Τιμές του Είδους ή απλώς το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+T. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να τσεκάρετε στη συνέχεια και την καινούρια επιλογή «Από Όλες τις Φόρμες». Στο εξής, θα εμφανίζεται στον πίνακα η καινούρια στήλη «Ομάδα», η οποία ας ενημερώνει σχετικά με την ομάδα φορμών όπου ανήκει η κίνηση.
Βοηθητικές Εργασίες
Εργασίες Έναρξης Χρήσης
Στην επιλογή «Απογραφή Πελατών-Προμηθευτών» προστέθηκε το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα: ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ποσά των Υπολοίπων Πελατών/Προμηθευτών που μεταφέρονται από την προηγούμενη στην επόμενη χρήση προέρχονται από τη «Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών».Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση της απογραφής, βεβαιωθείτε ότι τα Υπόλοιπα των Πελατών/Προμηθευτών σας συμφωνούν με τα  Υπόλοιπα των Αντίστοιχων Συνδεδεμένων Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής. Η εκτύπωση «Έλεγχος Κινήσεων Πελ./Προμ.» (Παράμετροι /Βοηθήματα-Utilities/Καταστάσεις Συμφωνιών) εμφανίζει τις διαφορές που τυχόν υπάρχουν.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Ετικέτες Ειδών-Barcodes Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Μοναδική Ετικέτα/Είδος». Αν στο κριτήριο αυτό επιλέξετε «Ναι», το πρόγραμμα θα εμφανίσει μία μόνο ετικέτα ανά κωδικό είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

WinEra Essential: 5.80.09 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
1. ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε Μαζική Εκτύπωση Παραστατικών. Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, πρέπει στη γραμμή εργαλείων της Τιμολόγησης να επιλέξετε το καινούριο κουμπί  Μαζική Εκτύπωση Παραστατικών. Θα εμφανιστεί ένας πίνακας κριτηρίων, ο οποίος θα σας βοηθήσει να φιλτράρετε τα παραστατικά που επιθυμείτε να εκτυπώσετε. Τα διαθέσιμα κριτήρια είναι: Ημ/νία, Α/Α Κίνησης, Παραστατικό, Σειρά Παραστ., Αριθμός Παραστ., Εκτυπωμένα, Κατηγορία, Κωδ.Πελάτη. Το κριτήριο Ημ/νία είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί. Επιπλέον, στο κριτήριο Παραστατικό λειτουργεί η πολλαπλή επιλογή παραστατικών πατώντας δεξί κλικ στη λίστα.
 Αφού συμπληρώσετε τα κριτήρια, πατήστε «Ενημέρωση». Τότε θα εμφανιστούν όλες οι κινήσεις που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που δηλώσατε καθώς και η Συνολική Αξία καθεμίας. Τα παραστατικά όμως που έχουν σήμανση Τύπου Α δεν εμφανίζονται στο πινακάκι. Από εκεί, τσεκάρετε τις κινήσεις που επιθυμείτε και πατήστε ξανά «Ενημέρωση». Το πρόγραμμα θα εκτυπώσει αυτόματα τα παραστατικά. Στην περίπτωση που το παραστατικό σας τυπώνεται σε dot matrix εκτυπωτή με σήμανση τότε, δεν θα εκτυπωθεί ξανά. Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα που σας ενημερώνει για τον ακριβή αριθμό των παραστατικών που εκτυπώθηκαν.
2. ΝΕΟ! Στη «Μαζική Ενημέρωση Κινήσεων CTRL+ALT+I » της «Τιμολόγησης» προστέθηκαν τα κριτήρια: Κατηγορία (Πελάτη) και Αριθμός Παραστατικού.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών
ΝΕΟ! Προστέθηκαν οι ταμειακές MICROPOS και DATECS CTR-400 στη λίστα των διαθέσιμων ταμειακών μηχανών του πεδίου «Περιγραφή» και σας δίνεται η δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσετε ως φορολογικό εκτυπωτή. Τα αρχεία της ταμειακής DATECS CTR-400 αποθηκεύονται μέσα στον φάκελο \DCWinera\DATECS_CRT400 .
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Λογιστικής
ΝΕΟ! Στο πεδίο «Επαναλ/μενη Κίν.» προστέθηκε 3η επιλογή: «Ναι μαζί με Tαμειακές». Επιλέγοντάς την ορίζετε ότι, εφόσον στην αρχική εγγραφή έχει συμπεριληφθεί συμψηφιστική και ταμειακή κίνηση, το πρόγραμμα μετά την αποθήκευση της αρχικής κίνησης θα επαναλαμβάνει την προηγούμενη εγγραφή χρησιμοποιώντας όλους τους λογαριασμούς της συμψηφιστικής και της ταμειακής κίνησης. Αντίθετα, στην περίπτωση που επιλέγετε «Ναι», το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνει μετά την αποθήκευση μόνο τη συμψηφιστική και όχι την ταμειακή κίνηση.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Δηλώσεις Φ.Π.Α. / Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια λειτουργία «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) Μέσω Αρχείου», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να εξάγετε σε xml τα ποσά της περιοδικής και να κάνετε υποβολή στο Internet. Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι o «Μήνας» και το «Έτος». Το αρχείο xml αποθηκεύεται στον C .
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εκτύπωση Ιστορικού
NEO! Λειτουργεί πλέον το διπλό κλικ μέσα στην εκτύπωση και ανοίγει κινήσεις με βάση το κλειδί Α/Α Κίνησης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» τα πεδία «Αιτιολογία» και «Λεκτικό Τρόπου Πληρωμής» εκτυπώνονται πλέον σε κάθε μία σελίδα του παραστατικού, στην περίπτωση που τα έχετε προσθέσει στην εκτυπωτική φόρμα του τιμολογίου και το παραστατικό που πρόκειται να τυπώσετε υπερβαίνει τη μία σελίδα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.80.08 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στην «Τιμολόγηση», στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιο παραστατικό το οποίο είναι συνδεδεμένο με δύο εκτυπωτικές φόρμες και θέλετε να το επανεκτυπώσετε, εμφανίζεται πλέον πατώντας «Εκτύπωση» ένα πινακάκι με τις επιλογές: 1η και 2η Φόρμα, 1η Φόρμα, 2η Φόρμα ώστε να δηλώσετε ποια από τις φόρμες θέλετε να επανεκτυπώσετε.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε ολογράφως στα αγγλικά τη συνολική αξία καθώς και τη συνολική αξία πληρωμής, αρκεί να προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα το πεδίο [744] Συν. Αξία (Ολογράφως Αγγλικά) και  [745] Συν. Αξία Πληρωμής (Ολογράφως Αγγλικά). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσθέσετε τα αντίστοιχα πεδία (Συν.Αξ.Πληρ.Ολογ.Αγγλ. και Συν.Αξία Ολογρ.Αγγλικά)  και στην καταχωρητική φόρμα της τιμολόγησης (Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.80.07 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Εκτυπώσεις
Για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων καθιερώνεται πλέον η υποχρέωση τήρησης Ηλεκτρονικού Φακέλου Ελέγχου, για τους υποχρέους τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων. Στο φάκελο αυτό θα αποθηκεύονται, ανά χρήση,  τα δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά, καθώς και τα δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 11 του Άρθρου 4 «Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων» ορίζει:

«11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά.»

ΝΕΟ! Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την παραπάνω διάταξη  προστέθηκε στη γραμμή εργαλείων των σχετικών εκτυπώσεων η δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των στοιχείων της εκτύπωσης σε Ηλεκτρονικό Φάκελο Ελέγχου. Συγκεκριμένα η  δυνατότητα ισχύει  για τις καταστάσεις:
1. Βιβλίο Εσόδων Εξόδων ανά Μήνα
2. Μηνιαία Κατάσταση Εσόδων Εξόδων
3. Γενικό Ημερολόγιο (Ανά Μήνα)
4. Ημερολόγιο Ταμείου (Ανά Μήνα)
5. Λοιπά Ημερολόγια (Ανά Μήνα) 
6. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο ανά Ημέρα
7. Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο ανά Μήνα
8. Ημερολόγιο Απογραφών & Ισολογισμού (Ανά Έτος)
9. Γενικό Καθολικό ανά Ημέρα 
10. Γενικό Καθολικό ανά Μήνα 
11. Ισοζύγιο Γενικών Αναλυτικών Καθολικών (Θεωρημένο - Οριστικό ανά Μήνα)
12. Μητρώο παγίων (Ανά Έτος)

Η νέα λειτουργία «Αποθήκευση στον Η.Φ.Ε.» αποθηκεύει αυτόματα τα στοιχεία που απεικονίζονται στην εκτύπωση σε pdf σε προεπιλεγμένο φάκελο. Η διαδρομή αποθήκευσης των αρχείων ορίζεται από το καινούριο πεδίο «Διαδρομή Η.Φ.Ε» στην επιλογή «Παράμετροι Εταιρίας» (Παράμετροι/Παράμετροι Εταιρίας), με π.χ. C:\DCWinEra\ΗΦΕ. Μέσα στο φάκελο που θα φτιάξει και θα επιλέξει ο χρήστης θα αποθηκεύονται ανά εταιρία και ανά χρήση τα αποτελέσματα των εκτυπώσεων. Το όνομα αποθήκευσης της κάθε εκτύπωσης θα εξαρτάται επίσης (ανάλογα με την εκτύπωση) από τον μήνα ή την ημερομηνία που έχει ορίσει ο χρήστης στα κριτήρια.
Η νέα δυνατότητα προσφέρει αυτοματοποιημένες διαδικασίες στην αποθήκευση των παραπάνω καταστάσεων, χωρίς να απαιτείται από το χειριστή να ορίσει τη διαδρομή του φακέλου ή το όνομα των αρχείων , αποφεύγοντας έτσι λάθη τα οποία μπορεί να αποτελέσουν φορολογικές παραβάσεις για την επιχείρηση.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα», η οποία εμφανίζει τη Χρέωση, την Πίστωση και το Υπόλοιπο κάθε μήνα ανά Πελάτη, καθώς και τα σύνολά τους. Υποχρεωτικά Κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσετε είναι τα: Χρήση, Έτος (Από-Έως), Μήνας (Από-Έως).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε στο μενού η καινούρια εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών ανά Μήνα», η οποία εμφανίζει τη Χρέωση, την Πίστωση και το Υπόλοιπο κάθε μήνα ανά Προμηθευτή, καθώς και τα σύνολά τους. Υποχρεωτικά Κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσετε είναι τα: Χρήση, Έτος (Από-Έως), Μήνας (Από-Έως) .
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.80.06 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών/Προμηθευτών
Στην «Τιμολόγηση», στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε την Ταμειακή σαν Φορολογικό Εκτυπωτή και έχετε δηλώσει στη μάσκα της ποσότητας ή της τιμής μονάδος τρία δεκαδικά, τότε οι ποσότητες και οι τιμές μονάδας των ειδών εμφανίζονται στην απόδειξη σαν τμήμα της περιγραφής κάθε είδους με 3 δεκαδικά. Στην περίπτωση αυτή κάθε γραμμή  που τυπώνεται στην ταμειακή έχει ποσότητα 1 και τιμή μονάδας ίση με την αξία της γραμμής, ώστε να μην υπάρχουν διαφορές στους υπολογισμούς, αφού οι ταμειακές μηχανές δεν υποστηρίζουν περισσότερα από 2 δεκαδικά. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Υπόλοιπα Λογαριασμών» προστέθηκε το «Υπόλοιπο». Το νέο κριτήριο σας δίνει τη δυνατότητα να δηλώσετε εσείς το εύρος των υπολοίπων των λογαριασμών  που επιθυμείτε να εμφανίσετε μέσα στην εκτύπωση. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι πιστωτικό θα πρέπει στο κριτήριο να δηλώσετε το υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο, ενώ αν είναι χρεωστικό θα πρέπει να το δηλώσετε με θετικό πρόσημο. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στη φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.80.04 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στην «Τιμολόγηση» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αυτόματη αποστολή του παραστατικού στον πελάτης σας μέσω email. Οι προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή είναι:
i. στις παραμέτρους του παραστατικού (Πωλήσεις - Αγορές/ Πίνακες/Παραστατικά) να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Αυτόματη Αποστολή E-Mail» με τιμή Ναι,
ii. ο εκτυπωτής που έχετε δηλώσει στο παραστατικό να είναι Inkjet ή Laser  και επίσης
iii. να είναι συμπληρωμένο το e-mail του πελάτη σας στην Διαχείριση Πελατών.
Αφού εκτυπώσετε το παραστατικό, αυτό αποθηκεύεται αυτόματα σε μορφή pdf μέσα σε φάκελο \DCWinera\InvoicePDF και αποστέλλεται με e-mail στον πελάτη χωρίς άλλη προειδοποίηση.
Σε περίπτωση που δεν βρεθεί e-mail για τον πελάτη ανοίγει το Οutlook.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Πωλητής Κίνησης», που σας επιτρέπει να βλέπετε τον τζίρο και με βάση τον πωλητή που πραγματοποίησε την πώληση. Στο νέο κριτήριο υπάρχει η δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής που ενεργοποιείται με δεξί κλικ επάνω στη λίστα του κριτηρίου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στην εκτυπωτική σας φόρμα πατώντας Ctrl+P.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Ισοζύγια Ειδών ανά Ημέρα», προστέθηκαν στα κριτήρια οι 5 οριζόμενοι πίνακες του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να προσθέσετε τα κριτήρια στην φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).   
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια των εκτυπώσεων «Αναλυτικό Καθολικό», «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» και «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα» προστέθηκε η «Προτεινόμενη Ημ/νία Συστήματος». Το νέο κριτήριο σας δίνει τη δυνατότητα να δηλώνετε εσείς ποια ημερομηνία επιθυμείτε να εμφανίζεται μέσα στην εκτύπωση ως ημερομηνία συστήματος και, κατά συνέπεια, να εκτυπώσετε με ημερομηνία διαφορετική από την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή σας. Σε περίπτωση που αφήσετε το νέο κριτήριο κενό, το πρόγραμμα θα εμφανίζει αυτόματα την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος, όπως κάνει μέχρι σήμερα. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στη φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).   
Θεωρημένες
Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκε στα κριτήρια η «Προτεινόμενη Ημ/νία Συστήματος». Το νέο κριτήριο σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ισοζύγιο με ημερομηνία διαφορετική από την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή σας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στη φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε στα κριτήρια η «Προτεινόμενη Ημ/νία Συστήματος». Το νέο κριτήριο σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε αποσβέσεις παγίων με ημερομηνία διαφορετική από την τρέχουσα ημερομηνία του υπολογιστή σας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να προσθέσετε το κριτήριο στη φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.80.03 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Προστέθηκε καινούριος έλεγχος και πλέον εμφανίζεται μήνυμα στην περίπτωση που δυο ή περισσότεροι χρήστες της εφαρμογής καταχωρούν ταυτόχρονα πελάτες/προμηθευτές και τυχαίνει, πριν την αποθήκευση, να επιλέξουν τον ίδιο κωδικό. Ο έλεγχος ενεργοποιείται κατά την αποθήκευση και ενημερώνει τον δεύτερο χρήστη ότι ο κωδικός έχει καταχωρηθεί από άλλον χρήστη της εφαρμογής και επομένως πρέπει να καταχωρήσει άλλον κωδικό.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Υπεύθυνος» από τη Διαχείριση Πελατών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών ανά Κατηγορία ΦΠΑ», το κριτήριο «Κατηγορία Είδους» λειτουργεί κανονικά.
Πληροφοριακές
Μέσα στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκαν όλα τα πεδία που αφορούν στις «Τιμές Βασικού Προμηθευτή» από τη Διαχείριση Ειδών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
Στην «Διαχείριση Menu Ομάδων-Χρηστών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κλειδώσετε επιλογές για ολόκληρη ομάδα χρηστών, αρκεί στο αριστερό μέρος της οθόνης να επιλέξετε την ομάδα και στο δεξί να κλειδώνετε τις επιλογές με CTRL+L. Η δυνατότητα να κλειδώνετε επιλογές ανά χρήστη παραμένει ως είχε, αρκεί στο αριστερό μέρος της οθόνης να έχετε επιλέξει τον χρήστη.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.80.02 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών / Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στην «Τιμολόγηση» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε επιμερισμό της αξίας ενός πιστωτικού παραστατικού στα είδη των αρχικών παραστατικών σας, ώστε να έχετε πιο καθαρή εικόνα του  κόστους των ειδών σας. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα  πρέπει, κατά την καταχώριση του πιστωτικού παραστατικού στην Τιμολόγηση και αφού επιλέξετε το παραστατικό, να επιλέξετε στο κουμπί «Επιλογές» την τιμή «Επιμερισμός Αξίας Πιστωτικού». Υποχρεωτικά κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσετε για να κάνετε επιμερισμό είναι ο Πελ/Προμηθευτής,o Κωδ.Πελ./Προμ., η Ημ/νία Εγγραφής (Από-Έως) και η Καθ.Αξία Πιστωτικού. Εφόσον δηλώσετε την Καθ. Αξία Πιστωτικού που επιθυμείτε να επιμερίσετε, συνεχίζετε στην επιλογή των παραστατικών και των ειδών στα οποία θα γίνει ο επιμερισμός και τα οποία συμμετέχουν στο πιστωτικό παραστατικό.  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α (Φ2)
Κατά την εκτύπωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) οι δόσεις υπολογίζονται πλέον βάσει της ΠΟΛ. 1129/3.6.2013.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.80.01 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στον πίνακα F9 της αναζήτησης πελάτη/προμηθευτή έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε Αναζήτηση με: Σχόλια Πελάτη Σχόλια Προμηθευτή). Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα σχόλια στις στήλες των αποτελεσμάτων της αναζήτησης (F9).
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού καινούρια εκτύπωση «Καρτέλα Πελάτη-Είδους (Συγκ/τικά)» η οποία εμφανίζει, ανά πελάτη και για όποια διαχειριστική περίοδο ορίσετε, τα Είδη που κινήθηκαν, τη Μονάδα Μέτρησης, την Ποσότητα και την Καθαρή Αξία κάθε είδους συγκεντρωτικά. Υποχρεωτικό πεδίο που πρέπει να συμπληρώσετε, προκειμένου να εμφανίσετε την εκτύπωση, είναι το: Χρήση.
Στατιστικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού καινούρια εκτύπωση «Παραστατικά ανά Πελάτη» η οποία εμφανίζει ανά Κωδικό Πελάτη το πλήθος των παραστατικών, το σύνολο της Καθ. Αξίας, την Αξία Φ.Π.Α. καθώς και τη Συνολική Αξία των παραστατικών. Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε, προκειμένου να εμφανίσετε την εκτύπωση, είναι τα: Χρήση και Ημερομηνία Κίνησης.
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Απαλλασσόμενες Συναλλαγές (ΠΟΛ.1262/93)
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Ειδική Συγκεντρωτική Ετήσια Κατάσταση για τις Απαλλασσόμενες Συναλλαγές βάσει απόφασης υπουργού Οικονομικών Αριθμ. 1103551/8478/ΠΟΛ.1262/1993» . Η εκτύπωση εμφανίζει τους πελάτες/ προμηθευτές που έχουν απαλλασσόμενες συναλλαγές και οι κινήσεις τους ενημερώνουν τα κουτάκια ΙΑ614 και ΙΒ665 της εκκαθαριστικής ΦΠΑ. Υποχρεωτικά Κριτήρια που πρέπει να συμπληρώσετε είναι η Ημερομηνία (Από-Έως) και το Πελ/Προμηθευτής.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α (Φ2)
Κατά την εκτύπωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) οι δόσεις υπολογίζονται πλέον βάσει της ΠΟΛ. 1129/3.6.2013.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε τη σύντομη περιγραφή παραστατικού αρκεί να προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα το πεδίο [741] Σύντ.Περιγρ.Παραστ/κού.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.80.00 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode Ετικέτες Ειδών

Νέα δυνατότητα
Διακριτή Διαγραφή

Σας επιτρέπει στα Χαρακτ/τικά Πεδίων των ετικετών να επιλέξετε Διακριτή Διαγραφή (Strike Out )
στη Γραμματοσειρά της ετικέτας και να εμφανίσετε τα δεδομένα κάποιας γραμμής με διακριτή διαγραφή (Παράδειγμα).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α
Παράμετροι Εντύπων Νέο Πεδίο «Εκτυπώσιμη Σελίδα»

Αποθηκεύοντας στις παραμέτρους εντύπων συγκεκριμένες σελίδες προς εκτύπωση για κάποιο έντυπο, τότε κατά την εκτύπωση του εντύπου σε Inkjet εκτυπωτή θα εμφανιστούν επιλεγμένες προς εκτύπωση μόνο οι συγκεκριμένες σελίδες.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης

Φόρμες Τιμολογίων
(Tab Φόρμα)

Καινούρια Φόρμα Εκτύπωσης

Προστέθηκε η φόρμα εκτύπωσης τιμολογίου «Μικρό Έντυπο Εξωτερικού (Inkjet A5)»

Φόρμες Τιμολογίων
(Tab Ρυθμίσεις) 
Νέα επιλογή στο πεδίο «Ταξινόμηση Ειδών κατά την Εκτύπωση»
Κωδικός Είδους

Σας επιτρέπει, κατά την εκτύπωση του παραστατικού σε inkjet/laser εκτυπωτή, να ταξινομήσετε τα είδη σας με τον κωδικό των ειδών της κίνησης.

Αντίγραφα  Terminal

Σας επιτρέπει να δηλώσετε Αντίγραφα στην περίπτωση που η φόρμα εκτύπωσης έχει Μορφή Εκτυπωτή Terminal και έχει οριστεί ως Dot Matrix. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε προσθέσει στην εκτυπωτική σας φόρμα το πεδίο «Λεκτικό Αντιγράφων Παρ/κού». Αν το παραστατικό σας τυπώνεται με σήμανση, το πρόγραμμα θα δώσει σήμανση σε όλα τα αντίγραφα.

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.80
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.34 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.33 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.32 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.31 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.30 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.29 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.28 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.27 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.26 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.25 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.24 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.23 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.22 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.21 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.20 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.19 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.16 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.15 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.13 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.08 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.05 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.03 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 5.70.00 - Νέες Δυνατότητες

 


 

WinEra Essential: 5.70.34 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στον πίνακα F9 της αναζήτησης πελάτη/προμηθευτή έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε Αναζήτηση με: Όνομα Πατέρα και Αριθ.ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. Επίσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα πεδία αυτά στις στήλες των αποτελεσμάτων της αναζήτησης (F9).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στα αποτελέσματα της εκτύπωσης «Κινήσεις Παραστατικών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε το πεδίο «Σειρά Παραστατικού», στο οποίο εμφανίζεται η σειρά του παραστατικού που έχετε καταχωρίσει στην επιλογή Πίνακες/Παραστατικά. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Δηλώσεις Φ.Π.Α. / Εκτυπώσεις Εντύπων
Στην εκτύπωση  Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) προστέθηκαν τα κριτήρια «%Δόσης» και «Ποσό Δόσης».
ΓΕΝΙΚΑ
Κατά την είσοδό σας στο πρόγραμμα και εφόσον έχετε την έκδοση 5.70.34 θα σας ζητηθεί να κάνετε  Ταυτοποίηση. Για να μπορέσετε να κάνετε ταυτοποίηση, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet και να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ της εταιρίας σας εκεί που θα σας ζητηθεί. Ύστερα από μία μικρή αναμονή το πρόγραμμα θα ενημερωθεί με τα στοιχεία σας και εσείς θα μπορείτε να συνεχίσετε τη σύνδεσή σας στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και να κάνετε Live Update. Στην περίπτωση που επιλέξετε να μην κάνετε ταυτοποίηση, θα μπορείτε να δουλεύετε κανονικά στην έκδοση 5.70.34,  αλλά δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Live Update.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.33 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στον πίνακα F9 της αναζήτησης πελάτη/προμηθευτή έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε Αναζήτηση με: Κωδ.Αυτοκινήτου.
Πίνακες
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού η επιλογή «Αυτοκίνητα Πελατών» ώστε να καταχωρείτε μαζικά τα αυτοκίνητα. Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε είναι ο «Κωδ. Αυτοκινήτου» και ο «Κωδ. Πελάτη».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
1. Στις εκτυπωτικές φόρμες του επίσημου «Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων», της «Μηνιαίας Κατάστασης Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων» καθώς και του «Γενικού Ισοζυγίου ανά Μήνα» της DC, προστέθηκαν και εμφανίζονται στα αποτελέσματά τους τα στοιχεία της εταιρίας. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα καινούρια πεδία Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ , Επάγγελμα, ΔΟΥ , Τηλέφωνα, Fax και E-Mail και στη δική σας φόρμα ,εφόσον διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή με χρήστη "super".
2. Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκε το κριτήριο «Λογ/σμοί με Μηδενικό Υπόλοιπο;». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν στην εκτύπωση όλοι οι λογαριασμοί που έχουν κινηθεί, ακόμη και εκείνοι που το υπόλοιπό τους ισούται με μηδέν . Επιλέγοντας «Όχι» δεν θα εμφανιστούν οι λογαριασμοί που το υπόλοιπό τους ισούται με μηδέν.
Εκτυπώσεις/ Θεωρημένες
Στις εκτυπωτικές φόρμες του Ισοζυγίου Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών και του Γενικού Ημερολογίου της DC, προστέθηκαν και εμφανίζονται στα αποτελέσματά τους τα στοιχεία της εταιρίας. Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε τα καινούρια πεδία Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ , Επάγγελμα, ΔΟΥ, Τηλέφωνα, Fax και E-Mail και στη δική σας φόρμα, εφόσον διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή με χρήστη "super".
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Δηλώσεις Φ.Π.Α. / Υποβολή ΜέσωInternet
Κατά την υποβολή μέσω Internet του εντύπου «Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2-Int)», όταν επιλέγετε «TAXISnet ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ», εμφανίζεται πλέον το πινακάκι «Υπολογισμός Δόσης» προκειμένου να δηλώσετε το ποσοστό ή το ποσό της δόσης.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε για υποβολή μέσω Internet η νέα λειτουργία Κατάσταση Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΠΟΛ. 1077/2012. Η νέα λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ του Υπουργείου Οικονομικών κατάσταση καταβληθέντων διδάκτρων ανά ημερολογιακό έτος. Επιλέγοντας το έτος, τον/τους λογαριασμούς στους οποίους έχουν καταχωρηθεί τα έσοδα των πελατών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή XML», εμφανίζονται όλοι οι πελάτες με τα ποσά που θα αποσταλούν μέσω XML στη Γ.Γ.Π.Σ. Πολλούς λογαριασμούς έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, πατώντας δεξί κλικ στη λίστα των λογαριασμών. Κάθε λογαριασμός που επιλέγετε με δεξί κλικ προστίθεται στα κριτήρια. Οι πελάτες οι οποίοι δεν έχουν ΑΦΜ ή έχουν λάθος ΑΦΜ εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο. Το πρόγραμμα δημιουργεί μέσα στο φάκελο C το αρχείο με όνομα PrivateSchools.xml. Επιπλέον, προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Κατάστασης Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων. Τέλος, εφόσον γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι, πατώντας στο κουμπί «Taxisnet» η κατάσταση των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων αποστέλλεται στη Γ.Γ.Π.Σ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Εισαγωγή-Εξαγωγή Φορμών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε «Μετατροπή-Αποθήκευση Φορμών».
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε ολόκληρα τα σχόλια που έχουν καταχωρηθεί στον πελάτη. Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα που κάνει αναδίπλωση στα σχόλια πελάτη πρέπει, αφού επιλέξετε το πεδίο [025] Σχόλια (Πελάτη) (δεξί κλικ>Επιλογή), να πατήσετε δεξί κλικ πάνω σε αυτό και να επιλέξετε «Γραμμές Εκτυπ. Μεγάλης Αιτιολογίας». Αυτόματα θα προστεθούν 4 γραμμές κάτω από το πεδίο 025 και στην εκτύπωση του τιμολογίου κάθε γραμμή θα εμφανίζει τη συνέχεια των σχολίων της προηγούμενης γραμμής. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από 5 γραμμές σχολίων, αν κάνετε το ίδιο στην τελευταία γραμμή.
Βοηθητικές Εργασίες
Αποθήκευση Βάσεων
ΝΕΟ!  Έχετε πλέον τη δυνατότητα να πάρετε backup τα στοιχεία του φορολογικού μηχανισμού. Για να γίνει αυτό πρέπει στην αρχική οθόνη της «Αποθήκευσης Βάσεων» να επιλέξετε «Φορολογικός» και αμέσως θα εμφανιστεί καινούριο πεδίο στο οποίο θα ορίσετε τη διαδρομή όπου βρίσκονται τα αρχεία του μηχανισμού (π.χ. C:\2013STOIX). Αφού πατήσετε «Συνέχεια», στην επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιλέξετε το φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτούν τα αρχεία. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, τα αρχεία θα έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο που επιλέξατε στη δεύτερη οθόνη ως STOIXMHX με ημερομηνία και ώρα της αποθήκευσης σε μορφή zip. Σε περίπτωση που τα αρχεία παλαιότερης ημερομηνίας δεν σας χρειάζονται, μπορείτε να τα διαγράψετε αυτόματα, εάν στην αρχική οθόνη του backup επιλέξετε «Διαγραφή Προηγούμενων Αποθηκεύσεων».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.32 - Νέες Δυνατότητες

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά την εκτύπωση των παραστατικών, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής δεύτερου εναλλακτικού εκτυπωτή για τη φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού σας, σε περίπτωση που ο πρώτος δηλωμένος εκτυπωτής του παραστατικού σας είναι ανύπαρκτος. Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, πρέπει το παραστατικό που θα χρησιμοποιηθεί στην Τιμολόγηση να έχει συμπληρωμένο το νέο πεδίο «Εναλ.Εκτ.1ης Φόρμας»  (Πωλήσεις - Αγορές/ Πίνακες/Παραστατικά).
Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει το νέο πεδίο, το πρόγραμμα αφού ελέγξει ότι δεν μπορεί να τυπώσει στον 1ο εκτυπωτή θα εμφανίσει τον πίνακα των διαθέσιμων εκτυπωτών, προκειμένου να επιλέξετε κάποιον εναλλακτικό εκείνη τη στιγμή. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε και 2η φόρμα εκτύπωσης στο παραστατικό σας, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο «Εναλ.Εκτ.2ης Φόρμας» που αφορά τη 2η φόρμα.
2. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην περίπτωση που ακυρώσετε ένα παραστατικό που έχει προέλθει από μετασχηματισμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ALT+C, η κατάσταση του αρχικού παραστατικού γίνεται «Εκκρεμής» και έχετε τη δυνατότητα να το μετασχηματίσετε ξανά.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. NEO! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών με Ανάλυση Ειδών» το κριτήριο «Χρήση» ΔΕΝ είναι πια υποχρεωτικό. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πλέον τη δυνατότητα να εμφανίσετε διαχρονικές κινήσεις των πελατών σας και όχι μόνο τις κινήσεις για μία συγκεκριμένη χρήση και, επιπλέον, να έχετε ανάλυση για τα είδη σας διαχρονικά. Υποχρεωτικό κριτήριο παραμένει μόνο η «Ημερομηνία». Μέσα στην ίδια εκτύπωση προστέθηκαν επίσης τα 10 «Οριζόμενα Κείμενα Κίνησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Πελατών», προστέθηκε το κριτήριο «Πελάτες με ΜΗΔΕΝΙΚΟ Υπόλοιπο». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν στην εκτύπωση και οι πελάτες  που το υπόλοιπό τους ισούται με μηδέν. Διαφορετικά, θα εμφανισθούν μόνο οι πελάτες που έχουν υπόλοιπο.
3. Μέσα στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκε το πεδίο «Barcode Είδους», το οποίο εμφανίζει το πρώτο καταχωρημένο barcode του είδους στη  Διαχείριση Ειδών. Επιπλέον, στα κριτήρια της εκτύπωσης προστέθηκε το κριτήριο «Κωδικός Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά» προστέθηκαν τα κριτήρια «Κωδικός Παραλήπτη», «Οριζόμ.Κείμενο 1 Κίνησης» , «Οριζόμ.Κείμενο 2 Κίνησης» και «Οριζόμ.Κείμενο 3 Κίνησης». Τα ίδια πεδία προστέθηκαν και στα αποτελέσματα της εκτύπωσης. Αν θέλετε να εμφανίσετε το καινούριο κριτήριο, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Προμηθευτών», προστέθηκε το κριτήριο «Προμηθευτές με ΜΗΔΕΝΙΚΟ Υπόλοιπο». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν στην εκτύπωση και οι προμηθευτές που το υπόλοιπό τους ισούται με μηδέν. Διαφορετικά, θα εμφανισθούν μόνο οι προμηθευτές που έχουν υπόλοιπο.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις/Barcode
ΝΕΟ! Μέσα στις εκτυπώσεις «Ετικέτες Ειδών» και «Ετικέτες Ειδών-Barcode Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να προσθέσετε την εικόνα τους είδους, η οποία βρίσκεται καταχωρημένη στο tab Οριζόμενα της Διαχείρισης Ειδών. Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, πρέπει στη γραμμή εργαλείων των παραπάνω εκτυπώσεων να επιλέξετε το κουμπί Χαρακτ/τικά Πεδίων. Θα εμφανιστεί ο πίνακας μορφοποίησης στον οποίο, αφού επιλέξετε τη σειρά που επιθυμείτε να εμφανίζεται η εικόνα, θα πρέπει να βάλετε την έκφραση Bitmap(BitmapFile). Για να αλλάξετε τις διαστάσεις της εικόνας του είδους, πρέπει να επιλέξετε «Διαστάσεις» και να διορθώσετε το Πλάτος και το Ύψος της.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Θεωρημένες
Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών», όταν πατάτε Εκτύπωση (F8) ενώ βρίσκεστε στα κριτήρια, εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα σε περίπτωση που στα στοιχεία της εκτύπωσης προκύπτει αρνητικό ταμείο στα Προοδευτικά Σύνολα. Αν έχετε πολλά ταμεία, ο έλεγχος γίνεται σε κάθε λογαριασμό ταμείου ξεχωριστά.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.31 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
ΝΕΟ! Κατά την εκτύπωση των παραστατικών στην Τιμολόγηση, προστέθηκε η δυνατότητα να επιλέγετε αν θα εμφανίζεται το υπόλοιπο του πελάτη στο εκτυπωμένο παραστατικό ή όχι. Η επιλογή γίνεται μέσω της ερώτησης «Θέλετε να εκτυπωθεί το Υπόλοιπο του Πελάτη;», η οποία και μπορεί να προβάλλεται κάθε φορά που πραγματοποιείτε εκτύπωση του παραστατικού σας, ακόμη και αν κάνετε Αποθήκευση σε Pdf ή Αποστολή Email (απλή ή μαζική). Οι προϋποθέσεις για να εμφανιστεί η νέα ερώτηση είναι να έχετε δηλώσει το μήνυμα DC_6263 ως «Προειδοποιητικό» ή «Απαγορευτικό» από τα «Μηνύματα Εφαρμογής» (Παράμετροι/Ασφάλεια), καθώς επίσης να υπάρχουν στην εκτυπωτική φόρμα της τιμολόγησης το πεδία Νέο Υπόλοιπο ή Παλαιό Υπόλοιπο. Αν στην παραπάνω ερώτηση επιλέξετε Όχι, τότε δεν θα εκτυπωθούν το Παλαιό/Νέο Υπόλοιπο στο παραστατικό σας. Εάν επιλέξετε Ναι, τότε το υπόλοιπο του πελάτη θα εκτυπωθεί κανονικά. Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται η παραπάνω ερώτηση, δηλώστε από τα «Μηνύματα Εφαρμογής» στο μήνυμα DC_6263 ότι «Δεν Εμφανίζεται».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκαν τα πεδία «Τιμή Λιανικής», «Τιμή Χονδρικής» και «Barcode Είδους Κίνησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
Στις «Κινήσεις Λογιστικής», η αναζήτηση λογαριασμών στις αναλυτικές γραμμές εμφανίζει πλέον μόνο τους ενεργούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση που θέλετε να εμφανιστούν και οι ανενεργοί λογαριασμοί, πρέπει να από-επιλέξετε το πεδίο «Ενεργός» στον πίνακα αναζήτησης F9.
ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε σε Excel τις εγγραφές της λίστας που εμφανίζεται στις διάφορες διαχειριστικές οθόνες, εφόσον στο προφίλ της εφαρμογής έχετε δηλώσει «Ναι» στην παράμετρο Εμφάνιση Λίστας (Προφίλ/Παράμετροι). Για να αποθηκεύσετε σε Excel τις εγγραφές σας, κάνετε δεξί κλικ στα στοιχεία της λίστας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.30 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Μόλις βάλετε την καινούρια έκδοση 5.70.30 θα γίνει μετατροπή-αποθήκευση των καταχωρητικών φορμών της τιμολόγησης αυτόματα. Θα πρέπει να περιμένετε ώσπου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε περίπτωση που η διαδικασία διακοπεί και δεν ολοκληρωθεί θα πρέπει να επαληθευτεί χειροκίνητα από την επιλογή Μετατροπή-Αποθήκευση Φορμών (Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Εισαγωγή-Εξαγωγή Φορμών).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.29 - Νέες Δυνατότητες

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
1. ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να προσθέσετε τα κριτήρια «Παραλήπτης» και «Επωνυμία Παραλήπτη» στη φόρμα μετασχηματισμού της Τιμολόγησης. Για να προσθέσετε τα συγκεκριμένα κριτήρια, πρέπει να δημιουργήσετε φόρμα μετασχηματισμού από την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών/Κριτήρια» ή να τα προσθέσετε σε ήδη υπάρχουσα φόρμα. Επιπλέον, μέσα στο παράθυρο «Επιλογή Παραστατικού» που ανοίγει κατά το μετασχηματισμό προστέθηκαν τα πεδία «Παραλήπτης», «Επωνυμία Παραλήπτη» και «Οριζ.Κείμενο Κίνησης 1-3» για καλύτερη πληροφόρηση.
2. Στην Τιμολόγηση, έχετε πλέον τη δυνατότητα να αναζητήσετε κάποια κίνηση (πατώντας F9 ή CTRL+F9 στον Α/Α κίνησης) με κριτήριο αναζήτησης το Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 1 έως 10.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. Στα κριτήρια των εκτυπώσεων «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» και «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκε ο «Κωδικός Παραλήπτη». Επιπλέον, στα αποτελέσματα των παραπάνω εκτυπώσεων  προστέθηκαν τα πεδία: «Σχετικά Παραστατικά», «Περιγρ.Παραστ/κού», «Κωδικός Παραλήπτη», «Επωνυμία Παραλήπτη», «Επάγγελμα Παραλήπτη», «Διεύθυνση Παραλήπτη», «Πόλη Παραλήπτη», «Τ.Κ. Παραλήπτη», «1ο Τηλ.Παραλήπτη» και «2ο Τηλ.Παραλήπτη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) σε κάθε μία από τις παραπάνω εκτυπώσεις.
2. Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών», στο κριτήριο «Ημερομηνία Έως»,  εμφανίζεται πλέον αυτόματα η ημερομηνία προγράμματος που έχει δηλωθεί στο Shift+F6.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών», στο κριτήριο «Ημερομηνία Έως», εμφανίζεται πλέον αυτόματα η ημερομηνία προγράμματος που έχει δηλωθεί στο Shift+F6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Θεωρημένες
Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών», όταν πατάτε Εκτύπωση (F8) ενώ βρίσκεστε στα κριτήρια, εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα σε περίπτωση που στα στοιχεία της εκτύπωσης προκύπτει αρνητικό ταμείο.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση-Παράμετροι Εταιριών
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αυτόματη ανεύρεση και ενημέρωση των σταθερών στοιχείων μιας εταιρίας. Η δυνατότητα ισχύει μόνο για Εταιρίες που είναι Νομικά Πρόσωπα. Συγκεκριμένα, δίπλα στο πεδίο «ΑΦΜ» έχει προστεθεί ένα νέο εικονίδιο. Εάν πατήσετε το εικονίδιο αυτό μόλις συμπληρώσετε τον ΑΦΜ της εταιρίας σας, θα εμφανιστούν αυτόματα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της συμπληρωμένα. Εφόσον πρόκειται για καταχώριση νέας εταιρίας, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε έναν κωδικό εταιρίας, στη συνέχεια, να καταχωρήσετε τον ΑΦΜ της και, τέλος, να πατήσετε το εικονίδιο ανεύρεσης ΑΦΜ. Απαραίτητη προϋπόθεση ο Η/Υ να είναι συνδεδεμένος στο Internet.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES
Ενημερώσεις - Διαγραφές
NEO! Είναι πλέον δυνατή η μαζική ενημέρωση στοιχείων πελατών προμηθευτών με βάση τον ΑΦΜ τους από την ΓΓΠΣ. Η νέα επιλογή «Ενημέρωση Στοιχείων Πελ/Προμ από ΓΓΠΣ» βρίσκεται προς το παρόν στο τέλος του μενού «Παράμετροι/Βοηθήματα-Utilities/Παραμετρικές Εκτυπώσεις». Αφού συμπληρώσετε τα κριτήρια με βάση τα οποία επιθυμείτε να γίνει η ενημέρωση, πατάτε Ανάκτηση για να εμφανιστούν τα στοιχεία των πελατών/προμηθευτών (Κωδικός, ΑΦΜ, Επωνυμία, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ κλπ ). Προσοχή, θα εμφανιστούν μόνο τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε σωστά καταχωρημένους ΑΦΜ. Αν ο ΑΦΜ κάποιου πελάτη είναι λάθος, τότε δεν θα εμφανιστεί κατά την ανάκτηση. Από εδώ μπορείτε να τσεκάρετε συγκεκριμένους πελάτες ή όλους τσεκάροντας την Επιλογή Όλων. Αμέσως μετά πατήστε Εύρεση Στοιχείων από ΓΓΠΣ και το πρόγραμμα θα αρχίσει να ψάχνει για κάθε ένα επιλεγμένο ΑΦΜ της οθόνης τα αντίστοιχα στοιχεία που υπάρχουν στη ΓΓΠΣ και θα τα εμφανίσει στην οθόνη κάτω από τα αρχικά στοιχεία. Όπου υπάρχουν διαφορές, τα καινούρια στοιχεία εμφανίζονται με μπλε χρώμα. Σε περίπτωση που θέλετε να σταματήσει η προηγούμενη διαδικασία της εύρεσης, πατήστε Διακοπή.
Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα, πριν πατήσετε Ενημέρωση, να ελέγξετε τα καινούρια στοιχεία καθώς επίσης και να τα μεταβάλετε, να τα σβήσετε ή να αντιγράψετε τα προηγούμενα στοιχεία του πελάτη σε κάποια πεδία (με αντιγραφή και επικόλληση). Σε περίπτωση που, κατά την ενημέρωση, επιθυμείτε να γίνει Αναπροσαρμογή Περιγραφής Λογ/σμού Λογιστικής, δηλαδή να αλλάξει η περιγραφή του λογαριασμού λογιστικής σε περίπτωση που μεταβληθεί η επωνυμία, θα πρέπει να έχετε επιλεγμένο το Ναιστο ομώνυμο κριτήριο. Αν δεν επιθυμείτε να αλλάξει η περιγραφή του λογ/σμού, πρέπει να έχετε επιλεγμένο το Όχι. Τέλος, εάν θέλετε να αναπροσαρμοστεί η περιγραφή λογ/σμού λογιστικής μόνο στους πελάτες που πριν την ενημέρωση είχαν ίδια περιγραφή με την επωνυμία του πελάτη, ενώ δεν θέλετε να αλλάξουν οι πελάτες με διαφορετική επωνυμία από αυτήν της περιγραφής λογ/σμού, τότε πρέπει να επιλέξετε Μόνο αν είναι ίδια με Επωνυμία. Όταν είστε έτοιμοι θα πατήσετε Ενημέρωση και θα ενημερωθούν αυτόματα τα στοιχεία στους πελάτες/προμηθευτές με βάση τη 2η γραμμή κάθε ΑΦΜ. Σε περίπτωση που στην 2η γραμμή ΑΦΜ δεν βρεθούν κάποια στοιχεία από την ΓΓΠΣ (πχ Fax) ενώ στη βάση σας υπάρχει ήδη καταχωρημένο τότε, η ενημέρωση δεν το σβήνει αλλά αφήνει αμετάβλητη την ήδη καταχωρημένη τιμή.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.28 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
1. ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε «Μαζική Αποστολή E-Mail» στους πελάτες/προμηθευτές σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να έχει εκτυπωθεί το παραστατικό. Ανεκτύπωτα παραστατικά δεν μπορούν να σταλούν με e-mail. Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, πρέπει στη γραμμή εργαλείων της Τιμολόγησης να επιλέξετε το καινούριο κουμπί  Μαζική Αποστολή E-Mail. Θα εμφανιστεί ένας πίνακας κριτηρίων, ο οποίος θα σας βοηθήσει να φιλτράρετε τις κινήσεις που επιθυμείτε να μετατραπούν σε e-mail. Τα διαθέσιμα κριτήρια είναι: Ημ/νία, Α/Α Κίνησης, Παραστατικό, Κωδ.Πελάτη, Όνομα Αρχείου, Θέμα και Κείμενο. Κάποια από τα κριτήρια αυτά, όπως η Ημ/νία, το Θέμα και το Κείμενο, είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν. Επιπλέον, στο κριτήριο Παραστατικό λειτουργεί η πολλαπλή επιλογή παραστατικών πατώντας δεξί κλικ στη λίστα. Το κριτήριο Όνομα Αρχείου αφορά το όνομα με το οποίο θα αποθηκευτεί το pdf του παραστατικού σας. Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ ονόματος της μορφής «Επωνυμία_Ημ/νία_Παρ/κό_Σειρά_Αριθμός» και της μορφής «Παρ/κό_Σειρά_Αριθμός».

Αφού συμπληρώσετε τα κριτήρια, πατήστε «Ενημέρωση». Τότε θα εμφανιστούν όλες οι εκτυπωμένες κινήσεις που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που δηλώσατε. Από εκεί, τσεκάρετε τις κινήσεις που επιθυμείτε και πατήστε ξανά «Ενημέρωση». Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει αυτόματα τόσα pdf αρχεία, όσες οι κινήσεις που επιλέξατε και θα αποθηκεύσει τα αντίστοιχα e-mail (έτοιμα για αποστολή) στο φάκελο «Πρόχειρα» του Outlook. Τα ίδια αρχεία θα αποθηκευτούν επίσης μέσα στο φάκελο DCWinera\InvoicePDF. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένο Outlook στον υπολογιστή σας, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί η ψηφιακή υπογραφή (σήμανση) κάποιου παραστατικού σας, τότε θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και δε θα δημιουργηθεί το αρχείο του συγκεκριμένου παραστατικού, καθώς το αρχείο της σήμανσης χρειάζεται να επισυναφθεί στο e-mail. Στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζεται μήνυμα που σας ενημερώνει για τον ακριβή αριθμό των αρχείων e-mail που δημιουργήθηκαν στα Πρόχειρα. Για να εμφανίσετε αυτόματα τη διεύθυνση e-mail του πελάτη στο πεδίο του παραλήπτη «Προς» στο e-mail, πρέπει να έχετε συμπληρώσει τη διεύθυνση Ε-mail στη Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών.

2. Έχετε τη δυνατότητα να τιμολογήσετε είδος το οποίο έχει μέχρι 100 υποχαρακτηριστικά συνδεδεμένα με το 1ο χαρακτηριστικό και μέχρι 100 υποχαρακτηριστικά συνδεδεμένα με το 2ο χαρακτηριστικό. Επιπλέον, κατά την καταχώριση υποχαρακτηριστικών εμφανίζεται μήνυμα ότι «Δεν μπορείτε να συμπληρώσετε πάνω από 100 υποχαρακτηριστικά».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις/Στατιστικές
Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με Ποσοστό Κέρδους» προστέθηκε το πεδίο «Υπόλοιπο Είδους», το οποίο εμφανίζει το σημερινό συνολικό υπόλοιπο κάθε είδους από όλες τις αποθήκες. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις/ Barcode
Μέσα στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών-Barcode Προμηθευτών», στα «Χαρακτηριστικά Πεδίων» είναι πλέον διαθέσιμα στην έκφραση τα πεδία «Περιγρ.1ου Χαρ/κού Barcode» και «Περιγρ.2ου Χαρ/κού Barcode».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές

Στις «Κινήσεις Λογιστικής» λειτουργεί κανονικά η χρήση λογιστικού άρθρου με υπολογιζόμενα πεδία.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» έχει προστεθεί το κουμπί «Εικόνα PDF». Η νέα λειτουργικότητα σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε σε pdf κάποιο παραστατικό το οποίο τυπώνεται σε προτυπωμένο έντυπο και, μέχρι τώρα, δεν είχε καταχωρημένη εικόνα, ούτε  εμφάνιζε καμία εικόνα στο pdf. Με τη νέα λειτουργικότητα μπορείτε πλέον να αποθηκεύσετε κάποια εικόνα σε ένα παραστατικό σας, η οποία και θα εμφανίζεται μόνο όταν κάνετε αποθήκευση του παραστατικού ως pdf, ενώ δεν θα εμφανίζεται όταν τυπώνετε το παραστατικό σε εκτυπωτή. Επομένως, μπορείτε να έχετε προτυπωμένα έντυπα για inkjet/laser εκτυπωτή και ταυτόχρονα να αποθηκεύετε το παραστατικό σας σε pdf μαζί με την εικόνα του (όπως ακριβώς εμφανίζεται κατά την εκτύπωση).  Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, πρέπει:
1) να μην υπάρχει ήδη αποθηκευμένη εικόνα προς εκτύπωση, γιατί έτσι το καινούριο κουμπί θα εμφανιστεί απενεργοποιημένο και
2) να πατήσετε στην επιλογή «Εικόνα PDF», να επιλέξετε την εικόνα (jpg κατά προτίμηση) και να την προσαρμόσετε στο παραστατικό σας.
Όσον αφορά το κουμπί «Εικόνα Παρ/κού» είναι το παλαιό κουμπί «Επιλογή Εικόνας» από όπου μπορείτε να επιλέξετε εικόνα η οποία θα εμφανιστεί στην εκτύπωση του παραστατικού σας με τον ίδιο τρόπο όπως κάνατε μέχρι σήμερα.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES
Ενημερώσεις -Διαγραφές

Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκε το κριτήριο Α/Α Κίνησης Από- Έως.

ΓΕΝΙΚΑ
1. NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο μηνύματα από την Data Communication, σημαντικά για την ενημέρωσή σας. Το ενημερωτικό μήνυμα θα εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης και επάνω από κάθε ανοιχτό παράθυρο, προκειμένου να το βλέπετε Μετά την ανάγνωση του μηνύματος, για να συνεχίσετε την εργασία σας, κλείνετε απλώς το μήνυμα από το x.
2. Έχετε πλέον άμεση πρόσβαση στις νέες δυνατότητες της εφαρμογής ύστερα από κάθε διαδικασία αναβάθμισης. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του Live Update, εμφανίζεται η ερώτηση «Θέλετε να δείτε τις νέες δυνατότητες;» και αν απαντήσετε«Ναι» ανοίγει το .pdf αρχείο με τις νέες δυνατότητες του προγράμματος.
3. Η διαδικασία Αποστολής Προτάσεων στην Data Communication απλοποιήθηκε και, παράλληλα, ανανεώθηκε η εμφάνιση της φόρμας. Αντίγραφο της πρότασής σας θα εμφανιστεί στο e-mail που δηλώσατε. Να σημειωθεί ότι e-mail με μέγεθος που ξεπερνά τα 10ΜΒ δεν αποστέλλεται στην Data Communication.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

WinEra Essential: 5.70.27 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
Στη φόρμα Παραστατικά Δαπανών (Κινήσεις Προμηθευτών) έχετε πλέον τη δυνατότητα να καταχωρίσετε κίνηση ΦΠΑ, αρκεί να αφήσετε κενό το πεδίο της Καθαρής Αξίας στα σύνολα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
Στις «Κινήσεις Λογιστικής» λειτουργεί κανονικά ο  έλεγχος σε περίπτωση  κίνησης  που δεν είναι ισοσκελισμένη. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος  ενεργοποιείται από την επιλογή Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής, στο μήνυμα DC_2052.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.26 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτών
1. Το κουμπί E-Mail και Acrobat Reader (PDF) στην Γραμμή Εργαλείων της Τιμολόγησης ενεργοποιούνται πλέον μόνο σε ήδη εκτυπωμένες κινήσεις.
2. Στο footer της τιμολόγησης προστέθηκε scroll bar.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Υπόλοιπο». Στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε θετικά ποσά στα πεδία Από -Έως τότε θα εμφανίσετε στην εκτύπωση μόνο τους πελάτες που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο ανάμεσα σε αυτά τα ποσά, ενώ αν πληκτρολογήσετε αρνητικά ποσά θα εμφανίσετε αυτούς που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο ανάμεσα στα ποσά που καταχωρίσατε. Για παράδειγμα αν στο κριτήριο «Υπόλοιπο» βάλετε από -100 έως 50 τότε θα σας φέρει τους πελάτες που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο από 0 έως 100 καθώς και αυτούς που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από 0 έως 50.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Υπόλοιπο». Στην περίπτωση που πληκτρολογήσετε θετικά ποσά στα πεδία Από -Έως τότε θα εμφανίσετε στην εκτύπωση μόνο τους προμηθευτές που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο ανάμεσα σε αυτά τα ποσά, ενώ αν πληκτρολογήσετε αρνητικά ποσά θα εμφανίσετε αυτούς που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο ανάμεσα στα ποσά που καταχωρίσατε. Για παράδειγμα αν στο κριτήριο «Υπόλοιπο» βάλετε από -100 έως 50 τότε θα σας φέρει τους προμηθευτές που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο από 0 έως 100 καθώς και αυτούς που έχουν χρεωστικό υπόλοιπο από 0 έως 50.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/ Οικονομικές
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε ταξινόμηση στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» καθώς και στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα». Τα διαθέσιμα πεδία ταξινόμησης βρίσκονται στις Παραμέτρους της εκτύπωσης (CTRL+P) στο κουμπί Πεδία Ταξινόμησης. Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται κάποιο πεδίο ταξινόμησης, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν λειτουργεί ταυτόχρονα το κριτήριο «Θέλετε Εκτύπωση Κενής Γραμμής;». Το κριτήριο αυτό λειτουργεί μόνο εφόσον η ταξινόμηση γίνεται με βάση τον Κωδικό Λογαριασμού.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-UTILITIES
Καταστάσεις Συμφωνιών
Διόρθωση Λάθος Κινήσεων Πελ./Προμ.
Έχετε πλέον τη δυνατότητα διακοπής της διαδικασίας «Διόρθωσης Λάθος Κινήσεων Πελ./Προμ.» πατώντας το κουμπί «Έξοδος» από την λίστα πελατών.
Τότε το πρόγραμμα θα αποθηκεύσει μόνο τις αλλαγές που κάνατε μέχρι την στιγμή που επιλέξατε να κάνετε έξοδο.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.25 - Νέες Δυνατότητες

SW & Info : All in One
Συνεργασία Data Communication & Tax Heaven για την απόλυτη λογιστική πληροφόρηση
NEO! Με το SW & Info: All in One, έξυπνο συνδυασμό πληροφορικής και πληροφόρησης, οι χρήστες των εφαρμογών της Data Communication, μπορούν να έχουν δωρεάν απευθείας πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά στο Tax Heaven, το πλέον δημοφιλές portal για λογιστές στην Ελλάδα. Το SW & Info: All in One είναι ένα έξυπνα σχεδιασμένο εργαλείο που αναγνωρίζει αυτόματα τις ανάγκες του χρήστη και του προτείνει συναφείς πληροφορίες ανάλογα με την εταιρία στην οποία εργάζεται. Έτσι, ο χρήστης μπορεί και εντοπίζει άμεσα την πληροφορία που τον ενδιαφέρει στην πλούσια βάση νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων του Tax Heaven, τη στιγμή που την χρειάζεται, για όποιο θέμα απασχολεί αυτόν ή τους πελάτες του.
1. Συγκεκριμένα, έχουν προστεθεί επάνω δεξιά στην οθόνη: 1 πεδίο Αναζήτησης, 5 κουμπιά ΤΑΧ και το κουμπί «Συνδρομητές Tax Heaven». Αν είστε συνδρομητής στο Tax Heaven συμπληρώστε το E-Mail και τον Κωδικό σας στην επιλογή του μενού Προφίλ /Παράμετροι/ Taxheaven για να έχετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες. Αναλυτικά:
2. Ευέλικτη αναζήτηση: Από το πεδίο Αναζήτησης, μπορείτε να αναζητήσετε ό,τι επιθυμείτε στο Ηλεκτρονικό Αρχείο νόμων και αποφάσεων του κόμβου πληκτρολογώντας κάποια λέξη κλειδί και πατώντας το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού. Τo SW & Info: All in One προτείνει μέσα από τις βασικές οθόνες της εφαρμογής θεματικές ενότητες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Φυσικά, μπορείτε να προσθέσετε ενότητες που επιθυμείτε πατώντας στο + . Επομένως, σε κάθε επιλογή του μενού μπορείτε να έχετε καταχωρημένες διαφορετικές αναζητήσεις. Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει κάποια επιλογή η οποία έχει αποθηκευμένη λίστα αναζητήσεων τότε εμφανίζεται πορτοκαλί σήμανση στο πεδίο αναζήτησης. Για να διαγράψετε κάποια υπάρχουσα αναζήτηση μέσα από τη λίστα, απλά την επιλέγετε και πατάτε Χ που βρίσκεται στα δεξιά της λίστας. Οι αποθηκευμένες αναζητήσεις εμφανίζονται σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής.
3. Αναζήτηση Ανά Επάγγελμα Εταιρίας: Εμφανίζει αποτελέσματα ανά κατηγορία αντικειμένου (ΦΠΑ,ΚΒΣ, Εισόδημα κλπ) στο επάγγελμα που έχει καταχωρηθεί ως «Είδος Επιχείρησης προς Ενημέρωαη» στο tab «Σύνδεση με TaxHeaven» στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών». Μπορείτε, δηλαδή, να ορίσετε για κάθε εταιρία που διαχειρίζεστε, ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών της, τις θεματικές ενότητες πληροφόρησης που σας ενδιαφέρουν. Το SW & Info: All in One «γνωρίζει» τις πληροφορίες που έχετε ήδη διαβάσει και σας ενημερώνει αυτόματα για τυχόν νέες που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων του Tax Heaven και αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρία στην οποία εργάζεστε.
4. Αναζήτηση Ανά Επάγγελμα: Εμφανίζει αποτελέσματα ανά κατηγορία αντικειμένου (ΦΠΑ,ΚΒΣ, Εισόδημα κλπ) σε κάθε επάγγελμα που θα επιλέξετε. Στην επιλογή επαγγελμάτων και κατηγοριών λειτουργεί η πολλαπλή επιλογή με δεξί κλικ στο ποντίκι.
5. Κωδικοποιημένοι Νόμοι: Εμφανίζει κωδικοποιημένους νόμους (τα περιεχόμενα που έχει το αντίστοιχο κουμπί στην αρχική σελίδα του TaxHeaven).
6. Τελευταίες Ειδήσεις: Εμφανίζει τις τελευταίες ειδήσεις από την αρχική σελίδα του TaxHeaven.
7. Τελευταίες Αποφάσεις -Νόμοι: Εμφανίζει τις τελευταίες αποφάσεις -νόμους από την αρχική σελίδα του TaxHeaven.
8. Συνδρομητές Tax Heaven: Εμφανίζει σελίδα με οδηγίες εγγραφής στις συνδρομητικές υπηρεσίες του Tax Heaven.
Σημείωση: Η χρήση της λειτουργικότητας SW & Info: All in One απαιτεί τη χρήση Internet Explorer 8 ή μεταγενέστερο. Επιπλέον βοήθεια για το TaxHeaven μπορείτε να βρείτε στην επιλογή,  Βοήθεια /Βοήθεια Ιστοτόπου TaxHeaven
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Πελατών /Προμηθευτώνς
Στον τίτλο του παραθύρου της Τιμολόγησης εμφανίζεται πλέον και η περιγραφή της καταχωρητικής σας φόρμας
ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ!  Στη Γραμμή Εργαλείων όλων των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε καινούριο εικονίδιο με το οποίο μπορείτε να κάνετε Αποθήκευση σε Excel χωρίς χρήση MS Office.
2. Οι καινούριες δυνατότητες κάθε νέας έκδοσης του Winera Essential εμφανίζονται πλέον στo RSS.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.24 - Νέες Δυνατότητες

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών/Προμηθευτών
NEO! Στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε αυτόματη ενημέρωση των σταθερών στοιχείων Πελάτη/Προμηθευτή με Ελληνικό ΑΦΜ και τυχαίνει η συγκεκριμένη επιχείρηση να έχει κλείσει, τότε μόλις συμπληρώσετε τον ΑΦΜ και πατήσετε το κουμπί της αυτόματης ανεύρεσης, θα εμφανιστεί ενημερωτικό μήνυμα για τη διακοπή της δραστηριότητας της συγκεκριμένης εταιρίας.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ελέγχου ΑΦΜ» προστέθηκε το κριτήριο «Με Κινήσεις στο Διάστημα». Επιλέγοντας κάποιο ημερολογιακό διάστημα θα εμφανίσετε στην εκτύπωση μόνο τους πελάτες/προμηθευτές με λάθος Α.Φ.Μ. οι οποίοι έχουν κινήσεις μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα. Αν θέλετε να εμφανίσετε το καινούριο κριτήριο, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Μόνο Ενεργοί». Αν επιλέξετε «Ναι» θα εμφανιστούν μέσα στην εκτύπωση μόνο οι ενεργοί πελάτες.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Μόνο Ενεργοί». Αν επιλέξετε «Ναι» θα εμφανιστούν μέσα στην εκτύπωση μόνο οι ενεργοί προμηθευτές.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να βρείτε σε ποια παραστατικά έχει μετασχηματιστεί ένα αρχικό παραστατικό π.χ. μία Παραγγελία. Για το σκοπό αυτό προστέθηκε το κριτήριο «Πορεία Μετασχηματισμού». Εάν σε αυτό επιλέξετε «Παραστατικό Προέλευσης», τότε θα δείτε τα παραστατικά από τα οποία έχει προέλθει κάποιο τελικό παραστατικό, π.χ. ένα Τιμολόγιο (ΤΙΜ<ΔΑ<ΔΠΑΡ ). Αντίθετα, εάν επιλέξετε «Παραστατικό Προορισμού», τότε θα εμφανιστούν στην εκτύπωση τα παραστατικά στα οποία μετασχηματίστηκε το αρχικό (π.χ. ΔΠΑΡ>ΔΑ>ΤΙΜ). Στα κριτήρια της εκτύπωσης προστέθηκαν επιπλέον η Χρήση και ο Α/Α Εγγραφής για ευκολότερη αναζήτηση ιστορικού παραστατικών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα» προστέθηκαν Σύνολα Πρωτοβαθμίων, Δευτεροβαθμίων, Τριτοβαθμίων και Τεταρτοβαθμίων για όλα τα πεδία που αφορούν αξία. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.23 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/ΚΕΠΥΟ
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε τα έντυπα Ε20-Αμοιβές από Ελεύθ.Επαγγ. και Ε21-Αμοιβές από Εμπορ.Επιχειρ. σε Α4 χαρτί.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.22 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή Μέσω Internet
1. Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των εντύπων μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε το TAXIS στο site του στις 14 και 15/9.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

WinEra Essential: 5.70.21 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ!  Έχουν προστεθεί στο πινακάκι του CTRL+R στην Τιμολόγηση τα ποσά του φόρου που παρακρατούνται στην κίνηση αγοράς.
2. ΝΕΟ!  Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας κινήσεων από ταμειακή στην Τιμολόγηση γίνεται πλέον έλεγχος αν υπάρχουν είδη για τα οποία έχει μεταβληθεί η κατηγορία ΦΠΑ από τότε που χτυπήθηκε στην ταμειακή.  Σε περίπτωση που βρεθεί τέτοιο είδος εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα και η δημιουργία κινήσεων συνεχίζεται.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Σε περίπτωση που έχετε χτυπήσει κάποιο είδος στην ταμειακή και δεν έχετε κάνει δημιουργία κινήσεων στο WinEra τότε,  αν θελήσετε να αλλάξετε την κατηγορία ΦΠΑ από την «Διαχείριση Ειδών» εμφανίζεται καινούριο προειδοποιητικό μήνυμα ότι υπάρχει εκκρεμής εγγραφή στην ταμειακή για το συγκεκριμένο είδος.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

WinEra Essential: 5.70.20 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση ο έλεγχος αλλαγής τιμών λειτουργεί πλέον και στην περίπτωση που αλλάζετε την Έκδοση σε Λήψη ή το αντίστροφο. Υπενθυμίζουμε ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος ενεργοποιείται, εφόσον η παράμετρος «Έλεγχος Αλλαγής Τιμών» στο παραστατικό σας έχει την τιμή Ναι.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Λογιστικής» έχετε πλέον τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το προειδοποιητικό μήνυμα που προβάλλεται στην περίπτωση που έχετε καταχωρίσει όμοιες εγγραφές. Προκειμένου να μην εμφανίζεται το παραπάνω μήνυμα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Παραστατικά» (Γενική Λογιστική/Πίνακες), στο tab «Λογιστική(Έκδοση)» ή «Λογιστική(Λήψη)», και να συμπληρώσετε το καινούριο flag «Έλεγχος Διπλού Αριθμ.Παρ/κού» με την τιμή «Όχι».
ΓΕΝΙΚΑ
1. NEO! Στον πίνακα Υπενθυμίσεις στη γραμμή εργαλείων της εφαρμογής προστέθηκε το κριτήριο «Ημερομηνία Έως», το οποίο σας επιτρέπει να φιλτράρετε τις υπενθυμίσεις σας και να τις εμφανίζετε με βάση την ημερομηνία υπενθύμισης. Το νέο κριτήριο προστέθηκε επίσης και στην επιλογή «Καταχώριση Ειδοποιήσεων» (Παράμετροι/Παράμετροι/Βοηθητικές Εργασίες).
2. Οι κινήσεις που εμφανίζονται με διπλό κλικ μέσα από τις εκτυπώσεις της εφαρμογής δεν είναι πλέον προσβάσιμες για αλλαγές, εφόσον η Χρήση που χρησιμοποιείται στα κριτήρια είναι διαφορετική από τη χρήση στην οποία είστε συνδεδεμένοι. Στις περιπτώσεις αυτές οι κινήσεις είναι προσβάσιμες μόνο για Ανάγνωση (Read Only). Εάν θέλετε να αλλάξετε οποιοδήποτε στοιχείο στην κίνηση, πρέπει να συνδεθείτε στη σωστή χρήση.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις/Στατιστικές
Μέσα στην εκτύπωση «Ανάλ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη(Επισήμων)» προστέθηκε το πεδίο «Πληρωτέο Ποσό» ανά γραμμή είδους της κίνησης του πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Το πεδίο αυτό υπάρχει διαθέσιμο και στους κύβους της εκτύπωσης.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 5.70.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Σε κίνηση που έχει προέλθει από Μετασχηματισμό υπάρχει πλέον η δυνατότητα να πατήσετε διπλό κλικ στα είδη και να ανοίξει αυτόματα η Διαχείριση Ειδών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ!  Στις «Κινήσεις Λογιστικής» προστέθηκε νέος έλεγχος και μήνυμα στην περίπτωση που η ημερομηνία καταχώρισης ενός παραστατικού είναι προγενέστερη από την ημερομηνία εκτύπωσης ή αποστολής στο Internet της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ. Το μήνυμα εμφανίζεται κατά την αποθήκευση του παραστατικού και σας ειδοποιεί ότι έχει ήδη εκτυπωθεί ή αποσταλεί η Περιοδική ΦΠΑ με μεταγενέστερη ημερομηνία, επομένως οποιαδήποτε νέα καταχώριση ή μεταβολή σε ήδη καταχωρημένη κίνηση μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον ΦΠΑ σας.
Ο νέος έλεγχος ενεργοποιείται από την επιλογή Παράμετροι/ Ασφάλεια/ Μηνύματα Εφαρμογής, στο μήνυμα «DC_6256», το οποίο και μπορείτε να χαρακτηρίσετε ως «Προειδοποιητικό» ή «Απαγορευτικό», ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ο νέος έλεγχος έχει επίσης προστεθεί στην «Τιμολόγηση» των Πελατών/ Προμηθευτών.
2. Οι όμοιες εγγραφές (CTRL+D) εμφανίζονται πλέον σε λίστα, ώστε να μπορείτε να βλέπετε τα βασικά τους στοιχεία και επιλέγοντας κάποια από αυτές να την εμφανίζετε στην οθόνη.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.18 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Από την εκτύπωση «Ετικέτες Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αποστολή με e-mail των ετικετών σας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε από τα εικονίδια της εκτύπωσης το E-mail. Η νέα δυνατότητα προστέθηκε σε όλες τις εκτυπώσεις ετικετών του προγράμματος (Ετικέτες Ειδών, Παγίων κλπ.) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Στην «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε, τόσο στα κριτήρια όσο και μέσα στην εκτύπωση, το στοιχείο «Χρήστης» το οποίο σας επιτρέπει να ελέγχετε τις καταχωρίσεις που έχουν γίνει με βάση το χρήστη. Το νέο κριτήριο συνοδεύεται επιπλέον με τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής χρηστών από λίστα, πατώντας δεξί κλικ με το ποντίκι.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.16 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε το πεδίο «Υπολογιζόμενο 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.15 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές

Έχετε πλέον τη δυνατότητα να μορφοποιήσετε την εκτύπωση «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων» σύροντας τα πεδία με το ποντίκι. Στην περίπτωση που έχετε αφαιρέσει κάποιο πεδίο της φόρμας και θέλετε να κάνετε σύμπτυξη με τα πεδία των κωδικών εντύπων, θα πρέπει να μετακινήσετε το Value του πεδίου «Αξία» στο σημείο που επιθυμείτε και έπειτα να πατήσετε στο καινούριο κουμπί «Ταξιν. Εντύπ.».

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.13 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «Τιμολόγηση» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε Αποθήκευση σε PDF του παραστατικού σας. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε την κίνηση που επιθυμείτε και να πατήσετε από το tool bar το κουμπί Acrobat Reader (PDF). Απαραίτητη προϋπόθεση, για να ολοκληρωθεί η αποθήκευση, είναι η σύνδεση του παραστατικού με κάποια φόρμα εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές

ΝΕΟ! Προστέθηκε καινούρια εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» η οποία απεικονίζει αναλυτικά τους διαφορετικούς τρόπους είσπραξης που μπορεί να υπάρχουν ανά παραστατικό και εμφανίζει σύνολα ανά πελάτη και παραστατικό. Εάν έχετε π.χ. ένα παραστατικό αξίας 200 ? το οποίο έχει πληρωθεί με 70? Μετρητά και τα υπόλοιπα 130 ? με Επιταγή θα μπορέσετε να δείτε την παραπάνω ανάλυση, αλλά και να ενημερωθείτε για το σύνολο πελάτη και παραστατικού. Η αντίστοιχη εκτύπωση έχει προστεθεί και για τους Προμηθευτές με το όνομα «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Πληρωμών». Οι νέες επιλογές βρίσκεται προς το παρόν στο τέλος του μενού «Παράμετροι/Βοηθήματα-Utilities/Ενημερώσεις-Διαγραφές».

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκαν «Σύνολα ανά πελάτη» και «Γενικά Σύνολα Καθαρής Αξίας» και «Αξίας ΦΠΑ» των παραστατικών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.11 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Οι τελευταίες ειδήσεις (RSS) λειτουργούν κανονικά.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Ημερ/νία Χωρίς Πληρωμή». Επιλέγοντας κάποιο ημερολογιακό διάστημα, θα εμφανίσετε στην εκτύπωση μόνο τους πελάτες οι οποίοι δεν έχουν κάποια πληρωμή μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.09 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε καινούρια πρότυπη φόρμα εκτύπωσης DC_Υπόλοιπα Προμηθευτών_Portrait, η οποία τυπώνει τα στοιχεία της εκτύπωσης σε μορφή Portrait.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Μέσα στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν τα πεδία «Α' Βάθμιος», «Β' Βάθμιος», «Γ' Βάθμιος», «Δ' Βάθμιος» και «Βαθμός Λογ/σμού» τα οποία είναι χρήσιμα στην περίπτωση δημιουργίας κύβου. Τα ίδια πεδία προστέθηκαν και στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκαν τα πεδία «ΑΦΣ» και «Αξία ΜΥΦ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Στη λειτουργία «Μορφοποίηση» (Ctrl+P) των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματου καθορισμού θέσης Dot Matrix σε επιλεγμένα πεδία. Έχοντας ανοιχτό τον πίνακα Μορφοποίησης (Ctrl+P) επιλέγετε με το ποντίκι ένα πεδίο της εκτύπωσης που θα αποτελέσει τον οδηγό για την επεξεργασία των υπολοίπων και πατώντας CTRL από το πληκτρολόγιο επιλέγετε (με τη σειρά) τα υπόλοιπα πεδία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε με βάση το πρώτο πεδίο που επιλέξατε. Αρχικά επιλέγετε μόνο πεδία Title για να φτιάξετε τη Θέση Dot Matrix. Αφού τα επιλέξετε, πληκτρολογείτε στο πεδίο «Κενό Μεταξύ Πεδίων (Χαρ.)» τους αριθμούς χαρακτήρων που θα απέχουν τα πεδία μεταξύ τους και ορίζετε τη θέση του πρώτου title πεδίου που επιλέξατε (ώστε να ενημερωθούν και τα υπόλοιπα βάσει του πρώτου). Αμέσως μετά επιλέγοντας από την κάθετη λίστα «Θέση Matrix»  ενημερώνεται αυτόματα η θέση dot matrix όλων των υπόλοιπων title πεδίων με τη σειρά που τα επιλέξατε. Στην περίπτωση που αλλάξετε τους χαρακτήρες σε κάποιο από αυτά, η ενημέρωση γίνεται αυτόματα.  Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερώσετε και τα Values.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.08 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Ο Υπολογισμός Ποσότητας (CTRL+B) λειτουργεί πλέον και για παραστατικά χονδρικής με βάση την τιμή χονδρικής. Αφού πληκτρολογήσετε την τιμή του είδους στην Τιμολόγηση, πατήστε CTRL+B για να δηλώσετε τη Συνολική Αξία και το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα την Ποσότητα.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Καρτέλες Ειδών» προστέθηκε το πεδίο «Έκδοση/Λήψη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Υποβολή Μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην Υποβολή Μέσω Internet των εντύπων «Εκκαθαριστική Φ.Π.Α. (Φ1-Int)» και «Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2-Int)» προστέθηκε το κουμπί «Προβολή». Το κουμπί αυτό σας επιτρέπει να προβάλλετε στην οθόνη έντυπα παλαιότερων ετών που έχουν υποβληθεί μέσω Internet.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
1. ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε ολόκληρη μία μεγάλη Αιτιολογία που έχετε καταχωρίσει στην Τιμολόγηση (π.χ. 500 χαρακτήρες). Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, θα πρέπει αφού επιλέξετε το πεδίο [062] Αιτιολογία (δεξί κλικ/Επιλογή), να πατήσετε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτό και να επιλέξετε «Γραμμές Εκτυπ. Μεγάλης Αιτιολογίας». Αυτόματα θα προστεθούν 4 γραμμές κάτω από το πεδίο 062 και στην εκτύπωση του τιμολογίου κάθε γραμμή θα εμφανίζει τη συνέχεια της αιτιολογίας της προηγούμενης γραμμής.
2. ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε τις ιδιότητες κάθε πεδίου (Γραμματοσειρά, Στοίχιση, Χρώμα, Γραμμή, Στήλη, Μήκος κλπ) . Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, θα πρέπει αφού επιλέξετε το πεδίο της εκτύπωσης που επιθυμείτε (δεξί κλικ/Επιλογή), να πατήσετε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτό και να επιλέξετε «Μορφοποίηση > Ιδιότητες Πεδίου». Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη επίσης στις εκτυπωτικές «Φόρμες Αξιογράφων» και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.07 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ

NEO! Στη λειτουργία «Μορφοποίηση» (Ctrl+P) των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας ,στοίχισης και αναδιάταξης επιλεγμένων πεδίων. Έχοντας ανοιχτό τον πίνακα Μορφοποίησης (Ctrl+P) επιλέγετε με το ποντίκι ένα πεδίο της εκτύπωσης που θα αποτελέσει τον οδηγό για την επεξεργασία των υπολοίπων και πατώντας CTRL από το πληκτρολόγιο επιλέγετε τα υπόλοιπα πεδία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε με βάση το πρώτο πεδίο που επιλέξατε. Στη συνέχεια, έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα επιλεγμένα πεδία ως εξής: Στοίχιση Αριστερά: Η στοίχιση γίνεται αυτόματα με βάση την αριστερή θέση (Θέση Χ) του πρώτου πεδίου που επιλέξατε.
Στοίχιση Δεξιά: Η στοίχιση γίνεται αυτόματα με βάση τη δεξιά θέση του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Στοίχιση Κάτω: Στοιχίζει πεδία διαφορετικού ύψους με βάση την κάτω πλευρά του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Στοίχιση Πάνω: Στοιχίζει πεδία διαφορετικού ύψους με βάση την πάνω πλευρά του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Ίσο Ύψος: Αλλάζει το ύψος των πεδίων και το κάνει ίδιο με το ύψος του πρώτου πεδίου που επιλέξατε.
Ίσο Πλάτος: Αλλάζει το μήκος των πεδίων και το κάνει ίδιο με το μήκος του πρώτου πεδίου που επιλέξατε.
Ίσο Μέγεθος: Αλλάζει το ύψος και το μήκος όλων των πεδίων με βάση το πρώτο πεδίο που επιλέξατε.
Αναδιάταξη Οριζόντια: Κάνει αναδιάταξη των πεδίων οριζόντια με βάση το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα δύο πρώτα επιλεγμένα οριζόντια πεδία.
Αναδιάταξη Κάθετα: Κάνει αναδιάταξη των πεδίων κάθετα με βάση το κενό που υπάρχει ανάμεσα στα δύο πρώτα επιλεγμένα κάθετα πεδία.
Σύμπτυξη Οριζόντια: Ενώνει τα πεδία οριζόντια χωρίς να επηρεάζει το μέγεθος (ύψος ή πλάτος) των πεδίων. Η σύμπτυξη οριζόντια ταξινομεί τα πεδία με βάση τη σειρά που επιλέχτηκαν.
Σύμπτυξη Κάθετα: Ενώνει τα πεδία κάθετα χωρίς να επηρεάζει το μέγεθος (ύψος ή πλάτος) των πεδίων. Η σύμπτυξη κάθετα ταξινομεί τα πεδία με βάση τη σειρά που επιλέχτηκαν.
Στήλες-Πλάτος: Στην περίπτωση που θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα της εκτύπωσης σε περισσότερες από μία στήλες (τύπου εφημερίδας) στην ίδια σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε αριθμό στηλών (π.χ. 2) και πλάτος της κάθε στήλης (π.χ. 2000). Κάνοντας προεπισκόπηση εκτύπωσης θα δείτε τα δεδομένα, που πριν θα τυπώνονταν σε 2 σελίδες, να τυπώνονται σε 1 σελίδα με δύο στήλες.
Επισημαίνουμε ότι για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της μορφοποίησης, πρέπει να διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή με χρήστη "super".

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις εκτυπωτικές «Φόρμες Τιμολογίων» έχετε πλέον τη δυνατότητα να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός πεδίου (Χρώμα, Γραμματοσειρά, Μέγεθος Χαρακτήρων Γραμματοσειράς, Στοίχιση κλπ) και να μορφοποιήσετε μαζικά διάφορα πεδία της εκτυπωτικής σας φόρμας. Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, θα πρέπει αφού επιλέξετε το πεδίο της εκτύπωσης που επιθυμείτε (δεξί κλικ/Επιλογή), να πατήσετε δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω σε αυτό και να επιλέξετε Μορφοποίηση > Αντιγραφή Μορφοποίησης. Κατόπιν να επιλέξετε (δεξί κλικ/Επιλογή) τα πεδία που επιθυμείτε να έχουν ίδια μορφή με το αρχικό πεδίο και πάνω σε κάποιο από αυτά να επιλέξετε Μορφοποίηση > Επικόλληση Μορφοποίησης ώστε η μορφοποίηση να αντιγραφεί σε όλα ταυτόχρονα. Η λειτουργία της μορφοποίησης είναι διαθέσιμη επίσης στις εκτυπωτικές «Φόρμες Αξιογράφων» και λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο.
ΓΕΝΙΚΑ
1. NEO! Στη λειτουργία «Μορφοποίηση» (Ctrl+P) των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε η δυνατότητα αναίρεσης όλων των πραγματοποιημένων αλλαγών στη μορφοποίηση της εκτύπωσης. Για να αναιρέσει τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει στη «Μορφοποίηση», ο χρήστης πρέπει να πατήσει το νέο κουμπί «Αναίρεση». Για παράδειγμα, με την έκδοση 5.70 με ανοιχτό το παράθυρο της μορφοποίησης, εντοπίζετε αυτόματα το πεδίο της εκτύπωσης που θέλετε να μορφοποιήσετε, κάνοντας απλώς κλικ στη στήλη του συγκεκριμένου πεδίου. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των πεδίων ή να αυξομειώσετε το μέγεθος τους, σύροντάς τα απλώς με το ποντίκι. Πατώντας «Αναίρεση» γυρίζετε την μορφοποίηση των πεδίων σε προηγούμενη κατάσταση.Επισημαίνουμε ότι για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της μορφοποίησης, πρέπει να διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή με χρήστη "super".
2. Το κριτήριο των εκτυπώσεων «Θέλετε Εκτύπωση Κενής Γραμμής;» δεν έχει πια τιμές Ναι /Όχι αλλά σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από λίστα πάνω από μία κενή γραμμή. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 5 κενές γραμμές μεταξύ των εγγραφών σας. Το κριτήριο αυτό εμφανίζεται σε εκτυπώσεις όπως το Γενικό Ημερολόγιο, το Ημερολόγιο Ταμείου, Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα κ.α
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.03 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ταξινομήσετε τα στοιχεία της εκτύπωσης «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» επιλέγοντας από το tab Ταξινόμησης το πεδίο που επιθυμείτε. Τα διαθέσιμα πεδία είναι τα: Α/Α Παγίου, Ημ/νία Αγοράς, Ημ/νία Έναρξης, Κέντρο Κόστους, Λογ/σμός Παγίου, Περιγραφή Παγίου και % Καν.Απόσβ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.02 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν δύο καινούριες εκτυπωτικές φόρμες. Η «DC_Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα με Απογραφή», η οποία εμφανίζει ξεχωριστά τη στήλη Απογραφής από την Προηγούμενη Χρέωση/Πίστωση και η «DC_Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα χωρίς Απογραφή», η οποία ενσωματώνει την απογραφή στη Μηνιαία ή την Προηγούμενη Χρέωση/Πίστωση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 5.70.01 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις/Barcode
Στα κριτήρια όλων των εκτυπώσεων Barcode (Ετικέτες Ειδών, Ετικέτες Ειδών - Barcodes Προμηθευτών, Ετικέτες Ειδών βάσει Υπολοίπων, Ετικέτες Ειδών βάσει Κινήσεων, Barcodes ανά Είδος) έχει προστεθεί ο Βασικός Προμηθευτής.
Βοηθητικές Εργασίες/Μαζικές Απογραφές
Στις επιλογές «Απογραφή Ειδών», «Μαζική Απογραφή Ειδών» και «Μαζική Απογραφή Ειδών ανά Χαρακτ/κό» έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το πλάτος κάθε στήλης αρκεί να έχετε επιλέξει «Αλλαγή Πλάτους Στήλης».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
1. Στα σύνολα της εκτύπωσης «Ημερήσια Κίνηση Ταμείου» έχουν πλέον διαχωριστεί οι εισπρακτέες από τις πληρωτέες επιταγές. Εμφανίζονται ξεχωριστά τα σύνολα επιταγών εισπρακτέων (33.90.00.0000) από τα σύνολα επιταγών πληρωτέων (53.90.00.0000) καθώς και τα σύνολα εκ μεταφοράς. Για δική σας ευκολία έχουν δημιουργηθεί καινούριες πρότυπες φόρμες DC.
2. Μέσα στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν τα πεδία «Προηγ. Περ. Χρέωση με Απογραφή», «Προηγ. Περ. Πίστωση με Απογραφή», «Προηγ. Περ. Υπόλοιπο με Απογραφή» τα οποία περιλαμβάνουν την απογραφή. Επίσης προστέθηκαν τα πεδία «Μηνιαία Χρέωση χωρίς Απογραφή», «Μηνιαία Πίστωση χωρίς Απογραφή» και «Μηνιαίο Υπόλοιπο χωρίς Απογραφή» τα οποία δεν περιλαμβάνουν την απογραφή. Χρησιμοποιώντας τα καινούρια πεδία και τα ήδη υπάρχοντα έχετε πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P) ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Εκτυπώσεις/Θεωρημένες
Μέσα στην εκτύπωση «Γενικό Ημερολόγιο» προστέθηκαν πεδία συνόλων που αφορούν την περίοδο που επιλέξατε στα κριτήρια. Τα καινούρια πεδία είναι τα εξής: «Σύνολα Κινήσεων Ταμείων Περιόδου», «Σύνολα Ταμείου Περιόδου», «Υπόλοιπο Ταμείου Περιόδου», «Συμψηφιστικό Υπόλοιπο Περιόδου» και «Γεν. Σύν. Συμψ. & Ταμ. Εγγραφών Περιόδου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 5.70.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Γενικά Νέα λειτουργία
Απομακρυσμένη Σύνδεση μέσω Team Viewer
Σας επιτρέπει, εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Internet, να συνδεθείτε απομακρυσμένα με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Το αρχείο TeamViewer, version 6 εγκαταστάθηκε αυτόματα στο φάκελο της εφαρμογής με την εγκατάσταση της έκδοσης 5.70.
Η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας γίνεται από το μενού «Βοήθεια», στη γραμμή εργαλείων.
Νέα λειτουργία
Απεικόνιση αποτελεσμάτων όλων των εκτυπώσεων σε μορφή Κύβου
Εμφανίζει τα αποτελέσματα της εκτύπωσης σε μορφή κύβου. Η συγκεκριμένη μορφή σας επιτρέπει να τοποθετήσετε και να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να τα παρακολουθείτε δυναμικά, αλλά και να τα προσαρμόζετε στις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών, ή τις διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες της επιχείρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή κύβου περιέχει τα ίδια ακριβώς δεδομένα.
Για να ενεργοποιήσετε τη νέα μορφή, πρέπει πρώτα να εμφανίσετε τα αποτελέσματα της εκτύπωσης και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο νέο εικονίδιο «Μορφή Κύβου» που έχει προστεθεί στη γραμμή εργαλείων της εκτύπωσης. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το online Help της εφαρμογής, στην ενότητα «Γενικές Οδηγίες Εκτυπώσεων/ Διαμόρφωση Αποτελεσμάτων».
2 Νέες λειτουργίες
Αυτόματη ανεύρεση πεδίου προς μορφοποίηση
Μετακίνηση πεδίων εκτύπωσης με το ποντίκι

Και οι δύο λειτουργίες εφαρμόζονται στη «Μορφοποίηση» των εκτυπώσεων και σας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσετε εύκολα το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχετε δημιουργήσει αντίγραφο της φόρμας εκτύπωσης από μια πρότυπη της DC. Στη συνέχεια ενώ έχετε ζητήσει την εκτύπωση στην οθόνη με το συνδυασμό πλήκτρων «Ctrl+F8», πρέπει να επιλέξετε «Μορφοποίηση (Ctrl+P)». Με ανοιχτό το παράθυρο της μορφοποίησης, μπορείτε πλέον να εντοπίσετε αυτόματα το πεδίο της εκτύπωσης που θέλετε να μορφοποιήσετε, κάνοντας απλώς κλικ στη στήλη του συγκεκριμένου πεδίου. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των πεδίων ή να αυξομειώσετε το μέγεθος τους, σύροντάς τα απλώς με το ποντίκι. Πατώντας «Αποθήκευση» στο παράθυρο της μορφοποίησης θα καταχωρηθούν οι αλλαγές.

Επισημαίνουμε ότι για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της μορφοποίησης πρέπει να διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή ως διαχειριστής (administrator).
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες

Κινήσεις Πελατών/ Προμηθευτών

Kατά την καταχώριση κινήσεων στην Τιμολόγηση
Αύξηση του μήκους του πεδίου «Αιτιολογία»

Το πεδίο «Αιτιολογία» στο header της καταχωρητικής φόρμας δέχεται πλέον 500 και όχι 100 χαρακτήρες.
Εμφάνιση περισσότερων Τιμών Ειδών στο Ctrl+T Εφαρμόζεται στις αναλυτικές γραμμές. Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+T εμφανίζονται πλέον όχι οι τελευταίες 10, αλλά οι τελευταίες 50 τιμές του είδους.
Δυνατότητα καταχώρισης περισσότερων από 999 ειδών Εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό ειδών στα παραστατικά τους, π.χ. super market.
Νέα δυνατότητα κατά την  εκτύπωση παραστατικού
Επιλογή εκτυπωτή
Επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει κατά τη στιγμή της εκτύπωσης σε ποιον εκτυπωτή θα εκτυπωθεί το συγκεκριμένο παραστατικό. Για να ενεργοποιηθεί η νέα δυνατότητα, δεν θα πρέπει στις παραμέτρους του παραστατικού να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «1ος Εκτυπωτής» (Πωλήσεις - Αγορές/ Πίνακες/ Παραστατικά).
Νέος έλεγχος
Μήνυμα με την Ημερομηνία Τελευταίας Σήμανσης και αντίστοιχο πεδίο
Το νέο μήνυμα εμφανίζεται όταν εκτυπώνετε παραστατικό που παίρνει σήμανση, στην περίπτωση που η ημερομηνία του παραστατικού είναι προγενέστερη από την τελευταία ημερομηνία εκτύπωσης οποιουδήποτε παραστατικού με σήμανση.
Το πεδίο «Ημ/νία Τελ. Σήμανσης» εμφανίζεται στην επιλογή «Παράμετροι/ Παράμετροι Εταιρίας/ Παράμετροι Εταιρίας», στην καρτέλα «Λοιπά», ενώ ο νέος έλεγχος ενεργοποιείται από την επιλογή Παράμετροι/ Ασφάλεια/ Μηνύματα Εφαρμογής, στο μήνυμα «DC_6252».

Νέος έλεγχος και Μήνυμα
Η χρησιμοποιoύμενη Τιμή Μονάδας θα αντικαταστήσει την Τιμή (αγοράς/ λιανικής/ χονδρικής/ κόστους) του είδους

Το νέο μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται κατά την αποθήκευση του παραστατικού στις περιπτώσεις που η παράμετρος του παραστατικού «Επηρεάζει Τιμή.» έχει την τιμή «Μεγαλύτερη» ή «Ναι» και η τιμή μονάδας στο παραστατικό είναι διαφορετική από την τιμή μονάδας στη «Διαχείριση Ειδών». Το μήνυμα σας ειδοποιεί ότι η τιμή μονάδας του είδους Χ πρόκειται να αντικατασταθεί από «χχχ» σε «χχ».

Ο νέος έλεγχος ενεργοποιείται από την επιλογή Παράμετροι/ Ασφάλεια/ Μηνύματα Εφαρμογής, στα μηνύματα με Α/Α «DC_6248», «DC_6249» και «DC_6250», ανάλογα με το ποια τιμή μονάδας (αγοράς/ λιανικής/ χονδρικής) θέλετε να ελέγχει η εφαρμογή.
Νέος έλεγχος και μήνυμα
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κίνησης που έχει καταχωρηθεί από άλλον χρήστη.
Το μήνυμα μπορεί να εμφανίζεται όταν ένας χρήστης τροποποιεί μια εγγραφή που έχει καταχωρηθεί από άλλο χρήστη.
Για να ενεργοποιήσετε το νέο έλεγχο, πρέπει να χαρακτηρίσετε το μήνυμα «DC_6247» «Προειδοποιητικό» ή «Απαγορευτικό», ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Διαχείριση Πελατών/ Προμηθευτών Νέα λειτουργία
Αυτόματη ανεύρεση και ενημέρωση των στοιχείων Πελατών/ Προμηθευτών μέσω της νέας υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ.
Η νέα δυνατότητα ισχύει μόνο για Πελάτες/Προμηθευτές που είναι Νομικά Πρόσωπα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο Η/Υ να είναι συνδεδεμένος στο Internet. Συγκεκριμένα, δίπλα στο πεδίο «ΑΦΜ» έχει προστεθεί ένα νέο εικονίδιο. Εάν πατήσετε το εικονίδιο αυτό μόλις συμπληρώσετε τον ΑΦΜ του πελάτη/προμηθευτή σας, θα εμφανιστούν αυτόματα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του συμπληρωμένα. Εφόσον πρόκειται για καταχώριση νέου πελάτη/προμηθευτή, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε έναν κωδικό πελάτη/προμηθευτή, στη συνέχεια, να καταχωρήσετε τον ΑΦΜ του και, τέλος, να πατήσετε το εικονίδιο ανεύρεσης ΑΦΜ. Σε περίπτωση που ο νέος πελάτης/ προμηθευτής ανήκει σε κάποια Δ.Ο.Υ ή Επάγγελμα που δεν είναι καταχωρημένα στη βάση σας, αυτά καταχωρούνται αυτόματα.

2 Νέα Πεδία<ΒΡ>
E-mail <ΒΡ>
Αρ. Δελτ. Ταυτότητας

Επειδή η διεύθυνση e-mail αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο των εμπορικών συναλλαγών, προστέθηκε το πεδίο «E-mail».<ΒΡ> Επειδή ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αποτελεί πλέον βασικό πληροφοριακό στοιχείο του πελάτη/προμηθευτή, προστέθηκε το πεδίο «Αρ. Δελτ. Ταυτότητας».

Πίνακες Πελατών/ Προμηθευτών

Παραστατικά

Νέος έλεγχος και προειδοποιητικό μήνυμα
Αλλαγή στη σήμανση του παραστατικού
Το νέο μήνυμα εμφανίζεται κατά την αποθήκευση του παραστατικού, στις περιπτώσεις που η παράμετρος «Σήμανση Παραστατικού» έχει αλλάξει από «Ναι» σε «Όχι» και σας ειδοποιεί για τη συγκεκριμένη αλλαγή. Από την επιλογή «Παράμετροι/ Ασφάλεια/ Μηνύματα Εφαρμογής», μπορείτε να αλλάξετε το χαρακτηρισμό του νέου μηνύματος, το οποίο έχει τον Α/Α «DC_6253».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Εκτυπώσεις Πελατών/ Προμηθευτών Καρτέλες   Πελατών και Καρτέλες Προμηθευτών Νέο πεδίο στο αποτέλεσμα
Σύνολα Περιόδου
Σας επιτρέπει να δείτε σύνολα μόνο για το χρονικό διάστημα που ζητάτε στα κριτήρια, χωρίς το εκ μεταφοράς ποσό.
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ Έλεγχος ΚΕΠΥΟ Νέο κριτήριο
Μεμονωμένες κινήσεις ΜΟΝΟ
Δηλώνοντας την τιμή «Ναι» θα εμφανισθούν στην εκτύπωση ΜΟΝΟ οι εγγραφές που έχουν εισαχθεί μεμονωμένα από την επιλογή «Καταχώριση Κινήσεων ΚΕΠΥΟ».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Καρτέλες Ειδών Νέο πεδίο στο αποτέλεσμα
Σύνολα Περιόδου
Σας επιτρέπει να δείτε σύνολα μόνο για το χρονικό διάστημα που ζητάτε στα κριτήρια, χωρίς το εκ μεταφοράς ποσό.
Κινήσεις Ειδών Μετονομασία της Εκτύπωσης
σε «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ»
Η νέα ονομασία αποδίδει σαφέστερα το περιεχόμενο της εκτύπωσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Γενική Λογιστική
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Λογιστικής Νέα δυνατότητα
Αύξηση του μήκους των πεδίων «Αιτιολογία»
Στο header μεγάλωσε, επίσης, το μήκος των πεδίων «Αιτιολογία» και «Σχόλια». Η αιτιολογία δέχεται πλέον 500 χαρακτήρες αντί 100.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναλυτικό Καθολικό 3 Νέα πεδία στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης
Σχόλια Γραμμής
Προοδευτική Χρέωση
Προοδευτική Πίστωση
Ημερήσια Κίνηση Ταμείου Νέα εκτυπωτική φόρμα
Ημερήσια Κίνηση Ταμείου (Επωνυμία)
Στη νέα φόρμα δίπλα στον κωδικό του πελάτη/ προμηθευτή της κίνησης εμφανίζεται πλέον και η επωνυμία του.
Πληροφοριακές Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών Νέο Κριτήριο
Λογ.Άρθρα με Λογ/σμό
Εάν επιλέξετε κάποιον λογαριασμό, τότε θα εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης ολόκληρα τα άρθρα που περιέχουν αυτόν τον λογαριασμό.
2 Νέα πεδία στο αποτέλεσμα
Κωδικός Πελάτη/ Προμηθευτή
Επωνυμία Πελάτη/ Προμηθευτή
Σας δίνουν τη δυνατότητα να εμφανίσετε τον πελάτη/προμηθευτή της κίνησης και να έχετε έτσι ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση των κινήσεων των λογαριασμών σας.
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα ΦΠΑ Φ1- Εκκαθαριστική ΦΠΑ Νέο Έντυπο 2012 Προστέθηκε το νέο έντυπο για το οικονομικό έτος 2012.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Επικοινωνία με Πρόγραμμα της Αντλίας Νέα Δυνατότητα
Επικοινωνία με τις αντλίες βενζίνης «ΑΤΡΕΥΣ»

 

Είναι πλέον εφικτή η σύνδεση του WinEra με τη βάση της εφαρμογής των αντλιών της εταιρίας ΑΤΡΕΥΣ και η μεταφορά των κινήσεων που έχουν γίνει σε αυτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκδοση των παραστατικών γίνεται από την εφαρμογή των αντλιών και όχι από το WinEra Essential. Στο WinEra Essential γίνεται ΜΟΝΟ η μεταφορά των αποδείξεων που έχουν εκδοθεί, ώστε να ενημερώνονται αυτόματα τα βιβλία σας και να έχετε λογιστικό αποτέλεσμα
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης

Φόρμες Τιμολογίων
(Tab Πεδία)

 Νέο Πεδίο
[178] Σελίδα Χ/Υ

Στο header της εκτυπωτικής φόρμας προστέθηκε το νέο πεδίο «178 Σελίδα Χ/Υ» το οποίο, εφόσον υπάρχει στη φόρμα σας, εισάγει σελιδοποίηση στο παραστατικό. Αν δηλαδή ένα παραστατικό αποτελείται από 4 σελίδες, θα αναφέρεται στην 1η σελίδα «Σελίδα 1/4», στην επόμενη «Σελίδα 2/4», κ.ο.κ.

Φόρμες Τιμολογίων (Tab Ρυθμίσεις)

2 Νέες επιλογές στο πεδίο «Ταξινόμηση ειδών κατά την εκτύπωση»
Κωδικός Βασικού Προμηθευτή -Α/Α Είδους
Επωνυμία Βασικού Προμηθευτή -Α/Α Είδους

Σας επιτρέπουν κατά την εκτύπωση του παραστατικού να ταξινομήσετε τα είδη σας είτε με τον κωδικό του βασικού προμηθευτή των ειδών της κίνησης, είτε με την επωνυμία του βασικού προμηθευτή των ειδών της κίνησης.
Βοηθήματα -Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
Ενημερώσεις -Διαγραφές

Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ

2 Νέα Κριτήρια
Έκδοση\Λήψη
Κωδικός Κίνησης

Επανενημέρωση Κινήσεων ΚΕΠΥΟ

 

2 Νέα Κριτήρια
Έκδοση\Λήψη
Κωδικός Κίνησης

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 5.70
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας